Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Ответы на задания В1, В2 и В3 запишите в указанном месте в тесте, а затем в бланке тестирования справа от номера задания (В1, В2 или В3), начиная с пе...полностью>>
'Пояснительная записка'
Главной темой программы 7 класса является тема «Классика и современность». Предметом рассмотрения в 7 классе являются вечные темы классической музыки ...полностью>>
'Документ'
Как (то) утром выйдя на б_лкон и окинув взглядом птиц я увид_л что случилась беда. Старый турман Хмель с_дел на св_ей полочк_ вяло опустив крылья нахо...полностью>>
'Документ'
Автор и мастер: Ольга Атон – художник, культуролог, дизайнер-декоратор, опыт работы в сфере декорирования интерьеров - 20 лет, с 2005 по 2010 преподав...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Відділ освіти Тернівського міськвиконкому

Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №4 з класами вечірньої очної форми навчання м. Тернівки»

З досвіду роботи керівника міського МО

вчителів математики

ДАНИЛОВОЇ В.І.

2011

В роботі розкрито досвід використання інтерактивних методик і технологій навчання на уроках математики. Робота містить практичні додатки інтерактивних завдань, прийомів, які допоможуть учителю зробити навчання цікавим, різноманітним.

Стане у пригоді вчителям математики.

Що цінніше всього для людини? “Здоров'я”- не замислюючись, скаже кожний. Мені хочеться додати: “Думка”. Готуючись до уроку, учитель так підбирає матеріал форми роботи, щоб забезпечити розумову діяльність кожного учня щохвилини. Розв’язком проблеми активізації навчальної діяльності учня є використання методів активного навчання, які сприяють необхідність розвитку мислення, пізнавальної активності, пізнавального інтересу.

Кістяком підходів до активного навчання є інтерактивні вправи й завдання, які виконуються учнями. Основна відмінність інтерактивних вправ і завдань від звичайних у тому, що вони спрямовані не тільки й не стільки на закріплення вже вивченого матеріалу, скільки на вивчення нового. Сучасна педагогіка багата цілим арсеналом інтерактивних підходів, серед яких можна виділити наступні:

 • Творчі завдання

 • Робота в малих групах

 • Навчальні ігри (рольові ігри, імітації, ділові ігри й дидактичні ігри)

 • Використання суспільних ресурсів (запрошення фахівця, екскурсії)

 • Соціальні проекти й інші позакласні методи навчання (соціальні проекти, змагання, газети, фільми, виставки, пісні й казки)

 • Розминки

 • Вивчення й закріплення нового матеріалу (інтерактивна лекція, робота з наочними приладдя, відео - і аудіо матеріалами, «учень у ролі вчителя», «кожний учить кожного», мозаїка (ажурна пилка), використання питань, Сократівський діалог)

 • Обговорення складних і дискусійних питань і проблем («Займи позицію (шкала думок)», Попс-Формула, проективні техніки, «Один — удвох — усі разом», «Переміни позицію», «Карусель», «Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу», дебати)

 • Розв’язання проблем («Дерево рішень»,«Мозковий штурм»,«Аналіз казусів», «Переговори й медіація», «Сходинки й змійки»)

 • Рефлексія

Під творчими завданнями розуміють такі навчальні завдання, які вимагають від учнів не простого відтворення інформації, а творчості, оскільки завдання містять більший або менший елемент невідомості й мають, як правило, кілька підходів. Творче завдання становить зміст, основу будь-якого інтерактивного метода. Творче завдання надає зміст навчанню, мотивує учнів. Невідомість відповіді й можливість знайти своє власне «правильне» рішення, засноване на своєму особистому досвіді і досвіді свого друга, дозволяють створити фундамент для співробітництва, взаємонавчання, спілкування всіх учасників освітнього процесу, включаючи вчителя. Вибір творчого завдання сам по собі є творчим завданням для вчителя, оскільки потрібно знайти таке завдання, яке відповідало б наступним критеріям:

 • не має однозначної й односкладової відповіді або розв'язку;

 • є практичним і корисним для учнів;

 • пов'язане з життям учнів;

 • викликає інтерес в учнів;

 • максимально служить меті навчання.

