Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Сценарий'
В основу «Зимних посиделок» положены государственные, православные, народные русские праздники и традиции января: Новый год, Рождество Христово, Святк...полностью>>
'Заседание'
Неверов Сергей Иванович, секретарь Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Рос...полностью>>
'Документ'
[Include phase (e.g. phase I, phase II, etc.), design (e.g. randomized, double blind, placebo controlled, etc), if the study is multi-centered, the in...полностью>>
'Документ'
«О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭМИТЕНТОМ ДОГОВОРА С РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАТОРОМ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ О ВКЛЮЧЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА В СПИСОК ЦЕНН...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Додаток 7

до Порядку формування та подання

страхувальниками звіту щодо сум

нарахованого єдиного внеску на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування

(пункт 3.6 розділу ІІІ)

Звітність

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

1. Місяць та рік, в якому подається звіт

рік

Подають

Терміни подання

Страхувальники, фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, які використовують працю фізичних осіб, члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, районні (міські) управління праці та соціального захисту населення, - відповідним органам доходів і зборів за місцем реєстрації

Протягом п’яти робочих днів після складання актів

Форма № Д7

(місячна)

ПОГОДЖЕНО

з Держстатом України

2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків

3. Філія за реєстрацією в Пенсійному фонді України

Найменування / прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________________________________

(страхувальника /фізичної особи)

Місцезнаходження / місце проживання ______________________________________________________________________

Телефон ________________________________________________________________________________________________

Вихідний № у страхувальника__________________________ “_____”_________________20___року

.


Код основного виду економічної діяльності,

відповідно до якого встановлено клас професійного ризику

Код територіального органу доходів і зборів, до якого подається звіт ____________________________

з/п

Назва таблиці

Кількість аркушів

Кількість рядків

Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання

*

Страхувальник __________________________ ______________ _______________________________

(реєстраційний номер облікової (підпис) (П. І. Б.)

картки платника податків)

М.П.

Головний бухгалтер ___________________________ ______________ ______________________________

(реєстраційний номер облікової (підпис) (П. І. Б.)

картки платника податків)

Реєстраційний номер звіту в територіальному органі доходів і зборів ______________

Дата реєстрації в територіальному органі доходів і зборів ________________________

Відповідальна особа територіального органу доходів і зборів, що прийняла звіт __________

(підпис)

Відмітка про внесення даних до системи ІС “Податковий блок”:

“_____”_________________20___року ________________

(підпис)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - лінія відрізу Розписка про одержання звіту територіальним органом доходів і зборів за ____місяць 20___року

Реєстраційний номер звіту в територіальному органі доходів і зборів __________________

Дата реєстрації в територіальному органі доходів і зборів _________________________

Одержано відомостей на ___________________________ аркушах.

Відповідальна особа територіального органу доходів і зборів, що прийняла звіт________________

(підпис)

Відмітка про одержання (штамп органів доходів і зборів).

Вихідний № у страхувальника _____________

№ аркуша звіту _______

Таблиця. Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання

1. Місяць та рік, у якому подається звіт

рік

2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний
номер облікової картки платника податків

3. Філія за реєстрацією в Пенсійному фонді України

(найменування страхувальника або прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи - підприємця)

Номер облікової картки застрахованої особи

Прізвище

Ім’я

По батькові

Код категорії застрахованої особи*

Громадянин України так

ні

Дата складання акта про настання нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

Дата складання акта розслідування професійного захворювання

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

Назва професії (посади, розряду, роботи) застрахованої особи, за якою вона працювала до настання страхового випадку ___________________________________________________________________________________________________________________________

Період трудових відносин:

дата початку

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

дата закінчення

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

з/п

Місяць та рік,

за який проведено нарахування

Кількість календарних днів (не враховуючи календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин**)

Сума нарахованої за розрахунковий період заробітної плати в межах максимальної величини, на яку нараховано єдиний внесок

(не враховуючи суми виплати *** ), грн

Відмітка про сплату єдиного внеску

(так, ні)

1

2

3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Усього

*Код категорії ЗО - обирається з таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток 2).

** Тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.

*** Виплати по тимчасовій непрацездатності, відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком.

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис та прізвище страхувальника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / /

Дата

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

.

Директор Департаменту
доходів і зборів з фізичних осіб 

В.В. БусарєвПохожие документы:

 1. Закладів (групові нещасні випадки, нещасні випадки з тяжкими, смертельними наслідками) під час виконання трудових обов’язків

  Документ
  ... соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання Виконання потерпілим трудових (посадових ...
 2. Майже дві тисячі мешканців Перемишлянщини отримали реєстраційний номер

  Документ
  ... право на отримання допомоги при настанні страхового випадку, який ... у зв'язку із втратою непрацездатності у разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, ... на наступні податкові роки не переноситься. 17.09.13 Про звітність про ...
 3. Доходів І зборів України

  Документ
  ... іку та звіти за попередні звітні періоди ... настання нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом, або з дати складання акта розслідування професійного захворювання за формою П-4. Зв ... "Кількість рядків" зазначається кількість заповнених рядків на аркушах ...
 4. Регламент адміністратора

  Регламент
  ... виробництва або послуга, призначена для обміну на ... щомісячну звітність про хід даної ... про охорону праці, що можуть при­звести або призвели до нещасного випадку, аварії або професійного захворювання ... про те, що сталось. 5.2. При настанні нещасного випадку ...
 5. З А К О н у К Р А Ї Н и про дорожній рух та його безпеку структура закону розділ I

  Документ
  ... та професійного рі ... звітність, ... протипоказань (захворювань і ... на випадок нещасно ... йного виробництва транспортних засобів або ... разі настання дорожньо- ... проїзної частини) або на проїзній частині, водій повинен знизити швидкість ... випадках на знакові або додаткових ...

Другие похожие документы..