Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
рублей     Сумма 1 Ануйский сельсовет 80,...полностью>>
'Документ'
Родители   и   школа  - сотрудничество или противостояние? Этот вопрос можно назвать вечным. Родители обязаны воспитывать ребенка, школа тоже должна. ...полностью>>
'Методические рекомендации'
Судом первой инстанции Шемякин осужден по п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ. Суд кассационной инстанции отменил приговор, а уголовное преследование в отношении ...полностью>>
'Документ'
и.н., доцент Анна Семеновна Кимерлинг -3 курс 1. Политические режимы городов: Пермь, Екатеринбург, Казань. . Образ кандидата на выборах: пермский вари...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

УКРАЇНА

Соборна районна у м. Дніпропетровську рада

Управління соціального захисту населення

ІНФОРМАЦІЙНИЙ

ДОВІДНИК

З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

м. Дніпропетровськ

2016

ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ ДОПОМОГИ, КОМПЕНСАЦІЇ

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет на 2016рік» установлені прожиткові мінімуми на 2016рік

.

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ

Категорії

з

01.01.2016 р.

(грн.)

з

01.05.2016 р.

(грн.)

з

01.12.2016 р.

(грн.)

Працездатні

1378

1450

1550

Непрацездатні

1074

1130

1208

Для дітей віком до 6-ти років

1167

1228

1313

Для дітей віком від 6-ти до 18-ти років

1455

1531

1637

Статтею 8 Закону України «Про Державний бюджет на 2016 рік» встановлено розмір мінімальної заробітної плати

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

з

01.01.2016 р.

(грн.)

з

01.05.2016 р.

(грн.)

з

01.12.2016 р.

(грн.)

1378

1450

1550

ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ

Надається одному з батьків, опікуну, які постійно проживають разом з дитиною, з метою створення належних умов для її повноцінного утримання та виховання відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992р. №2811-XII та постанови КМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» від 27.12.2001р. № 1751 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992р. №2811-XII та постанови КМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» від 27.12.2001р. № 1751.

Розмір допомоги на дитину становить 41280 грн.

Виплата здійснюється одноразово у сумі 10320 грн., решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами (по 860 грн. на місяць).

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ.

Підставою для призначення є Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000р. №1768-ІІІ та Постанови КМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» від 24.02.2003р. №250.

Визначається як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованим мінімумом), розрахованим у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних груп населення, які входять до складу сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом за попередні шість місяців, але не може бути більшим ніж 75% від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї

Категорія

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму

з січня 2016 р.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму

з травня 2016 р.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму

з грудня 2016 р.

Для працездатних

осіб

(21% прож. мінімуму)

289,38

304,50

325,50

Для непрацездатних

осіб та інвалідів

(100% прож. мін.)

1074,00

1130,0

1208,0

Для дітей до 6 років

(з січня 85% прож. мін.)

991,95

1043,80

1116,05

Для дітей від 6 до 18 років

(з січня – 85% прож. мін.)

1236,75

1301,35

1391,45

Для дітей від 18 до 23 років, за умови навчання

( 85% прож. мінімуму.)

1171,30

1232,50

1317,50

Визначений розмір соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком від 0 до 13 років на 250 грн., від 13 до 18 років 500 грн.

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ.

Підставою для призначення є Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992р. №2811-XII та постанови КМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» від 27.12.2001р. № 1751.

Надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців

Категорія

Максимальний розмір з січня 2016р.

Максимальний розмір з травня 2016р

Максимальний розмір з грудня 2016р.

Діти

до 6-ти років

1167

1228

1313

Діти від 6 до 18 років

1455

1531

1637

Діти від 6 до 18 років, які навчаються за денною формою

1378

1450

1550

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ОПІКОЮ ЧИ ПІКЛУВАННЯМ

Підставою для призначення є Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992р. №2811-XII та постанови КМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми» від 27.12.2001р. № 1751.

Визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів, пенсій, стипендії та державної допомоги за попередні шість місяців

Категорія

Максимальний розмір з січня 2016р.

