Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Одной из приоритетных задач модернизации российского образования на период 2006 - 2010 г. является повышение доступности дошкольного образования. Для ...полностью>>
'Документ'
(уровень квалификации по должности (указывается должность педагогического работника) соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к пер...полностью>>
'Документ'
Правило 1. Чтобы права человека были защищены, мало их написать на бумаге, надо, чтобы сам человек знал их, хотел и умел их защитить; права человека р...полностью>>
'Образовательная программа'
Предмет хореография способствует гармоничному развитию детей, учит их красоте и выразительности движений, формирует их фигуру, развивает физическую си...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до першої редакції проекту зміни № 1

до ДСТУ 4219-2003 «Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії»

1 Підстава для розроблення зміни

Підставою для розроблення зміни № 1 до ДСТУ 4219-2003 «Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії» є:

 • протокол наради у ВАТ «Укртранснафта» щодо розроблення ГБН «Магістральні трубопроводи. Система протикорозійного захисту. Захисні покриви та теплова ізоляція» від 19.04.2011 р.;

 • лист від ВАТ ІВП ВНІПІТРАНСГАЗ № МТГ-55/3-333-3462 від 15.11.05 р.;

 • Програма робіт з національної стандартизації на 2015 р. (частина 2 «Перехідні теми») – код завдання (поз. 216.2.3-2011);

 • технічне завдання на розроблення зміни № 1 до ДСТУ 4219-2003 «Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії» затверджене Заступником директора Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона, академіком НАН України Кучуком-Яценко С.І. та погоджене Віце-Президентом – головним інженером ПАТ «Укртрансгаз» Бураком І.З. та Головним інженером ПАТ «Укртранснафта» Козловим С.В.

2 Термін виконання

Початок роботи: 10.2015 р.

Закінчення роботи: 12.2017 р.

3 Призначеність і завдання зміни

Впровадження зміни спрямовано на підвищення надійності та безпечної експлуатації магістральних трубопроводів та споруд на них, зменшення корозійних ушкоджень труб і непродуктивних витрат нафти, газу, електроенергії, металу, підвищенням їх безпечності для життя, здоров’я та майна населення та охорони навколишнього середовища

Зміна призначена для наукових, проектних, будівельно-монтажних та експлуатуючих організацій та підприємств, які спрямовують свою діяльність на покращення технічного стану нафто-, газопроводів та інших споруд на рівні сучасних вимог до захисту від корозії під час розроблення, випробування і впровадження нових матеріалів, виробів, будівництві та експлуатації магістральних трубопроводів.

Вимоги цієї зміни повинні бути враховані і виконуватися під час проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатації магістральних трубопроводів і споруд на них.

Основною метою і завданням внесення зміни до ДСТУ 4219:2003 стосовно вимог щодо показників є коригування їх значень та гармонізація вимог з міжнародними стандартами:

 • величини перехідного питомого електричного опору покриттів у 3 % розчині NaCl для захисту зовнішньої поверхні магістральних трубопроводів від корозії;

 • уточнення умов проведення випробування за показником ударної міцності.

У зв’язку з появою нових захисних матеріалів для виготовлення епоксидних покриттів та нових технологій їх нанесення, стандарт треба доповнити класом В для епоксидних покриттів. Товщина покриття конструкції № 4 буде залежати від діаметру труби, яку покривають.

Зміна встановлює клас В для покриттів конструкції № 13.

Зміна конкретизує дію впровадженої і сертифікованої системи управління якістю, яка відповідає вимогам стандарту ISO 9001 (на виробництво конкретного типу, конструкції, матеріалу захисного покриття).

Зміна встановлює термін випробування покриття після нанесення в будь-яких умовах та доповнює вимогою вхідного контролю ізоляційних матеріалів.

Зміна уточнює:

 • клас покриттів для трубопроводів діаметром від 720 мм до 820 мм;

 • значення довжини відшарування стрічки під час визначення адгезії захисних покриттів зі стрічкових матеріалів;

 • ширину напустки суміжних витків під час нанесення покриттів з різною шириною стрічки за одно- та двошарової намотки;

 • діапазон температур проведення випробувань, наближених до кімнатної;

 • умови, які передбачають, як виняток, можливість і порядок проведення випробувань покриттів за температури навколишнього середовища (20±10) °С;

 • значення температури трубопроводів залежно від класів стійкості за максимальної температури експлуатації покриттів;

 • вимоги щодо охолодження перетворювача;

 • метод контролю адгезії покриттів на основі екструдованого поліолефіну та термоусадкових;

 • викладення тексту щодо: показників «пенетрації», наведеного в додатку Б; комплексного контролю для трубопроводів, що експлуатуються 20 років і більше (пункт 8.4.2); словосполучень відповідно до загальноприйнятої технічної термінології (п. 6.1.7.2; 7.2.3).

