Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Решение'
Комиссия по контролю в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (да...полностью>>
'Документ'
: - Помощники рядовой ведьмы: привидения, черти, гоблин, тролль....полностью>>
'Программа'
за 2011 – 2012 учебный год педагогами ГОУ НПО ПУ №17 согласно Федерального государственного образовательного стандарта по профессии продавец, контролё...полностью>>
'Документ'
Белокурихинский филиал краевого автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

20. «Настає час вибору» програма факультативного курсу
Укладачі:
Сідляр Тетяна Василівна практичний психолог Донецького НВК №78,
Свірчкова Наталія Вікторівна практичний психолог Донецького ліцею №30 .
Пояснювальна записка

Сучасна школа, як соціально педагогічна система, покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, що відповідали б цілям розвитку особистості школярів і сучасних соціальних вимог.

З позиції сучасних вимог, метою освіти є формування життєво компетентної (соціально адаптованої) особистості, самостійної в різних сферах життєдіяльності, у тому числі і професійно - трудовій.

Це обумовлено динамікою розвитку сучасного виробництва, підвищенням вимог до працівника, новим формам господарювання, що визначає необхідність більш ефективного використання потенційних можливостей людини. У зв'язку з цим підсилюється значення професійної орієнтації учнів, що повинна бути спрямована на розвиток інтересів і здібностей, на вибір професії відповідно до індивідуальних особливостей особистості, а також на підготовку до самостійного життя.

Професійна орієнтація - як науково-практична система підготовки особистості до свідомого професійного самовизначення - повинна бути включена в цілісну систему шкільної навчально-виховної роботи з учнівською молоддю і не як тимчасова міра, а як органічна і «вічна» частина навчально-виховного процесу в школах і навчальних закладах нового типу, що готують своїх випускників до майбутнього життя.

У зв'язку з цим з'явилася потреба ввести факультативного курс «Настає час вибору», який можна використовувати як спецкурс, курс по-виборові або у формі факультативних занять.

В основу розробки програми покладена програма курсу, рекомендована Міністерством освіти і науки України «Основи вибору професії».

Мета курсу: підготовка учнів до самостійного вибору майбутньої професії, забезпечення обсягом систематизованих профінформаційних знань, необхідних для ухвалення правильного рішення в професійному самовизначенні.

Завдання курсу:

 • ознайомити учнів зі змістом і структурою світу професій, сучасними вимогами соціального середовища до фахівців на ринку праці;

 • створити умови для пізнання школярами самих себе, своїх індивідуальних особливостей, професійних інтересів і схильностей, які необхідно враховувати при виборі майбутньої професії;

 • формувати уміння співвідносити особистісні якості і вимоги до професії або спеціальності;

 • надати інформацію про шляхи оволодіння майбутньою професією і виробити уміння пошуку необхідної інформації для забезпечення ухвалення рішення про удосконалення особистісного професійного плану і перспективи професійного росту;

 • сприяти здійсненню стійкого і цілеспрямованого професійного вибору.

В результаті вивчення даного курсу учні повинні:

 • розширити інформованість про світ професій;

 • володіти інформацією про свої індивідуальні психологічні особливості і ступінь їхньої відповідності вимогам до тієї або іншої професії;

 • сформувати сферу професійних інтересів;

 • підвищити рівень самосвідомості до усвідомленого вибору професії з урахуванням особистісних якостей.

Структура курсу

Програма складається з 35 занять тривалістю 45 хвилин з періодичністю 1 раз у тиждень. Даний курс передбачає роботу з дітьми 8-11 класів. Представлений у програмі курсу матеріал підібраний відповідно до вікових особливостей дітей даного віку. Кількість дітей, що рекомендовано для однієї групи – 8-15 чоловік.

Тематичний план містить наступні розділи:

І. Вступ.

ІІ. Індивідуальні особливості особистості і вибір професії.