Максимальний розмір з травня 2016р

Максимальний розмір з грудня 2016р.

Діти

до 6-ти років

2334,0

2456,0

2626,0

Діти від 6 до 18 років

2910,0

3062,0

3274,0

ТИМЧАСОВА ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ, НЕ МАЮТЬ МОЖЛИВОСТІ УТРИМУВАТИ ДИТИНУ АБО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЇХ НЕВІДОМЕ

Підставою для призначення є Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» від 22.02.2006р. №189.

Надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Категорія

Максимальний розмір з січня 2016р.

Максимальний розмір з травня 2016р

Максимальний розмір з грудня 2016р.

Діти

до 6-ти років

583,5

614,0

656,5

Діти від 6 до 18 років

727,5

765,5

818,5

В разі, якщо розмір аліментів, був визначений судом у твердій грошовій сумі, і його розмір менший від мінімального розміру аліментів на одну дитину, що передбачений частиною 2 статті 182Сімейного кодексу України, тимчасова допомога призначається в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і сумою, що становить 30 відсотків прожиткового мінімуму, встановлено законом для дитини відповідного віку.

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ОСОБАМ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРАВА НА ПЕНСІЮ, ТА ІНВАЛІДАМ

Підставою для призначення є Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» від 18.05.2004р. №1727-IV та Постанови КМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд» від 02.04.2005р. №261.

На допомогу мають право малозабезпечені інваліди, малозабезпечені особи, які досягли віку 63 років та не мають права на пенсію відповідно до чинного законодавства. До досягнення зазначеного віку до осіб, які не мають права на пенсію, належать жінки 1958 року народження і старше після досягнення ними такого віку.

Розмір державної допомоги встановлено виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

Інваліди І групи, жінки, яким присвоєно звання «Мати – героїня» -100%;

Інвалідам ІІ групи – 80%;

Інвалідам ІІІ групи – 60%;

Священнослужителям, церковнослужителям - 50%

Особи, що досягли 63 років – 30%.

Загальний розмір допомоги з урахуванням щомісячної адресної допомоги (Згідно постанови КМУ від 26.03.2008р. №265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян») дорівнює прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ІНВАЛІДАМ З ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ

Підставою для призначення є Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам» від 16.11.2000р. №2109-ІІІ та «Порядок надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам» затвердженого спільним Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002р. №226/293/169.

Розмір допомоги залежить від групи інвалідності що складає відповідні % від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність та наявністю права на надбавку на догляд (для дітей-інвалідів розмір надбавки на догляд розраховується у % відношенні до прожиткового мінімуму, затвердженого для дитини відповідного віку).

Категорія

з січня 2016

( грн.)

з травня 2016

( грн.)

з грудня

2016

( грн.)

Інваліди з дитинства I групи підгрупи А

з надбавкою на догляд

2206,80

2322,00

2482,60

Інваліди з дитинства I групи підгрупи Б

з надбавкою на догляд

1611,00

1695,00

1812,00

Інваліди з дитинства II групи,

Одинокі інваліди з дитинства II групи, які за висновком МСЕК потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

1074,00

1130,00

1208,00

Інваліди з дитинства III групи,

Одинокі інваліди з дитинства III групи, які за висновком МСЕК потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

1074,00

1130,00

1208,00

На дітей - інвалідів

1074,00

1130,00

1208,00

На дітей-інвалідів підгрупи А до 6 років

з надбавкою на догляд

1918,80

2019,00

2158,60

На дітей-інвалідів до 6 років

з надбавкою на догляд

1335,30

1405,00

1502,10

На дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

2206,80

2322,00

2482,60

На дітей-інвалідів від 6 до 18 років

з надбавкою на догляд

1479,30

1556,50

1664,10

Грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу:

з 01.01.2016 р.

1378,00 грн.

з 01.05.2016 р.

1450.00 грн.

з 01.12.2016 р.

1550,00 грн.

КОМПЕНСАЦІЯ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, ЯКІ НАДАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Вид компенсацій

Розмір компенсації 01.01.2016 р.