Щоб привчити учнів працювати творчо, слід поступово вводити спочатку прості вправи, а потім усе більш складні завдання.

Пропоную кілька прийомів, які я використовую на уроках залежно від віку учнів, матеріалу, теми, особливостей класу. Усі запропоновані прийоми народжувалися поступово протягом багатьох років роботи, частина з них запозичена з досвіду роботи інших учителів, частина із книг, методичних посібників, Інтернету. Вони пройшли перевірку часом, подобаються учням і мені, як учителеві.

 • Розминка (відкриваємо «скриньку мудрості»).

Замінює організаційний момент. Головна функція — створення сприятливого мікроклімату для творчості. Один з підходів до організації — обговорення девізу уроку, а найчастіше — «крилатих фраз», які можуть не бути пов'язані з темою уроку. Активізує спілкування не тільки вчителя й учнів, а особистостей.

Приклад розминки:

Сегодня на уроке геометрии мы будем работать вместе, и я рассчитываю на вашу поддержку и помощь. Каждому из вас я хочу пожелать, чтобы вы на этом уроке были:

«У» - улыбчивыми,

«С» - спокойными,

«П» - прогрессивными,

«Е» - естественными,

«Х» - храбрыми

 • «Базовий аркуш»

Це необхідний атрибут при вивченні нового матеріалу.

На першому ж уроці він вивішується на стенд. У ньому перелічені основні поняття, формулювання, і формули, які зобов'язано повинен знати кожний учень. У старших класах роблю його «двоповерховим».  Перша половина -  обов'язковий мінімум для всіх.  Друга, відділена рисою, містить додаткові питання для претендентів на 10-12 балів і тих, хто готується здавати ЗНО.

Приклад   використання   прийому   на уроці алгебри в 11класі під час вивчення теми «Похідна».

Визначення похідної

Похідною функції    у точці  називається число, до якого прагне відношення

                  

при   , що прагне до нуля

Правила обчислення похідних.

, де с – постійна.

Похідні тригонометричних функцій

Рівняння дотичної 

 

Формула Лагранжа

Якою формулою можна доповнити цей перелік?

 Аналіз - це вихідна розумова операція, з якої починається процес мислення. Для його здійснення потрібно розкласти ідею або об'єкт на складові частини.

Наприклад учням 8 класу було запропоновано завдання:

За якою ознакою розбили рівняння на групи?

1

2

3

2х2 + 6х = 6;

3 х2 - 5х + 19 = 0;

2х - 4х2 + 1 = 0.

х2 + 4х - 7 = 0;

-1 + 5х + х2 = 0;

3х + х2 – 2 =0.

7 х2 - 14 = 0;

х2 - 13х = 0;

3 х2 = 0.

Прийом «Інсерт».

При читанні тексту проти кожного абзацу учні на полях олівцем розташовують позначки. Учні знають, що позначки повинні бути наступні:

«v» якщо те, що вони читають, відповідає тому, що вони знають;

«-»якщо те, що вони читають, суперечить тому, що вони вже знали, або думали, що знали;

«якщо те, що вони читають, є для них новим;

«?» якщо те, що вони читають, незрозуміло, або вони хотіли б одержати докладніші відомості з даного питання.

Даний прийом вимагає від учня не звичного пасивного читання, а активного і уважного. Він зобов'язує не просто читати, а вчитуватися в текст, відстежувати власне розуміння в процесі читання тексту або сприйняття будь-якої іншої інформації. На практиці учні просто пропускають те, що не зрозуміли. І в даному випадку маркувальний знак «питання» зобов'язує їх бути уважними і відзначати незрозуміле. Використання маркувальних знаків дозволяє співвідносити нову інформацію з наявними уявленнями.

Як показує досвід, учні легко відзначають, що відоме їм зустрілося в прочитаному, і з особливим задоволенням повідомляють, що нового і несподіваного для себе вони дізналися з того або іншого тексту.

