Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Сценарий'
Подготовительный этап: От каждого класса выделяются по 3 участника. За 1-2 дня до игры открывается букмекерская контора «Бит». Служащие этой конторы (...полностью>>
'Рабочая программа'
Составлена на основе авторской программы Угриновича Н.Д. с учетом примерной программы среднего (полного) общего образования по курсу «Информатика и ИК...полностью>>
'Документ'
события, единственно для поэта важные и интересные. Так, памятное всем стихотворение "В ресторане"* рассказывает о случайной и с житейской точки зрени...полностью>>
'Документ'
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 48 «Ягодка» поселка Свердловский Щелковского муниципального района ...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Затверджено

Наказом Комунального підприємства 

«Київжитлоспецексплуатація»

від ____ ________2011 № ____

Порядок

надання доступу суб’єктам господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій до житлових та нежитлових будинків

комунальної власності м. Києва

1. Загальні положення.

1.1. Порядок надання доступу суб’єктам господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій до житлових та нежитлових будинків комунальної власності м. Києва (далі – Порядок) розроблено з урахуванням вимог законодавства про захист економічної конкуренції при здійсненні господарської діяльності з метою упорядкування умов доступу суб’єктам господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій до житлових та нежитлових будинків комунальної власності м. Києва на виконання рішення Київської міської ради від 14.07.2011 №378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій».

1.2. Цим Порядком визначена процедура надання доступу суб’єктам господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій до житлових та нежитлових будинків комунальної власності м. Києва Дирекцією з розвитку телекомунікаційних мереж комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» (далі – Дирекція) з метою прокладання телекомунікаційних мереж для надання телекомунікаційних послуг населенню.

1.3. Надання доступу суб’єктам господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій до житлових та нежитлових будинків комунальної власності м. Києва відбувається на підставі підписаного договору сервітуту про надання доступу суб’єктам господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій до житлових та нежитлових будинків комунальної власності м. Києва між Дирекцією та суб’єктом господарювання (далі – Договір сервітуту).

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

- оператор – суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж;

- балансоутримувач – юридична особа, яка рішенням власника утримує на балансі житлові будинки комунальної власності м. Києва, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

- телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;

- телекомунікаційна послуга - продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій;

2. Порядок підписання Договору сервітуту:

2.1. Для підписання Договору сервітуту суб’єкт господарювання подає до Дирекції заяву про отримання доступу до житлових та нежитлових будинків.

Заява повинна містити наступні дані:

 • повна назва суб’єкта господарювання;

 • юридична адреса та адреса фактичного місця розташування, телефон, факс та електронна адреса;

 • номер розрахункового рахунку, назву обслуговуючого банку, МФО банку, код підприємства за ЄДРПОУ;

 • інформацію про об'єкти (житлові та нежитлові будинки), до яких є намір отримати доступ;

До заяви додаються:

 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

 • довідку з органів статистики про включення до ЄДРПОУ;

 • свідоцтво платника ПДВ або свідоцтво про сплату єдиного (фіксованого) податку;

 • статут або витяг зі статуту, що обов‘язково має містити титульний лист, а також інформацію про найменування (повна та скорочена назва українською мовою), про місцезнаходження, юридичний статус, повноваження органів управління;

 • положення про філіал, представництва тощо (у випадку якщо замовник не має статусу юридичної особи, а є його структурним підрозділом);

 • довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження особи, котра діє від імені сторони договору (підписує договір), зокрема, для керівників, що діють без доручення на підставі Статуту, — наказ, протокол про призначення на посаду.

 • копію документу, який посвідчує право на надання телекомунікаційних послуг;

 • підтвердження про внесення до реєстру Національної комісії з питань регулювання зв'язку (для операторів мережі Інтернет);

 • підтвердження про внесення до реєстру Національної комісії з питань телебачення і радіомовлення (для операторів кабельного телебачення).

У разі, якщо надання телекомунікаційних послуг буде здійснюватися через засоби радіотехнічного обладнання, до Дирекції подаються:

 • протокол громадських слухань з мешканцями прилеглих будинків на предмет згоди щодо встановлення радіотехнічного обладнання (у разі необхідності);

 • основні вихідні дані на проектування, або сам проект на встановлення типового обладнання на конкретному будинку;

 • ситуаційний план радіотехнічного об'єкту з заначенням місця розташування антен і напрямку їх випромінювання, з контурами граничних допустимих зон опромінення (до 2 мВт/см²), з зазначенням меж санітарно-захисної зони та зони обмеження забудови;

 • висновок санітарно-епідеміологічної станції на проект розміщення радіотехнічного обладнання;

 • висновок санітарно-епідеміологічної станції щодо вибору місця для розміщення радіотехнічного об’єкту.

Додатково необхідно зазначити необхідність підписання договору на постачання електроенергії або підготовку акту розмежування та погодження його з балансоутримувачем (у разі потреби).