З метою уточнення місць пошкодження захисного покриву в трасових умовах, для застосування за необхідності, наведено метод поперечного градієнта потенціалу із застосуванням триелектродної установки.

4 Характеристика об’єкта стандартизації

Перехідний питомий електричний опір є важливим показником, що характеризує якість та захисні властивості покриттів. Але, цей показник, наведений в таблиці 4, потребує коригування щодо покриттів на основі поліуретанів (1010 Ом∙м2 – початковий та 108 Ом∙м2 – через 100 діб витримки).

Зміна встановлює такі вимоги до величини перехідного опору покриттів для захисту від зовнішньої корозії магістральних трубопроводів, в тому числі поліуретанових (клас В):

 • клас А: 5·106 Ом∙м2 – вихідний, 5·105 Ом∙м2 через 100 діб;

 • клас Б: 107 Ом∙м2 – вихідний, 106 Ом∙м2 через 100 діб;

 • клас В: 108 Ом∙м2 – вихідний, 107 Ом∙м2 через 100 діб.

Для покриттів класу В конструкцій 1, 2 значення перехідного питомого електричного опору має складати: початковий – 1010 Ом·м2, через 100 діб – 109 Ом·м2.

Згідно з ДСТУ 4219 (таблиця 4) ударна міцність для покриттів конструкцій 5, 13, 14, 15 (клас В) становить не менше 15,0 Дж, яке, за даними протоколів, під час випробувань важко отримати. Але цього значення ударної міцності можна досягти уточненням умов проведення випробувань, наведених в додатку А, для цих покриттів, а саме: застосування бойка сферичної форми з твердістю HRC 60, діаметром 25,0 мм.

Згідно з ДСТУ 4219 епоксидні покриття (конструкція № 4) віднесені до класу Б – посиленого типу (таблиця 2). В зв’язку з появою нових захисних матеріалів та нових технологій їх нанесення, наведено новий клас В для епоксидного покриття. Товщина цього покриття залежно від діаметру труби, яку покривають, повинна бути не менше ніж:

 • 1,5 мм для труб діаметром 273 мм;

 • 1,5 мм для труб діаметром 530 мм;

 • 1,5 мм для труб діаметром 720 мм;

 • 1,5 мм для труб діаметром 1020 мм;

 • 1,5 мм для труб діаметром 1220 мм;

 • 2,0 мм для труб діаметром 1420 мм.

Зміна встановлює клас В для покриттів конструкцій № 4, 13.

В таблиці 2, рядок 7, 8 наведено метод контролю адгезії покриттів на основі екструдованого поліолефіну та термоусадкових згідно з ГОСТ 411 (метод А) – визначення міцності зв’язку з металом при відшаруванні, який стосується випробувань резини та клею із застосуванням розривної машини. Тому уточнено, що контролювання адгезії покриттів на основі екструдованого поліолефіну та термоусадкових проводять із застосуванням методу «Е.1 Метод 1. Контроль адгезії захисних покриттів із стрічкових матеріалів».

Згідно з ДСТУ 4219 (таблиця 2), температура навколишнього середовища за якої проводять випробування дорівнює 20 оС, що важко досягнути в лабораторних, трасових та базових умовах. Тому, під час випробувань встановлено діапазон температур – (20±2) оС. За неможливості проведення випробувань за температур (20±2) оС наведено умови, які передбачають, як виняток, можливість і порядок проведення випробувань покриттів за температури навколишнього середовища (20±10) °С, а саме: для покриття визначена залежність його показників від температури в зазначеному діапазоні в умовах спеціалізованих лабораторій, що уповноважені підтверджувати відповідність покриття цьому стандарту; відсутня можливість забезпечити температуру навколишнього середовища (20±2) °С.