Знак мінус (учень думав інакше) при роботі із старшокласниками працює нечасто. І все-таки від нього не слід відмовлятися.

Дуже цікавим в цьому прийомі є знак «питання». Автори підручників ставлять перед учнями самі різні питання, вчитель на уроці вимагає відповідей на них, а ось місця для питань самих учнів ні в підручниках, ні на уроках немає. Адже відомо, що в поставленому питанні міститься вже половина відповіді. Саме тому знак «питання» дуже важливий в усіх відношеннях. Питання, задані учнями по тій або іншій темі, привчають їх усвідомлювати що знання, одержані на уроці, не кінцеві, що багато чого залишається «за кадром». А це стимулює учнів до пошуку відповіді на запитання, зверненню до різних джерел інформації: можна запитати у батьків, що вони думають із цього приводу, можна пошукати відповідь в додатковій літературі, можна одержати відповідь від вчителя на наступному уроці.

При читанні тексту проти кожного абзацу учні на полях олівцем розташовують позначки. Учні знають, що позначки повинні бути наступні:

« якщо те, що вони читають, відповідає тому, що вони знають;

«-» якщо те, що вони читають, суперечить тому, що вони вже знали, або думали, що знали;

«якщо те, що вони читають, є для них новим;

« якщо те, що вони читають, незрозуміло, або вони хотіли б одержати докладніші відомості з даного питання.

Даний прийом вимагає від учня не звичного пасивного читання, а активного і уважного. Він зобов'язує не просто читати, а вчитуватися в текст, відстежувати власне розуміння в процесі читання тексту або сприйняття будь-якої іншої інформації. На практиці учні просто пропускають те, що не зрозуміли. І в даному випадку маркувальний знак «питання» зобов'язує їх бути уважними і відзначати незрозуміле. Використання маркувальних знаків дозволяє співвідносити нову інформацію з наявними уявленнями.

Як показує досвід, учні легко відзначають, що відоме їм зустрілося в прочитаному, і з особливим задоволенням повідомляють, що нового і несподіваного для себе вони дізналися з того або іншого тексту.

Знак мінус (учень думав інакше) при роботі із старшокласниками працює нечасто. І все-таки від нього не слід відмовлятися.

Дуже цікавим в цьому прийомі є знак «питання». Автори підручників ставлять перед учнями самі різні питання, вчитель на уроці вимагає відповідей на них, а ось місця для питань самих учнів ні в підручниках, ні на уроках немає. Адже відомо, що в поставленому питанні міститься вже половина відповіді. Саме тому знак «питання» дуже важливий в усіх відношеннях.

Питання, задані учнями по тій або іншій темі, привчають їх усвідомлювати що знання, одержані на уроці, не кінцеві, що багато чого залишається «за кадром». А це стимулює учнів до пошуку відповіді на запитання, зверненню до різних джерел інформації: можна запитати у батьків, що вони думають із цього приводу, можна пошукати відповідь в додатковій літературі, можна одержати відповідь від вчителя на наступному уроці.

 • «Маркувальна таблиця».

З метою дослідження фактів, доказів, формування вміння висловлюйте свої пропозиції, думки, ідеї, а також з метою виховання поваги до думки однокласників застосовую такий прийом як «Маркувальна таблиця».

Аналізувати учні можуть по декільком напрямкам: “це я вже знаю”, “це я чув”, “це не знаю”. Інший приклад: “це я розумію й поясню іншому”, “це я розумію, але пояснити не зможу”, “це я не розумію”.

v

+

(-)

?

 

 

 

 

Підсумкова таблиця має вигляд:

 Приклад   використання   прийому   «Маркувальна таблиця» на уроці алгебри в 11класі по темі «Статистика».

У ході підготовки до уроку ви збирали інформацію, користувалися різними термінами. Зараз вам буде запропонована таблиця. Укажіть, які слова в  ній відносяться до статистичних термінів. Для цього  використовуйте позначки «+», «-», «?», «v», які будуть означати відповідно:

«+» - да

«-» -  немає

«?» - сумніваюся

«v» - не знаю, чи   ставиться це слово до статистичної інформації:

Чи статистичний це термін?