Розмір компенсації 01.05.2016 р.

Розмір компенсації 01.12.2016 р.

працездатні

особи, які втратили працездатність

працездатні

особи, які втратили працездатність

працездатні

особи, які втратили працездатність

1

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги інв. 1 групи

15% - 1378 грн.

206,70

15%-

1074 грн.

161,10

15% - 1450 грн.

217,50

15%-

1130 грн.

169,50

15% - 1550 грн.

232,50

15%-

1208 грн.

181,20

2

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інв. 2 групи

10%-

1378 грн.

137,80

10%-

1074 грн.

107,40

10%-

1450 грн.

145,00

10%-

1130 грн.

113,00

10%-1550 грн.

155,00

10%-

1208 грн.

120,80

3

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги інв. 1 групи хворим

7%-

1378 грн.

96,46

7%-

1074 грн.

75,18

7%-

1450 грн.

101,50

7%-

1130 грн.

79,10

7%-

1550 грн.

108,50

7%-

1208 грн.

84,56

АДРЕСНА ДОПОМОГА НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ РОДИНАМ ІНВАЛІДІВ У М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ.

В рамках комплексної програми соціального захисту мешканців міста Дніпропетровська на 2016-2018 р.р. адресна допомога на оплату житлово – комунальних послуг призначається сім’ям, у складі яких є діти – інваліди та інваліди І групи з вадами зору, психічними розладами, опорно – рухового апарату, з дитинства. Розмір допомоги складає 300 грн. щомісячно протягом року на визначені заявником комунальні організації. Допомога є безготівковою і перераховується на житлово – комунальним підприємствам міста що надають послуги.

Допомога не призначається у разі, коли сім’я інваліда отримує субсидію або інвалід має пільги на оплату житлово – комунальних послуг згідно з чинним законодавством.

ПРО НАРАХУВАННЯ ПЕНСІЙ З 1 СІЧНЯ 2016 РОКУ

З 1 січня 2016 року відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено:

 - особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років. Право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

55 років - які народилися до 30 вересня 1956 року включно;

55 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

56 років - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

56 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;

57 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;

58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року;

59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року;

59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року;

60 років - які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.

- для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами , якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року незалежно від перерв.

- заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, встановленому законодавством, а за період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року - за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно  цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком.

Нагадаємо, що згідно із Законом «Про соціальний захист дітей війни» дитина війни – це особа, яка є громадянином України та якій на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років.

Розмір підвищення до пенсії дітям війни становить 66,43грн.

КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ПІЛЬГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Згідно п.14 ст.20, п.6 ст.21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» ( далі – Закон) та на виконання п.9 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 року №936 (зі змінами) громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій щомісячно виплачується компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування у розмірах, встановлених МОЗ.

1 категорія

409,20 грн.

2 категорія

204,60 грн.

ДОПОМОГА НА ОЗДОРОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Згідно ст.48 Закону та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. №562 «Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1, 2, 3 категорій виплачується щорічна допомога на оздоровлення у порядку та розмірах, встановлених КМУ.

1 категорія (І і ІІ групи інвалідності)

120,00 грн.

1 категорія (ІІІ група інвалідності) та дітям - інвалідам

90,00 грн.

Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС 2 категорії

100,00 грн.

Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС 3 категорії

75,00 грн.

Евакуйовані із зони відчуження у 1986 році 2 категорії

75,00 грн.

Діти, які втратили внаслідок Чорнобильської катастрофи, одного з батьків

75,00 грн.

КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ ОСОБАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Згідно ст.48 Закону та Постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. №285 «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» виплачуються наступні суми:

Батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

3792,00 грн.

Дітям – інвалідам у яких один з батьків був учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

1264,00 грн.

Сім’ям, які втратили годувальника, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

7586,00 грн.

За встановлення 1 групи інвалідності

379,30 грн.

За встановлення ІІ групи інвалідності

284,40 грн.

За встановлення 1ІІ групи інвалідності

189,60 грн.