ІІІ. Класифікація професій для інформаційного забезпечення професійного самовизначення учнів.

ІV. Обрана професія в умовах безперервної освіти.

Основні розділи програми спрямовані на пізнання світу професій, самопізнання, розкриття особливостей планування й удосконалення перспектив професійного розвитку.

Кожен розділ містить:

 • теоретичний матеріал, що представляє собою інформаційний блок з елементарними психологічними поняттями і термінами;

 • діагностичний матеріал, що припускає вивчення індивідуальних особливостей, професійних схильностей і інтересів, мотиваційної й особистісної сфер;

 • ігровий матеріал, що допомагає учневі більш повно познайомитися і проаналізувати отримані діагностичні результати.

Як додаток до програми розроблено «Робочий зошит для учнів», що відповідає навчальному плану програми.

В процесі викладання курсу використовують різноманітні форми і методи роботи: лекції, розповіді, дискусії, бесіди, ділові, рольові ігри, семінари, зустрічі з представниками професій, практичні роботи.

Навчально-тематичне планування

п/п

Зміст навчального розділу

Практична робота

Кількість

годин

Розділ І. Вступ.

3

1.

Мета і задачі курсу

Вправа «Наміри»

Міні-твір «Професія, що мені подобається»

Розробка правил роботи в групі

1

2.

Етапи розвитку і становлення професійної орієнтації.

Вправа «Чи знаєш ти?»

1

3.

Що таке професія. Успішний вибір професії. Помилки при виборі професії.

Вправа «Скільки існує професій?»

1

Розділ ІІ. Індивідуальні особливості особистості і вибір професії.

11

4-5

Увага. Пам'ять. Їх вплив на професійну діяльність

Міні-тести для відстеження рівня розвитку уваги і пам'яті.

Увага: «Коректурна проба»,

«Червоно-чорна таблиця»,

«Розміщення чисел»,

Методика Мюнстерберга.

Пам'ять: «Короткочасова слухова і зорова пам'ять»,

«Пам'ять на образи»

2

6-7.

Мислення і професійні наміри.

Тест «Який у вас тип мислення»

Діагностика мислення:

«Виключення понять», «Виявлення загальних понять», «Складні аналогії», «Логічні закономірності»

2

8.

Здібності. Їх вплив на обрану професію.

Вправа «Якими здібностями ти володієш»

1

9-10.

Темперамент і характер. Їх облік при професійному виборі

Опитувальник Айзенка

Тест Вартегга «Намалюємо свій характер»

Вправа «Пізнай себе»

2

п/п

Зміст навчального розділу

Практична робота

Кількість

годин

11.

Самооцінка. Роль самооцінки у свідомому професійному визначенні

Міні-тест «20 «Я»

Вправа «Перелік моїх якостей»

Тест «Дослідження самооцінки»

Вправа «Співвідношення»

1

12.

Мотиви у професійному визначенні

Вивчення мотивації досягнення успіху і уникнення невдач

1

13-14

Інтереси і схильності у професійному самовизначенні

«Карта інтересів»

«Методика прояву професійних схильностей» Йовайши

Вправа «Розберемося у своїх схильностях, інтересах, здібностях».

2

Розділ ІІІ. Класифікація професій для інформаційного забезпечення професійного самовизначення учнів.

17

15-17

Типи професій (предмет праці)

«Диференціально-діагностичний опитувальник» Є.О.Клімов

Вправа “Як вибирати професію”

Вправа «Світ професій і професійні вимоги»

Вправа «Людина і професія»

3

18-19

Класи професій (за метою праці)

Методика визначення професійного типу особистості Д. Голланда

2

20

Відділи професій (засоби, знаряддя праці)

Вправа «Знаряддя праці»

1

21

Групи професій (умови праці)

Вправа «Умови праці»

Вправа «Загадка семи мудреців»

1

22-24

План первинного професійного вибору

Активізуюча методика «Будь готовий!»