Відповідь

(+,-,?,v)

1

Розмах

 

2

Конкуренція

 

3

Співробітництво

 

4

Мода

 

5

Середнє арифметичне

 

6

Частота

 

7

Прибуток

 

8

Кредит

 

9

Інтервальний ряд

 

10

Репрезентативність

 

Для більш швидкого підрахунку даних заповните, будь ласка, таблицю частот знаків:

Таблиця частот

+

-

?

v

 • Прийом «Асоціативний кущ»

Асоціація спонукає до вільного і відкритого мислення.

При складанні асоціативного куща учні дотримуються таких правил:

 • Записують в центрі ключове слово чи фразу, виділяють її певним образом.

 • Записують будь-які слова чи фрази, які спадають на думку.

 • Ставлять знаки питання біля частин куща, в яких є невпевненість.

 • Записують всі ідеї, які з’являються.

 • Після заповнення «куща» учні визначають проблеми чи теми, для розгляду яких необхідна додаткова інформація.

Це педагогічний прийом, який розвиває варіантність мислення, здатність установлювати всебічні зв'язки й відносини досліджуваної теми (поняття, явище, подія). Використовую на початку вивчення теми з метою актуалізації знань та вкінці – для систематизації знань, на етапах актуалізації і рефлексії, а також під час групової роботи.

 Приклад   використання   прийому   «Асоціативного куща»   на уроці геометрії   в 8 класі під час вивчення теми «Середня лінія трикутника».

Ключовим словом «Асоціативного куща» є середня лінія трикутника. Учні по черзі заповнюють «гілочки» куща. Потім розкривають зміст.

 • Прийом «Своя опора»

Пропоную учням скласти опорний конспект теми, яку вивчаємо. Іноді провожу конкурс на кращу «шпаргалку».

 • Прийом “Ромашка” Блума

Застосовую при вивченні нового матеріалу. Пропоную учням, як варіант домашнього завдання, скласти по темі питання, враховуючи їх призначення.

Прийоми «Своя опора» і «Ромашка» Блума допомагають учням краще опанувати тему, яку вивчаємо.

З метою усвідомлення і осмислення знань застосовую прийом «Концептуальна таблиця»

Приклад   використання   прийому   «Концептуальна таблиця» на уроці алгебри в 9 класі під час вивчення теми «Функції»

Пропоную учням заповнити таблицю, працюючи в групах. Потім провести обговорення й порівняння результатів.

Вид функції

Область визначення

Область значень

Зростання

спадання

Парність

Нулі функції

y = kx +b

 

 

 

 

 

y = ax2+bx+c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Побудова структурно-логічної схеми досліджуваного матеріалу.

Використовую як на уроці, так і в якості домашнього завдання (особливо в старших класах).

Приклад використання на уроці алгебри в 8 класі під час вивчення теми «Квадратні рівняння»

 • Прийом «Розумовий куб»

Для застосування цього прийому використовую пластиковий кубик з дитячого конструктора, ребро якого 10см. На кожній грані кубика записую одне з питань, на які треба дати відповідь. Учень кидає кубик і відповідає на питання, яке йому випало на певній грані. Така робота надає мені можливість створювати ігрові моменти. Застосовую цей прийом під час індивідуального чи фронтального опитування, а також при груповій роботі. Використовую різні підказки для мислення:

 • опишіть це,

 • зрівняєте це,

 • дайте асоціацію цьому,

 • проаналізуйте це,

 • застосуєте це,

 • дайте аргументи за або проти цього

Приклад   використання   прийому   «Кубик» на уроці геометрії в 10 класі під час вивчення теми «Паралельність площин». На гранях кубика в стислому виді написано:

 • означення паралельних площин,

 • ознака паралельних площин,

 • існування площини,паралельної даній площині,

 • побудова паралельних площин,

 • властивості паралельних площин,

 • своя задача

Таким чином, на уроках математики можна перевірити «кубуванням» усі математичні поняття.