Згідно п.26 ст.20 Закону та пп.9 п.4 постанови КМУ від 20.09.2005 р. №936 про «Порядок використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» виплачується додаткова відпустка строком 16 календарних днів постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії, які працюють на підприємствах зареєстрованих в Жовтневому районі.

ВИПЛАТА СТИПЕНДІЇ ПОСТРАЖДАЛИМ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 1,2,3,4 КАТЕГОРІЇ, ДІТЯМ, ЯКІ ВТРАТИЛИ ОДНОГО З БАТЬКІВ, СМЕРТЬ ЯКОГО ПОВ’ЯЗАНА З НАСЛІДКАМИ АВАРІЇ НА ЧАЕС, ДІТЯМ, У ЯКИХ ОДИН З БАТЬКІВ МАЄ ІНВАЛІДНІСТЬ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Згідно п.26 ст.20 Закону та пп.14 п.4 постанови КМУ від 20.09.2005 р. №936 про «Порядок використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» виплачується підвищена стипендія постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1,2,3,4 категорії, дітям, які втратили одного з батьків, смерть якого пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС, дітям, у яких один з батьків має інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи в порядку та розмірах, встановлених постановою КМУ від 05.03.2008 р. №165 «Деякі питання стипендіального забезпечення».

Студентам ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

150,00 грн.

Студентам ВНЗ ІІІ-ІУ рівня акредитації

170,00 грн.

учням

130,00 грн.

АДРЕСНА ДОПОМОГА НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДРУЖИНАМ (ЧОЛОВІКАМ) ПОМЕРЛИХ ГРОМАДЯН, ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, СМЕРТЬ ЯКИХ НЕ ПОВ’ЯЗАНА З ЛІКВІДАЦІЄЮ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

В рамках комплексної програми соціального захисту громадян м. Дніпропетровська, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2014 -2016 р.р. адресна допомога надається на оплату житлово –комунальних послуг, якими користуються дружина (чоловік) померлого громадянина, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, смерть якого не пов’язана з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та яка (який) не одружена.

Адресна допомога є безготівковою і перераховується на житлово – комунальним підприємствам міста що надають послуги. Розмір допомоги становить 300 грн. щомісячно.

Адресна допомога не призначається у разі, коли заявник має пільги на оплату житлово – комунальних послуг згідно з чинним законодавством або родина заявника отримує субсидію.

РАЗОВА ГРОШОВА ДОПОМОГА, ЯКА ПЕРЕДБАЧЕНА ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ» І «ПРО ЖЕРТВИ НАЦИСТСЬКИХ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ»

З метою забезпечення виплати разової грошової допомоги ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань», постановою Кабінет Міністрів України від 02.03.2016 № 141 «Деякі питання виплати у 2016 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань», установив у 2016 році виплату разової грошової допомоги до 5 травня, у таких розмірах:

1) інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, ґетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи - 2975 гривень;

II групи - 2600 гривень;

III групи - 2310 гривень;

2) учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, ґетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 920 гривень;

3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 2975 гривень.

{Підпункт 4 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 320 від 29.04.2016}

{Підпункт 5 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 320 від 29.04.2016}

2. Забезпечити подання до 1 квітня 2016 р. органам соціального захисту населення таких переліків осіб, які мають право на одержання грошової допомоги:

Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Національною гвардією, Національною поліцією, Державною фіскальною службою, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Державною пенітенціарною службою, Управлінням державної охорони, Адміністрацією Державної прикордонної служби, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державною спеціальною службою транспорту, Генеральною прокуратурою України, іншими утвореними відповідно до законів військовими формуваннями, підприємствами, установами, організаціями - переліку осіб, які не перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду України;

Пенсійним фондом України - переліку осіб, які перебувають на обліку в його органах.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016 № 320 «Про збільшення розмірів щорічної разової грошової допомоги до 5 травня деяким категоріям громадян» було збільшено розмір щорічної разової грошової допомоги до 5 травня:

членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — у розмірі 500 гривень;

учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — у розмірі 400 гривень.