Анкета «Сім кроків до зваженого рішення»

Анкета «СІН» (Спрямованість. Інтереси. Наміри.)

3

п/п

Зміст навчального розділу

Практична робота

Кількість

годин

25

Формула професії

Вправа «Моя майбутня професія»

1

26-27

Професіограма – важливе джерело інформації про професії

Складання професіограми цікавлячої професії.

2

28

Стан здоров'я людини. Здоров'я і обрана професія

1

29

Професійна придатність до професії і шляхи її визначення

1

30-31

Ділова гра «Перспектива»

2

Розділ IV. Обрана професія в умовах безперервного навчання.

4

32

Вибираємо місце навчання.

Сім кроків до ухвалення рішення

1

33-34

Професійна адаптація як завершальний етап професійного самовизначення особистості

Вправа «Асоціації»

Вправа «Ділові якості успішної людини»

Методика діагностики соціально-психологічної адаптації К.Роджерса і Р.Деймонда

2

35

Підсумкове заняття

Гра «Зоряна карта мого життя»

1

Змістовна частина

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Розділ І. Вступ

(3 години)

Значення правильного вибору професії для особистості і суспільства. Вибір професії.

Історія розвитку професійної орієнтації. Етапи її становлення.

Поняття про професії. Що таке успішний вибір професії. Спеціальність. Посада. Помилки при виборі професії.

Розуміє головні правила роботи в групі, додержується їх.

Висловлює судження стосовно важливості правильного вибору професії для життя людини.

Дає власну оцінку фактам з історії розвитку професійної орієнтації, робить висновки щодо необхідності професійної орієнтації.

Розрізняє поняття «професія», «спеціальність», «посада».

Роз'яснює вислів «успішний вибір професії»

Виявляє помилки при виборі професії, використовує для аналізу приклади з життя

Розділ II. Індивідуальні особливості особистості і вибір професії

(11 годин)

Тема: Увага. Пам'ять. їх вплив на професійну діяльність.

Вивчення рівня розвитку видів і властивостей уваги і пам'яті, що необхідні для різних видів професійної діяльності. Шляхи їхнього розвитку.

Володіє психологічними поняттями «увага»,

«пам'ять», називає види, властивості та шляхи розвитку цих процесів.

Висловлює судження щодо впливу уваги, пам'яті на професійну діяльність.

Співвідносить результати особистісної діагностики з вимогами до професії, що обрана учнем.

Тема: Мислення і професійні наміри.

Види, якості, операції, форми мислення і професійна діяльність. Вивчення особливостей мислення за допомогою діагностичних методик. Шляхи формування і прийоми розвитку мислення.

Володіє психологічним поняттям «мислення», називає види, якості, операції, форми мислення.

Володіє основними прийомами розвитку розумової діяльності. Робить висновки стосовно рівня розвитку мислення та вибору професії.

Співвідносить результати особистісної діагностики з вимогами до професії, яка подобається.

Тема: Здатності. їх вплив на обрану професію.

Поняття про здібності. Загальні і спеціальні здібності. Умови і шляхи їх розвитку. Виявлення здібностей відносно до різноманіття професій.

Володіє психологічним поняттям «здібності», називає різновиди здібностей.

Характеризує основні шляхи та умови розвитку здібностей.

Дає оцінку своїм здібностям та їх значення щодо вибору майбутньої професії.

Тема: Темперамент і характер. їх облік при професійному виборі.

Історія розвитку представлень про темперамент. Поняття про характер, його риси і структура. Визначення особливостей характеру і темпераменту. Значення темпераменту і характеру

Володіє психологічними поняттями «темперамент», «характер».

Дає оцінку характеристик рис людини.

Порівнює різни типи темпераменту, аналізує їх слабкі та сильні сторони.

Співвідносить результати особистісної діагностики з вимогами до професії, яка подобається.

