Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Выход на проспект Мира, повернуть направо и идти прямо до подземного перехода, далее перейти проспект Мира. После магазина джинсовой одежды, перед шла...полностью>>
'Конкурс'
рожденные в одном питомнике, имеющие одну приставку) ПОРОДА BREED ЗАВОДЧИК/ ГОРОД BREEDER/ CITY НАЗВАНИЕ ПИТОМНИКА KENNEL NAME Конкурс пар/Couple comp...полностью>>
'Тематическое планирование'
Настоящая программа по родному языку и литературе для 7 класса создана на основе программы по чувашскому языку для 5-9 класса под редакцией И.А.Андрее...полностью>>
'Тематическое планирование'
3 3 Становление систематики. 1 4 Эволюционная теория Ж.-Б.Ламарка 1 5 Сравнение эволюционных идей К.Линнея и Ж.Б.-Ламарка....полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

25 грудня 2012 року № 1408

Відмітка про одержання

(штамп органу державної податкової служби)

1

Податкова декларація

з податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

Код типу декларації

1.1.Т

Порядковий номер за рік 1

Тип декларації

01

Звітна

02

Нова звітна

03

Уточнююча

2

Звітний (податковий) період

на

2

0

рік

починаючи з 2

.

з урахуванням уточнень з 3

.

за

квартал4

3

Повне найменування платника 5 ______________________________________________________________________________________________________

юридична особа – резидент

юридична особа – нерезидент

4

Код за ЄДРПОУ

5

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

.

.

6

Місцезнаходження платника

Поштовий індекс

Міжміський код

Телефон

Електронна адреса 6

Факс6

7

Найменування органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості, до якого подається декларація

8

Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості за КОАТУУ

Одиниці виміру: м2 - з двома десятковими знаками;

гривні - з двома десятковими знаками

з/п

Тип об’єкта житлової нерухомості (зазначається код*)

Житлова площа обєкта житлової нерухомості

Ставки податку

Річна сума податку на нерухоме майно,

яка підлягає сплаті за даними платника 7, 8

І квартал8

ІІ квартал8

ІІІ квартал8

ІV

квартал8**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

59

6

Нараховано податку на 20 ___ рік, усього (сума значень к. 6 - 9 р. 1 – 5)

710

Нараховано податку на 20 __ рік за даними раніше поданої декларації (р. 6 декларації, що уточнюється)

810

Нараховано до збільшення податкового зобов’язання з податку на 20 __ рік (позитивне значення (р.6 - р.7))

910

Розмір заниження (недоплата) податкового зобов’язання з податку минулих податкових періодів

1010

Нараховано до зменшення податкового зобов’язання з податку на 20__ рік (позитивне значення (р. 7 - р.6))

1110

Розмір завищення (переплата) податкового зобов’язання з податку минулих податкових періодів

1211

Сума штрафу ((колонки з 6 по 9 р. 9) х 3 % або

5 %)

1312

Сума пені

1410

Розкриття (пояснення) окремих результатів фінансово- господарської діяльності

на

арк.

До декларації додаються:

Додаток “Відомості про наявні об’єкти житлової нерухомості”

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України)

Інформація, наведена в декларації, є достовірною.

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

.

.

Керівник платника податку _________________________ ____________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М. П.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

або серія та номер паспорта 13

Головний бухгалтер ________________________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

або серія та номер паспорта 13

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності “__”_______ 20___ року

_________________________________________________________________________________

(підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу державної податкової служби)

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):

порушень (помилок) не виявлено / складено акт від “___”_________20___року №______

“___” _________ 20__ року _________________________________________________________

(підпис, ініціали та прізвище посадової особи органу державної податкової служби)

__________________

* 1 – квартира; 2 – житловий будинок; 3 – інше.

** У податковій декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, заокруглення суми нарахованого податку за базові податкові (звітні) квартали року, крім суми за останній базовий податковий (звітний) квартал року, здійснюється за загальними правилами заокруглення. Сума податку на нерухоме майно за останній базовий податковий (звітний) квартал року визначається як різниця річної суми податку на нерухоме майно і суми податку на нерухоме майно за базові податкові (звітні) квартали року, крім останнього.

1 Зазначається номер послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій.

2 Заповнюється у разі подання декларації за новостворені (нововведені) об’єкти житлової нерухомості або при переході права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом звітного року (починаючи з дня (число/місяць)).

3 Заповнюється у разі уточнення податкових зобов’язань (з урахуванням уточнень з дня (число/місяць)).

4 Зазначається квартал у разі подання декларації відповідно до статті 265 розділу XII Податкового кодексу України. Порядковий номер податкового (звітного) кварталу проставляється арабськими цифрами.

5 Повне найменування платника податку згідно з реєстраційними документами.

6 За бажанням платника.

7 Річна сума податку на нерухоме майно обраховується виходячи з житлової площі обєкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт (з урахуванням підпунктів 265.7.5, 265.7.6 пункту 265.7, підпункту 265.8.1 пункту 265.8 статті 265 розділу ХІІ Податкового кодексу України).

8 При виникненні права власності на новостворений (нововведений) об’єкт житлової нерухомості або при переході права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом звітного року показники у колонках 5 - 9 заповнюються з дня календарного місяця, в якому починають, та/або до дня календарного місяця, в якому припиняють діяти зазначені зміни.

9 За потреби кількість рядків може бути збільшено або зменшено.

10 Рядки 7 – 11, 14 заповнюються у разі уточнення податкових зобов’язань протягом року.

11 Сума штрафу (р. 12) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту “а” або “б” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

12 Сума пені (р. 13) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

13 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Директор Департаменту податкової, митної

політики та методології бухгалтерського обліку М. О. ЧмерукПохожие документы:

 1. За серпень необхідно звітувати за новою формою декларації з пдв

  Документ
  ... іни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація), затвердженої наказом ... сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначені п 266.4 ст.266 Податкового кодексу України. На збереження довк ...
 2. Майже дві тисячі мешканців Перемишлянщини отримали реєстраційний номер

  Документ
  ... визначення податку на нерухоме майно фізичним особам у 2014 році? Першим базовим податковим періодом для податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ...
 3. Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України"

  Документ
  ... ільно-правових договорів; 140.5.12. на суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до розд ... , таким платником не було подано податкової декларації з податку на додану вартість та/або ...
 4. Для розм іщення на сайті Ізюмські податківці взяли участь у міському конкурсу «Незалежна Україна»

  Конкурс
  ... буде. Пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначені п 266.4 ст.266 Податкового кодексу України ... затверджено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Зокрема, нова ...
 5. В поточному році «спрощенці» Балаклійщини поповнили місцевий бюджет на 1,9 млн гривень

  Документ
  ... відкриття кримінального провадження. Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи ...

Другие похожие документы..