Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Первая помощь — едва ли не единственный раздел туристской подготовки, где объем знаний должен быть заведомо шире, чем это диктуется просто походной пр...полностью>>
'Инструкция'
6. На время отсутствия специалиста по кадрам (отпуск, болезнь, командировка, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора орган...полностью>>
'Документ'
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская Угольная Компания», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Веденеева И.В., действ...полностью>>
'Документ'
Специализации судебных пожарно-технических экспертов в системе государственных судебно- экспертных учреждений Федеральной противопожарной службы МЧС Р...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

проект

План

пріоритетних дій Уряду

на 2016 рік

Мета, яку ставить перед собою Уряд

Україна перебуває у виняткових обставинах, переживши глибоку політичну та економічну кризу на тлі окупації Криму та війни на Сході. Однак, причина даної кризи глибша, ніж поточні політичні та економічні потрясіння, чи російська агресія. До неї призвело зволікання з проведенням необхідних реформ протягом 25 років незалежності. Серед східноєвропейських країн Україна є одним з найслабших реформаторів - зміни, які відбулися в країні з часів краху комуністичного табору, значно менші, ніж в сусідніх країнах-членах ЄС. Наслідки такого зволікання стали катастрофічними для громадян України. Починаючи на початку 90-х приблизно на одному рівні економічного розвитку з такими країнами, як Польща, Словаччина та Румунія, зараз ми відстаємо від них у кілька разів. Темпи економічного зростання в Україні значно нижчі за темпи зростання економік наших західних сусідів. Заробітні плати українців в 3-5 разів менші, ніж заробітні плати поляків, словаків та румун.

Втім, українці можуть наздогнати своїх сусідів та добитися такого ж рівня економічного розвитку та добробуту. Якісний людський капітал, вигідне географічне положення та потужна база природних ресурсів створюють високий потенціал не тільки для виходу з кризи, але й для стрімкого розвитку країни. Цей потенціал може бути реалізований лише шляхом рішучих та ефективних європейських реформ, які мають принести помітні для громадян результати.

Мета, яку ставить перед собою Уряд, - забезпечити зростання рівня життя громадян і підвищення його якості завдяки сталому економічному розвитку.

Передумовами її досягнення є забезпечення національної безпеки, макроекономічна стабільність, створення сприятливого бізнес-клімату, утвердження верховенства права та протидія корупції та підвищення якості державного управління.

Ці стратегічні пріоритети в свою чергу визначають набір тих першочергових кроків, які Уряд планує реалізувати до кінця поточного року.

Стратегічні пріоритети Уряду

I. Макроекономічна стабілізація, яка передбачає стабільність державних фінансів, невисоку інфляцію, високу стійкість фінансової системи. Значну частину своєї історії останніх десятиріч Україна перебувала у стані постійної макроекономічної нестабільності - населення біднішало через високу інфляцію та девальвацію, банкрутства підприємств призводили до втрати робочих місць, заощадження громадян зникали при обвалах банківської системи. Значною мірою, саме постійні економічні потрясіння спричинили велике відставання України від її східноєвропейських сусідів.

Закріплення так важко досягнутої за останній рік макроекономічної стабілізації є одним з ключових пріоритетів Уряду. Проте метою та результатом реформ має стати не тільки стабілізація поточної ситуації, а й досягнення довгострокової макроекономічної стабільності, без якої Україні буде дуже важко досягти високого рівня економічного розвитку. Для цього, Уряд провадитиме виважену та відповідальну економічну політику.

II. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу є необхідною передумовою для того, аби Україна досягла більш високого рівня економічного розвитку та успішно інтегрувалася до країн Європи. Лише за рахунок стабільного зростання ВВП можна забезпечити громадянам стабільний та високий рівень доходів та соціальних виплат.

III. Встановлення верховенства права та протидія корупції були головною з вимог Революції Гідності, адже саме безкарність злочинців, неможливість добитися чесного правосуддя та всепроникаюча корупція вивели людей на Майдан. Рівень довіри суспільства до судової системи залишається вкрай низьким, а оцінки рівня корупції - дуже високими.

Після Революції Гідності було зроблено певні кроки щодо відновлення верховенства права та подолання корупції. Створено ланцюжок антикорупційних інституцій, які доповнюють одна одну й метою яких є подолання найбільш руйнівної корупції на вищому рівні. Проте масштаб проблем з правосуддям та корупцією все ще залишається великим і їхнє подолання потребує подальших зусиль з боку державної влади.