НАДАННЯ СУБСИДІЙ З 01.05.2015

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року № 319 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (набрала чинності з 30.04.2016), внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, зокрема:

Стосовно призначення субсидій особам, які мають право на пільги
   Особам, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, при призначенні субсидії враховується вартість плати за послуги без урахування пільг. У разі призначення таким особам житлової субсидії їм не нараховуються відповідні пільги.

Про період врахування доходу для призначення субсидії
   Виключено норму щодо можливості призначення субсидії на підставі доходів за три місяці, що передують місяцю, з якого призначається субсидія, а також щодо врахування розміру пенсії за останній місяць перед зверненням. Відтепер субсидія розраховується на підставі доходу осіб за попередній календарний рік, а субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, яка призначається у I кварталі, – на підставі доходу за перші три квартали попереднього календарного року.

Стосовно обрахування доходу для призначення субсидії
   Збільшено розміри доходів, які враховуються до сукупного доходу для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку, до:
-  двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, – для платників єдиного податку першої групи;
-  трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, – для платників єдиного податку другої групи,
-  чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, – для платників єдиного податку третьої групи.

   Для працездатних осіб (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і проживають разом з батьками чи іншими членами родини; осіб, призваних на строкову військову службу), середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на такий період, у розрахунок субсидії за кожний місяць зазначеного періоду тепер включається місячний дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді. В окремих випадках для таких осіб, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, за рішенням комісії може враховуватися дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

   Для студентів денної форми навчання, які мають батьків, зареєстровані самі і не отримують стипендію, а також для осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості і не одержують допомогу по безробіттю, у яких середньомісячний дохід менший прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

   Із переліку осіб, до доходу яких враховуються фактичні розміри соціальних виплат, виключено осіб, які отримують допомогу по догляду за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80-річного віку. Таким чином, до сукупного доходу таких працездатних осіб враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

   Доповнено перелік доходів, які не враховуються до сукупного доходу при призначенні субсидії, державною соціальною допомогою на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та щомісячною адресною допомогою внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

   Надано право громадянам не підтверджувати довідками доходи, зазначені ними у декларації, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді  України, фондах соціального страхування, у разі неможливості надати відповідні довідки. За таких обставин заявник додає письмове пояснення довільної форми, в якому вказує причини неподання довідок та зазначає розмір таких доходів. Зазначені доходи враховуються до сукупного доходу.

Стосовно терміну, на який призначається субсидія
   Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до кінця опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців. Субсидія для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу, як і раніше, призначається на календарний рік. За наявності договору найму (оренди) субсидія призначається по місяць, в якому завершується термін дії договору найму (оренди) та за умови, якщо орендарю нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

Стосовно категорії осіб, яким призначення субсидії на наступний період проводиться за особистим зверненням
   Призначення субсидії на наступний період за особистим зверненням (подання зави і декларації) проводиться для:
- осіб, які отримували субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу в попередньому році;
-  орендарів житлового приміщення (будинку);
- осіб, яким субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального сезону становив «0» грн.

Про подання заяви і декларації для призначення субсидії в електронній формі
   Передбачено можливість подання заяви і декларації для призначення субсидії в електронному вигляді (у тому числі з використанням електронного цифрового підпису).

Отримані таким чином заяви та декларації, у яких відсутній підпис громадянина, опрацьовуються лише після їх підпису протягом місяця.

Якщо заявник не підписав заяву і декларацію в зазначений строк, мають бути подані нові заява і декларація.

Щодо повернення залишків невикористаних сум субсидій
   Постановою передбачено повернення до державного бюджету після закінчення опалювального сезону виробниками/виконавцями послуг сум невикористаних субсидій на оплату опалення. При цьому не повертається частина невикористаної суми субсидії в еквіваленті вартості 100 куб. метрів природного газу або в еквіваленті 150 кВт/год електричної енергії (у разі використання даних джерел енергії для індивідуального опалення), яка зараховується виробником/виконавцем послуги як оплата послуги, у тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди.

Соціальні норми і нормативи житла для надання субсидій з 01.05.2016 р.