 • «М’ячик екзаменатор»

Гарним помічником на уроках є м'ячик - екзаменатор, до поверхні якого, за бажанням, можна прикріпити будь-яку інформацію, починаючи від табличного множення, формул скороченого множення, прогресії і т.д. Перекидаючи м'яч один одному хлопці виконував завдання, проговорюючи його вголос. При цьому інші учні контролюють правильність формулювань і виконання завдань. Це досить активна форма роботи, що дозволяє посуватися, навіть пострибати

 • Прийом «Лови помилку».

Це – універсальний прийом. Він може використовуватися й у роботі із групою, і в індивідуальній роботі. А також на різних етапах уроку:

 • на початку – при розв’язуванні усних вправах або при повторенні

 • у середині уроку – при закріпленні матеріалу, на стадії осмислення

 • наприкінці уроку – при підведенні підсумків, на стадії рефлексії.

Учні шукають помилку, краще групою. Вони сперечаються, радяться, а коли приходять до якоїсь думки, вибирають спікера й пропонують свій аргументований варіант відповіді.

 Приклад   використання   прийому   «Лови помилку»   на уроці алгебри   в 8 класі під час вивчення теми «Перетворення виразів, що містять квадратні корені»

Ще один прийом з розряду «знайди помилку» використовую при фронтальній роботі із класом. Демонструю розв’язок завдання. Якщо учень згодний з відповіддю, то показує розкриту долоню, якщо ж ні – закриту.

Щоб урізноманітнити цей прийом залучаю учнів до домашньої підготовки завдання з помилками, яке в класі розв’язують інші школярі. Цей же методичний прийом застосовую як командну гру. Команди готують вдома (або на уроці) завдання і обмінюються текстами. Користь подвійна – чия команда краще заховає свої помилки і хто більше і швидше їх знайде.

 • Прийом «інтелектуальної провокації».

Приступаючи до вивчення теми, я передбачаю «тонкі» місця і не словами попереджаю про небезпеку зробити помилку, а намагаюсь створити ситуацію, в якій учень змушений бути особливо уважним, а якщо все ж таки допустить помилку, то зможе виправити її правильно виконавши подібне завдання.

Приклади

Не розв’язуя квадратне рівняння, визначте знаки його кореня:

х2 + 6х – 8 = 0,

х2 – 3х + 3 = 0,

3х2 + 11х + 10 = 0,

2х2 – 7х + 6 =0

Передбачається, що учні автоматично для останнього рівняння визначать знаки їх коренів, не звертаючи уваги на те, що дійсного кореня дане рівняння не має. Цей прийом замінює опитування. Кожна така «провокація» повинна бути продуманою (не просто набір запитань типу «Що називається...?», «Як розв’язується …?»). Цей різновид евристичної бесіди набагато більш ефективний, ніж традиційна робота над помилками, хоча й не заміняє її. Цей метод передбачає можливу «зустріч із помилкою» під контролем учителя.

 Приклад   використання   прийому   «Провокація помилки» на уроці алгебри в 10 класі під час вивчення теми «Похідна»

При обчисленні похідної функції y = sin2x учні вибирають із двох запропонованих відповідей

y/ = 2 sinx замість y/ = sin 2x, не враховуючи, що задана функція є складної, тому y/ = 2sin x (sin x)/ = 2sin x cos x = sin2x.Похожие документы:

 1. Альманах издан при поддержке народного депутата Украины

  Документ
  ... біографії керівників штурму ... врахування повчального досвіду. Наведені ... як міського населення, ... вці починають вести роботу з «оновлення» ... ій вчитель народного ... полка ДАНИЛОВЫМ (арестован ... т.е. моим непосредственным ... быть, только о математике В. М. Коровине ...
 2. Освітні портали міністерство освіти І науки України

  Документ
  ... завучів, класних керівників і директорів ... робота. Вчителям - предметникам. Математика в школі Математика ... міського ... вчителя http://konserg.ucoz.ua Цей сайт cтворено для поширення власного досвіду ... «Мой Город ... обществознанию В.П. Данилова http://danur ...

Другие похожие документы..