IV. Підвищення якості державного управління та державних послуг відновить довіру громадян до своєї держави, а бізнесу дозволить ефективно працювати, створювати робочі місця та зростати. Після Революції Гідності були запущені важливі реформи у даній сфері - такі як децентралізація та реформа державної служби - які Уряд має намір активно продовжити.

Дані цілі доповнюють одна одну. Довгострокова макроекономічна стабільність недосяжна без сталого зростання економіки. Стале економічне зростання, у свою чергу, потребує як макроекономічної стабільності, так і верховенства права. Верховенство права та здатність протидіяти корупції базуються як на якісному державному управлінні, так і на ліквідації можливостей для корупційних дій шляхом дерегуляції економіки та мінімізації втручання чиновників в економічну діяльність. Побудова якісного державного управління та надання якісних державних послуг потребують підґрунтя у вигляді верховенства права та здатності ефективно протидіяти корупції.

Саме на досягнення вищезазначених стратегічних цілей і спрямовані наведені у даному документі пріоритетні реформістські заходи, їхня послідовність, шляхи реалізації та користь, яку вони принесуть безпосередньо громадянам України.

V. Відновлення безпеки громадян, поставленої під загрозу російською агресією, війною на Сході та пов’язаним з війною погіршенням криміногенної обстановки та соціальними проблемами.

Агресивні дії Росії, від окупації нею українських територій та прямого військового вторгнення до інформаційної та торгівельної війн, становлять загрозу для суверенітету України та самого її існування як держави. Успішна протидія російській агресії – як у військовій, так і в зовнішньополітичній, інформаційній та інших сферах - є ключовою задачею Уряду. Особливу увагу на цьому шляху буде приділено максимальному посиленню співпраці з країнами НАТО.

Не менш важливим є посилення внутрішньої згуртованості, інтеграція внутрішньо переміщених осіб, відновлення нормальної життєдіяльності на територіях, які постраждали в результаті російської агресії, відновлення комунікацій з мешканцями окупованих територій Донбасу і Криму.

Ключові напрямки реформ для досягнення стратегічних цілей

I. Макроекономічна стабілізація, насамперед, вимагає від Уряду відповідальної та виваженої фіскальної політики, адже саме за цю сферу державної макроекономічної політики відповідає Уряд. У 2016 році головним завданням є утримання досягнутої минулого року макроекономічної стабільності та подальше оздоровлення державних фінансів, яке передбачає впровадження реформ, що стануть запобіжниками відтворення подібної кризи в майбутньому.

1. Реформування системи управління державними фінансами. Однією з причин постійних криз у сфері державних фінансів, з якими стикається Україна, є відсутність діючих правил, які обмежували б можливості для безвідповідального витрачання коштів та забезпечували б ефективність цих витрат. На відміну від більш розвинених країн, в яких діють жорсткі бюджетні обмеження та можливості для Міністерства фінансів чітко контролювати обсяг витрат, в Україні роль Міністерства фінансів є порівняно слабкою, а бюджетні обмеження часто порушуються. Це призводить до витрат, яких країна не може собі дозволити і які фінансуються руйнівними для економіки способами - друкуванням грошей, накопиченням боргів тощо. Неякісне планування витрат з боку розпорядників коштів призводить до низької ефективності використання коштів та поганої якості державних послуг. Сильна роль Міністерства фінансів, дотримання жорстких бюджетних обмежень, ефективне використання коштів та впровадження середньострокового бюджетного планування стануть запобіжниками від подібних порушень в майбутньому.

2. Пенсійна реформа. Пенсійна система в Україні хаотично організована та перебуває в стані хронічного глибокого дефіциту. Пенсії в Україні виплачуються за більш ніж 20 законами, зі своїми різними правилами. Певні категорії пенсіонерів користуються привілеями, зокрема правом виходу на пенсію значно раніше встановленого для звичайних громадян пенсійного віку, що створює великий фінансовий тиск на Пенсійний фонд. Значна частина пенсійних виплат, фактично, не відноситься до пенсій як таких і є просто доплатою тим чи іншим категоріям пенсіонерів з бюджету. В результаті, розрахунок отримуваної пенсії є непрозорим для громадянина і відірваним від внесків, які громадянин сплачує до Пенсійного фонду - що перетворює дані внески на форму оподаткування, якого громадяни починають активно уникати. Нагромадження доплат, надбавок та привілеїв підривають фінансовий стан пенсійної системи та ставлять її під загрозу банкрутства. Пенсійна система гостро потребує приведення до ладу, уніфікації та чіткої прив'язки пенсійних виплат до внесків громадян.