В ДСТУ 4219 відсутні вимоги щодо терміну випробування покриття після його нанесення. В таблиці 2 наведено термін випробування покриття після нанесення в будь-яких умовах, а саме: через 24 год або згідно з вимогами виробника на покриття.

В пункті 6.1.2 ДСТУ 4219 відкориговано значення температури трубопроводів залежно від класів стійкості покриття, а саме:

− клас 30 − покриття має бути стійким за температури трубопроводу до +30 ºС включно;

− клас 40 − покриття має бути стійким за температури трубопроводу до +40 ºС включно;

− клас 50 − покриття має бути стійким за температури трубопроводу до +50 ºС включно;

− клас ГТ − покриття має бути стійким за температури трубопроводу більше +50 ºС з кроком 10 ºС.

В пункті 6.1.5.2 конкретизовано дію впровадженої і сертифікованої системи управління якістю, яка відповідає вимогам стандарту ISO 9001 та наведено: «На виробництво конкретного типу, конструкції, матеріалу захисного покриття виробник покриттів повинен мати впроваджену і сертифіковану систему управління якістю, яка відповідає вимогам стандарту ISO 9001».

Зміною відкориговано значення діаметрів трубопроводів, на які наносять покриття класу В, а саме: захисні покриття класу В застосовують на трубопроводах діаметром 720 мм і більше (пункт 6.1.7.2).

В зв’язку з відсутністю вимоги щодо проведення вхідного контролю ізоляційних матеріалів долучено, що перед нанесенням захисних покриттів контролюють ізоляційні матеріали захисних покриттів відповідно до вимог цього стандарту, ДСТУ-Н Б А.3.1-29, технічних умов виробників, інших чинних НД та Замовника (пункт 6.2.6).

Зміною уточнено:

 • у разі одношарової намотки стрічки напустка витків повинна бути не менше 3 см (пункт 6.2.7);

 • напустка на суміжний виток під час нанесення двошарового стрічкового покриття за ширини стрічки 225 мм і менше повинна бути – 1,5 см (пункт 6.2.7);

 • вимоги щодо охолодження перетворювача, а саме: охолодження перетворювача повинно бути природне повітряне або примусове (пункт 7.4.6);

 • довжину відшарування стрічки (обгортки) – не менше ніж 50 мм (додаток Е, пункт Е.1.3.1);

 • викладення тексту щодо: показників «пенетрації», наведеного в додатку Б; комплексного контролю для трубопроводів, що експлуатуються 20 років і більше (пункт 8.4.2); словосполучень відповідно до загальноприйнятої технічної термінології (п. 6.1.7.2; 7.2.3).

В додатку Р наведено пункт Р.3 «Метод поперечного градієнта потенціалу із застосуванням триелектродної установки» для уточнення, за необхідності, місць пошкодження ізоляційного покриття та відкориговано назву пункту Р.2: «Метод поперечного градієнта потенціалу із застосуванням двоелектродної установки».

Розроблення зміни надасть можливість гармонізувати показники перехідного питомого електричного опору (конструкція № 3) та ударної міцності з нормативними документами у сфері захисту сталевих трубопроводів від зовнішньої корозії та задовольнити вимоги зацікавлених сторін у виробництві захисних покриттів на основі поліуретанів та стрічково-мастикових матеріалів.

Ступінь впровадження зміни: розроблюється.

5 Взаємозв’язок з іншими нормативними документами

Розроблювана зміна взаємопов’язана з чинним нормативним документом у сфері захисту від корозії, а саме:

ДСТУ 4612:2006 Магістральні трубопроводи. Захист протикорозійний. Терміни та визначення понять.

Зміна має бути врахована у нових розроблюваних нормативних документах у сфері захисту від корозії.