Тема: Самооцінка. Роль самооцінки у свідомому професійному визначенні.

Самооцінка і її роль у професійному самовизначенні. Образ реального й ідеального «Я». Шляхи досягнення адекватної самооцінки.

Володіє психологічним поняттям «самооцінка».

Висловлює судження щодо впливу самооцінки па вибір професії.

Співвідносить результати діагностики самооцінки з вимогами до професії, яка подобається.

Тема: Мотиви в професійному визначенні

Поняття про мотиви і мотивацію людини. Види мотивів, шляхи їх визначення. Вивчення спрямованості мотивації на досягнення успіху і на уникнення невдач.

Характеризує поняття «мотиви», «мотивація людини».

Дає оцінку направленості мотивації та її значення щодо вибору професії.

Співвідносить результати діагностики з особистісним вибором.

Тема: Інтереси і схильності в професійному самовизначенні.

Поняття про професійні інтереси і схильності. Виявлення інтересів і схильностей. Етапи і способи їх розвитку.

Характеризує поняття «інтереси», «схильності».

Дає оцінку їх значенню для життєдіяльності людини, власним інтересам та схильностям, їх впливу на вибір професії.
Розділ III. Класифікація професій для інформаційного забезпечення
професійного самовизначення учнів

(17 годин)

Тема: Типи професій

Класифікація типів професій за предметом праці. Характеристика і загальні вимоги до професій різних типів. Визначення професійної спрямованості особистості. Загальні вимоги до особистості.

Дає пояснення поняттю «типи професій».

Характеризує загальні вимоги до професій різних типів.

Називає професії, які відповідають особистісним особливостям.

Співвідносить результати діагностики з особистісним вибором.

Тема: Класи професій.

Гностичні, перетворюючі, дослідницькі професії, Особливості кожного класу. Співвідношення класів професій з типами професій. Визначення професійного типу особистості. Здібності і якості особистості, що необхідні професіям визначеного класу.

Дає пояснення поняттю «класи професій».

Характеризує особливості кожного класу.

Співвідносить класи професій з типами професій.

Дає оцінку особистісним якостям, що відповідають професіям визначених класів.

Тема: Відділи професій (засоби, знаряддя праці).

Ознаки основних знарядь (засобів) праці в замках кожного класу. Секрет професійного спіху внутрішніх функціональних засобів діяльності.

Дає пояснення поняттю «відділи професій».

Характеризує ознаки основних знарядь (засобів) праці в рамках кожного класу професії.

Описує знаряддя праці, які відповідають особистісним особливостям.

Тема: Групи професій

Характеристика професій за умовами праці. Вплив цих умов на розвиток особистості.

Характеризує групи професій за умовами праці.

Аналізує ефективність прані стосовно умов.

Тема: План професійного вибору.

Визначення усвідомлення своєї готовності до різних видів професійного самовизначення. Сім кроків до зваженого рішення. Спрямованість, інтереси, наміри. Усвідомленість вибору професії.

Виносить судження щодо усвідомлення своєї готовності до різних видів професійного самовизначення.

Аналізує ступінь своєї готовності до тих чи інших професій.

Тема: Формула професії

Поняття «Формула професії». Складання своєї формули професії

Характеризує поняття «формула професії». Складає особистісну формулу професії, дає їй оцінку.

Тема: Професіограма - важливе джерело нформації про професії.

Поняття про професіограму. Знайомство з професіограмами. Схема аналізу професії і структура професіограми. Складання професіограми на основі аналізу професії.

Розуміє поняття «професіограма».

Називає розділи професіограми.

Складає професіограми.

Тема: Стан здоров'я людини. Здоров'я і професія.

Здоров'я людини. Відповідність змісту і умов роботи можливостям людини. Медичні протипоказання щодо вибору професії. Можливості зміцнення стану здоров'я.

Дає роз'яснення поняттю «здоров'я людини», називає його складові.