3. Впровадження адресної системи соціальної підтримки. Досягнення стабільності державних фінансів потребує суттєвого підвищення ефективності застосування державних коштів, перш за все, коштів соціальних видатків. Загальні соціальні видатки державного сектору на 2016 рік заплановані на рівні близько 350 млрд гривень - більше третини від сумарних витрат держави. При цьому, лише 25% видатків на соціальні програми потрапляють до реально нужденних громадян. Досягти реальної та дієвої соціальної підтримки саме бідних громадян, ефективно використовуючи при цьому кошти платників податків, можна лише за рахунок впровадження адресної підтримки.

II. Привабливий діловий клімат передбачає провадження низки реформ, які дозволять забезпечити вихід на траєкторію сталого економічного зростання.

1. Податкова реформа та реформа адміністрування податків. Україна потребує побудови простої, прозорої, справедливої та прогнозованої податкової системи, яка б стимулювала інвестиції та підтримувала економічне зростання. Це вимагає як змін до системи податків, які б спрощували її та розширювали базу оподаткування, так і підвищення прозорості та якості адміністрування податків. Податкові реформи, які провадилися після Революції Гідності, вже частково покращили ситуацію, проте подальші кроки все ще залишаються потрібними. При цьому, особлива увага буде приділена реформі податкових та митних органів, які найчастіше з усіх державних органів стикаються з бізнесом і найчастіше стають об'єктом його нарікань.

2. Приватизація та реформа управління держпідприємствами. На сьогодні в Україні налічується 3500 державних підприємств, із яких 1700 не підлягають приватизації, у той час як у країнах Європейського Союзу кількість державних підприємств у середньому складає не більше 300. Таким чином, сектор державних підприємств в Україні є аномально великим за розміром. Українські державні підприємства часто неефективно управляються та стають джерелом збагачення для корупціонерів, також вони страждають від нестачі коштів для капіталовкладень.Похожие документы:

 1. Маєш неоформленого працівника – відповідай по закону!

  Документ
  ... , ввезення в України з метою використання при продажу товарів, збуту ... підкреслила Ірина Столярик. Пріоритетним завданням, яке ставить перед собою керівництво Івано-франківсько ... 2016 року товарообіг між Україною та США зріс на 6% Підписання Угоди між Урядами ...
 2. 2. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів 9

  Документ
  ... Пріоритетні напрямки державного регулювання нафтогазової галузі 96 7. Пріоритетн ... на основі прогнозів Уряду України. Сценарії лежать у діапазоні від песимістичного, за якого ... . Перед проведенням ... ставить собі на меті до 2020 р. перейти на використання як ...
 3. В поточному році «спрощенці» Балаклійщини поповнили місцевий бюджет на 1,9 млн гривень

  Документ
  ... на прибуток). «Бізнес активно спілкується між собою ... передається на біржу для проведення аукціону, за рахунок якого ... ії від Уряду Внесено зм ... на паперовому нociї. З метою ... законопроекту став прийнятий ... 1 січня 2016 року. Також ... із принципу пріоритетності норм ПКУ ...
 4. Освіти І науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437

  Документ
  ... на засадах партнерства. Розуміння пріоритетності родинного виховання ставить перед ... словникову роботу, метою якої є ... як її оптова ціна 986,8 грн. Державна підтримка на часткове покриття витрат на соб ... на 2015 рік» (Краматорськ, 2016)]. Поза контролем Уряду ...
 5. Майже дві тисячі мешканців Перемишлянщини отримали реєстраційний номер

  Документ
  ... собі на життя тією працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Сьогодні , на ... перед ... Уряду ... металів, який встановлений Національним банком України, що діє на ... пріоритетним напрямом Міндоходів визначило перехід на ... а з 2016 року — й ... рік став роком ...

Другие похожие документы..