6 Джерела інформації

Під час розроблення зміни використані такі джерела інформації:

Закон України «Про трубопровідний транспорт»;

міждержавні, міжнародні та регіональні стандарти та інші нормативні документи, чинні в сфері захисту від корозії підземних комунікацій:

ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требова­ния к защите от коррозии (Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії);

ГОСТ 9.602-2005 ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии (Споруди підземні. Загальні вимоги до захисту від корозії);

ВСН 008-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция (Будівництво магістральних і промислових трубопроводів. Протикорозійна та теплова ізоляція);

EN 12068:1998 Cathodic protection - External organic coatings for the corrosion protection of buried or immersed steel pipelines used in conjunction with cathodic protection - Tapes and shrinkable materials. (Захист катодний. Зовнішні органічні оболонки для захисту від корозії сталевих трубопроводів, які прокладені під землею і у воді, в поєднанні з катодним захистом від корозії. Рулони та ущільнюючі матеріали);

DIN 30671 Umhullung (Beschichtung) von Stahlrohren – formstucken und armaturen mit duromeren Kunststoffen. Beschichtung mit Epoxidharzpulver (Ізоляція (покриття) сталевих труб і фітінгів термореактивною пластмасою. Епоксидні порошкові покриття);

DIN 30672 Umhullung aus Korrosionsschutzbinder und Schrumpfchlauchen fur erdverlegte Rоhrleitungen (Покриття з протикорозійних зв’язувальних матеріалів та усадочні рукави для підземних трубопроводів);

DIN 30673 Umhullung und Auskleidung von Stanlrohren – formstucken und behaltern mit Bitumen (Ізоляція сталевих труб покриттями на основі бітумів);

ISO 8044-89 Corrosion of metal and allous – Vocabulary (Корозія металів та сплавів – Терміни);

ДСТУ ISO 9001:2009 Система управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT)

ДСТУ Б В.2.6-193:2013 Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги до проектування;

Тлумачний словник із протикорозійного захисту. Основні терміни: близько 2800 термінів / Уклад.: М.Д. Гінзбург, М.В. Чернець, І.М. Корніловська та ін. За заг. ред. А.А. Рудніка. – Харків, 2000. – 616 с.;

Середницкий Я.А., Банахевич Ю.В., Драгилев А.В. Справочник. Противокоррозионная изоляция магистральных газонефтепроводов (Довідник. Протикорозійне ізолювання магістральних газонафтопроводів). – Киев – Львов, 2008;

результати науково-технічних розробок і технологій з цього питання як в Україні, так і за кордоном.

7 Дата набуття чинності

На підставі протоколу наради у ВАТ «Укртранснафта» щодо розроблення ГБН «Магістральні трубопроводи. Система протикорозійного захисту. Захисні покриви та теплова ізоляція» від 19.04.2011 р., листа від ВАТ ІВП ВНІПІТРАНСГАЗ № МТГ-55/3-333-3462 від 15.11.05 р., Програми робіт з національної стандартизації на 2015 р. (частина 2 «Перехідні теми») – код завдання (поз. 216.2.3-2011), технічного завдання на розроблення Зміни № 1 до ДСТУ 4219-2003 «Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії» затвердженого Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона та погодженого ПАТ «Укртрансгаз» і ПАТ «Укртранснафта» розроблено першу редакцію проекту Зміни № 1 до ДСТУ 4219-2003 «Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії».

Припустима дата набуття чинності: 2017 р.

8 Інформація про коментарі

Перша редакція проекту Зміни до ДСТУ 4219 направлена на відгук (лист №28/592 від 01.06-2016 р.) в організації, зазначені в технічному завданні (додаток А):

 • ПАТ «Укртрансгаз»;

 • ПАТ «Укртранснафта»;

 • Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона;

 • ПАТ ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ»;

 • Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка;

 • Інститут проблем матеріалознавства;

 • УМГ «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз»;

 • ПАТ «Інститут транспорту нафти» (ІТН);

 • Філія ПДМН ПАТ «Укртранснафта»;

 • Філія МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта»;

 • Філія ПМН ПАТ «Укртранснафта»;

 • ДП «УкрНДНЦ»;

 • ТК85;

 • Державна служба України з питань праці;

 • ПрАТ «ОЗОМ».

Керівник розробки, канд. хім. наук

Л.І. Ниркова

Відповідальний виконавець, м. н. с.

С.О. Осадчук

Співвиконавець, канд. техн. наук

В.А. ЧерватюкПохожие документы:

 1. Пріоритетних дій Уряду на 2016 рік Мета, яку ставить перед собою Уряд

  Документ
  ... стандартизація соціальних послуг Формування системи стандартів соціальних послуг забезпечить перех ... на тему: "Національно-патріотичне виховання – державний пріоритет національно ... частин) в об'єднаних територіальних громадах Вінницької, Дн ... Програма на 2015 рік ...

Другие похожие документы..