Соціальна норма житла для надання субсидій  

13,65 м2 на особу + 35,22 м2 на сім’ю

48,87 м2

Норма на сім’ю з однієї особи

62,52 м2

Норма на сім’ю з двох осіб

76,17 м2

Норма на сім’ю з трьох осіб

89,82 м2

Норма на сім’ю з чотирьох осіб

Соціальні нормативи споживання природного газу 

5,5 м3 на 1 м2 площі

На опалення житла (в опалювальний період)

4,4 м3 на особу

На приготування їжі (газова плита)

7,1 м3 на особу

На приготування їжі та підігрів води (газова плита за відсутності гарячого водопостачання і газового водонагрівача)

14 м3 на особу

На приготування їжі та підігрів води (газова плита за наявності газового водонагрівача)

Соціальні нормативи централізованого холодного та гарячого водопостачання та водовідведення 

2,4 м3 на особу

Централізоване постачання холодної води

1,6 м3 на особу

Централізоване постачання гарячої води

4,0 м3 на особу

Централізоване постачання холодної води

(за відсутності гарячого водопостачання)

4,0 м3 на особу

Централізоване водовідведення

Соціальні нормативи споживання електричної енергії для надання субсидій (до 31 грудня 2017 р.)

 

65 кВт • год. на 1 м2 площі

На опалення житла (в опалювальний період)

130 кВт • год. на одну-дві особи

+ 30 кВт • год. на кожного іншого, але не більш як 250 кВт • год. на місяць

У будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами

(за наявності гарячого водопостачання)

150 кВт • год. на одну-дві особи

+ 30 кВт • год. на кожного іншого, але не більш як 270 кВт • год. на місяць

У будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами

(за відсутності гарячого водопостачання)

90 кВт • год. на одну-дві особи

+ 30 кВт • год. на кожного іншого, але не більш як 210 кВт • год. на місяць

У будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами

(за наявності гарячого водопостачання)

120 кВт • год. на одну-дві особи

+ 30 кВт • год. на кожного іншого, але не більш як 240 кВт • год. на місяць

У будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами

(за відсутності гарячого водопостачання)

Соціальний норматив користування послугами з вивезення побутових відходів

 0,4167 м3

На одну особу на місяцьПохожие документы:

 1. Довідник ознак доходів для заповнення ф. №1дф та реквізити сплати податку на доходи фізичних осіб

  Документ
  ... фізичних осіб Наведені у довіднику ознаки доходів використовуються при заповненн ... формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного ... Пенсійний фонд України; • територіальне управління з питань праці та соціального захисту населення; • ...
 2. Майже дві тисячі мешканців Перемишлянщини отримали реєстраційний номер

  Документ
  ... страхувальників», «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс», антикорупційний сервіс «Пульс», ... «128». Це передбачено у Довіднику ознак доходів, що наведений у ... інету Міністрів України з питань соціального захисту населення, а саме: Відповідно до ...
 3. Роботи Чемеровецької районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2014 року Питання для внесення на розгляд

  Документ
  ... спеціаліст сектору з питань інформаційної діяльності та ... створення та розвитку довідкового апарату до ... вересень Управління соціального захисту населення районної державної ... (квартир) інвалідів війни, осіб, які мають ... садами, ягідниками та виноградниками По ...
 4. Програма вступного фахового екзамену для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 03040101 «Правознавство»

  Документ
  ... Соціальні функції конституції /економічна, політична, ідеологічна інформац ... рішень у питаннях громадянства України ... ’я, культурою, соціальним захистом населення та іншими ... Ковальський В.С. Юридична термінологія. Довідник. – К., 1999. – ... їни: офіційний текст - К: ...
 5. Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

  Документ
  ... Рекомендаційний список. - Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно ... майбутніх поколінь. Цим питанням багато уваги приділяє ... економічного механізму соціального захисту населення, яке зазнає ... Сумщина в іменах: Енциклопедичний довідник/ Гол.ред.Звагельський.- Суми ...

Другие похожие документы..