Аналізує відповідність змісту і умов робочого стану здоров'я людини.

Робить висновки стосовно медичним протипоказникам щодо вибору професії.

Називає основні заходи щодо зміцнення здоров'я.

Тема: Професійна придатність до професії і шляхи її визначення.

Поняття про професійну придатність і професійний добір. Види професійного добору. Причини професійної непридатності.

Дає пояснення поняттю «професійна придатність», «професійний добір».

Називає види професійного добору, причини професійної непридатності.

Тема: Ділова гра «Перспектива».

Планування і прогнозування свого майбутнього. Сім кроків до ухвалення рішення.

Прогнозує своє майбутнє.
Робить висновки стосовно отриманих результатів.
Розділ IV. Обрана професія в умовах безперервної освіти

(4 години)

Тема. Вибираємо місце навчання.

Поняття «освітньої траєкторії» і безперервності навчання.
Рекомендації щодо вибору навчального закладу. Особливості професійної підготовки в середніх спеціальних, вищих навчальних закладах: умови прийому, специфіка навчання. Переваги середньої спеціальної і вищої освіти.

Характеризує поняття «освітня траєкторія», особливості професійної підготовки в середніх спеціальних, вищих навчальних закладах: умови прийому, специфіка навчання.

Дає оцінку перевагам та недолікам середньої спеціальної і вищої освіти.

Тема. Професійна адаптація як завершальний етап професійного самовизначення особистості.

Поняття «професійної адаптації». Форми й етапи професійної адаптації. Вивчення соціально-психологічної адаптації особистості, порівняльна характеристика навчання і трудової діяльності. Реалізація освіти.

Характеризує поняття «професійна адаптація», форми та етапи професійної адаптації.

Порівнює навчання та трудову діяльність.

Тема. Підсумкове заняття «Зоряна карта мого життя».

Аналізує важливість отриманих знань для подальшого розвитку своїх можливостей.


Похожие документы:

 1. Воснове метода лежит избирательная стимуляция гладкой мускулатуры в стенках лимфатических сосудов и вен

  Документ
  Лимфостимуляция. В основе метода лежит избирательная стимуляция гладкой мускулатуры в стенках лимфатических сосудов и вен. Аппарат «ЛимфаВижин» генерирует специфические токи, аналогичные посылаемым автономной нервной системы гладкой мускулатуре, что ...
 2. Воснову построения программы положена программа Министерства народного образования уасср иуу по удмуртскому краеведению «Культура, литература и история родного края» для I-ХI классов русских школ (1993г.

  Программа
  Пояснительная записка. Школьное краеведение – важный фактор идейно-политического, нравственного, трудового, эстетического, экологического и физического воспитания учащихся, оно способствует патриотическому воспитанию, расширяет кругозор и развивает ...
 3. Воснову разработки рабочей программы положены Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ и Требования к результатам начального общего образования. Цель учебного курса

  Рабочая программа
  \ Пояснительная записка Рабочая программа по изобразительному искусству построена на основе требований Федерального государственного стандарта начального общего образования по образовательной области «Искусство» и составлена на основе ...
 4. Воснове содержания программы знакомство детей с основными психологическими понятиями, тренировка элементарных умений и навыков рефлексии

  Документ
  Развивающая программа «Психологическая азбука» За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях ее реализации. Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное ...
 5. Воснове Рабочей программы лежат следующие документы: Ст. 32 Закона «Об образовании»; Базисный учебный план

  Пояснительная записка
  Пояснительная записка Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании ...
 6. Воснову программы положено сочетание проблемно-тематического, хронологического, цивилизованного, культурологического принципов изучения истории на основе гуманизации, что позволяет избежать чрезмерной фрагментарности. Основная функция курса

  Учебная программа курса
  Пояснительная записка Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания исторического образования в основной школе и в соответствии с объемом времени, которые отводятся на изучение истории России для 7 класса по базисному ...

Другие похожие документы..