2.2. Дирекція після вивчення наданих документів надає заявнику рахунок на сплату послуг зі здійснення підготовки технічних умов та реєстрації Схеми прокладання.

2.3. Після сплати рахунку заявником представник Дирекції, за присутності уповноваженого представника балансоутримувача, здійснює обстеження будинків.

За результатами обстеження кожного конкретного будинку готується Акт обстеження житлового чи нежитлового будинку, який підписується виконавцем, начальником відділу моніторингу та контролю будівництва і експлуатації телекомунікаційних мереж та представником балансоутримувача.

2.4. Відповідно до Акту обстеження готуються Технічні умови підключення та прокладання мереж.

Підготовка технічних умов здійснюється Відділом моніторингу та контролю будівництва і експлуатації телекомунікаційних мереж (далі – Відділ моніторингу) Дирекції, погоджуються заступником начальника Дирекції та підписуються начальником Дирекції.

2.5. У разі, якщо монтажні роботи виконуються заявником самостійно, до Дирекції подається копія ліцензії на проведення даного виду робіт.

У разі, якщо монтажні роботи виконуються іншою організацією, до Дирекції подається копія договору з даною організацією та копія ліцензії на проведення будівельних робіт даної організації.

У разі, якщо надання телекомунікаційних послуг буде здійснюватися через засоби радіотехнічного обладнання, подається погоджена у встановленому порядку проектно-кошторисна документація на розміщення радіотехнічних об'єктів з завіреними копіями позитивних висновків спеціально уповноважених контролюючих органів.

2.6. На основі виданих Технічних умов, заявник розробляє Схему прокладання телекомунікаційних мереж, яка перевіряється на відповідність виданим Технічним умовам та в разі відповідності реєструється Дирекцією, про що ставиться відповідна відмітка.

Вимоги до Схеми прокладання наведені в Додатку 1.

2.7. Акт обстеження, Технічні умови, підписаний договір на постачання електроенергії і зареєстрована Схема прокладання телекомунікаційних мереж є підставою для підготовки та підписання Договору сервітуту.

2.8. Договір сервітуту готується Фінансово-економічним відділом, погоджується начальником юридичного відділу та заступником начальника Дирекції.

3. Після підписання Договору сервітуту з обох сторін заявнику видається наряд-допуск по прокладанню телекомунікаційних мереж (встановленню радіотехнічного обладнання).

4. Роботи по прокладанню телекомунікаційних мереж (встановленню радіотехнічного обладнання) виконуються відповідно до наряду-допуску під обов'язковим наглядом представника Дирекції та/або балансоутримувача.

5. Після завершення монтажних робіт заявник подає до Дирекції наступні документи:

- акт про виконані роботи;

- акт введення в експлуатацію (для радіотехнічних об'єктів);

- санітарний паспорт на засоби радіотехнічного обладнання (для радіотехнічних об'єктів).

6. Телекомунікаційна мережа вводиться в експлуатацію після підписання Акту вводу в експлуатацію, який готується Відділом моніторингу Дирекції та підписується уповноваженими працівниками Дирекції і балансоутримувача.

Начальник Ю. Каменецький

Додаток 1.

Вимоги до Схеми прокладання телекомунікаційних мережПохожие документы:

 1. Правила устаткування та експлуатації пляжів (далі Правила) розроблені відповідно до: Земельного Кодексу України

  Документ
  ... території громадських пляжів прибережні комунальні підприємства, які обслуговують узбережжя міста ... (малих) суден , затверджених наказом Міністерства транспорту України від ... служб та рятувальників , затвердженого наказом Міністерства України з питань ...
 2. Пріоритетних дій Уряду на 2016 рік Мета, яку ставить перед собою Уряд

  Документ
  ... сільських рад, відсутні бюджетні установи, комунальні підприємства тощо. Мета: До кінця 2016 ... альних громадах (прийняття відповідного наказу МОЗ про центри первинної медично ... дій щодо досягнення описаних завдань; Підготовлено наказ МОЗ, який дає змогу об ...
 3. Методичні рекомендації з підготовки проектів для залучення коштів державного фонду регіонального розвитку проектний напрямок

  Методичні рекомендації
  ... ї громади рішення про створення госпрозрахункового комунального підприємства «Агро-логістичний центр __назва ... експертизи проектів будівництва; акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проектно ...
 4. ДОБРОТВІРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

  Документ
  ... - Балансоутримувач) можуть бути комунальні підприємства, установи, організації, ... приймання заяв орендодавець своїм наказом (розпорядженням, рішенням) ухвалю ... оренду: - цілісний майновий комплекс комунального підприємства, його структурний підрозділ; - ...
 5. Роботи управління освіти на 2013 рік ухвалено Колегією

  Документ
  ... № 249/09 здійснює комунальне підприємства «Комбінат дитячого харчування». На ... холодильниках протягом доби. В усіх закладах наказами призначені відповідальні особи, ... з новими інструктивними матеріалами, наказами МОНУ, постановами КМУ, тощо. Протягом ...

Другие похожие документы..