Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Классный час'
Цели: формировать у учащихся доброту, милосердие, выявить представление о добрых словах и добрых поступках, обратить внимание детей на то, что «волшеб...полностью>>
'Документ'
В этом уроке подробно описывается панель инструментов Toolbox. С уверенностью могу сказать, что вы знаете далеко не все инструменты, некоторые Вы спеш...полностью>>
'Урок'
Ребята, тема нашего урока «Завоевания Александра Македонского». Мы познакомимся с восточными походами Александра Македонского; выясним причины гибели ...полностью>>
'Документ'
На столик динамометра поставлена гиря массой 1 кг. К ручке гири привязана нить, за которую тянут вертикально вверх с силой 3 Н. Какую силу покажет дин...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

ЮА. ЯЦЕНЮК

“ ” 2014 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)
_________________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину другу статті 41 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) викласти в такій редакції:

“Власник або уповноважений ним орган з власної ініціативи зобов’язаний розірвати трудовий договір з посадовою особою в разі повторного протягом року порушення нею вимог законодавства у сфері ліцензування, з питань видачі документів дозвільного характеру або у сфері надання адміністративних послуг, передбачених статтями 16610, 16612, 18844 Кодексу України про адміністративні правопорушення.”.

2. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573):

1) статтю 100 викласти у такій редакції:

“Стаття 100. Переобладнання і перепланування жилого будинку і жилого приміщення

Виконання наймачем робіт з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи, не потребує отримання документів, які дають право на їх виконання. Перелік таких робіт визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування. Після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію не потребується.

Виконання робіт, визначених частиною першою цієї статті, внаслідок яких змінюється площа, кількість чи склад приміщень у будинках державного чи громадського житлового фонду, допускається за письмовою згодою наймодавця, наданою відповідно до правил користування жилими приміщеннями.”;

2) статтю 152 викласти у такій редакції:

“Стаття 152. Порядок проведення переобладнання і перепланування приміщень приватного житлового фонду

Виконання власниками робіт з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення приватного житлового фонду, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи, не потребує отримання документів, які дають право на їх виконання. Перелік таких робіт визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування. Після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію не потребується.”;

3) абзац п’ятий частини першої статті 189 викласти у такій редакції:

“у використанні жилих будинків і жилих приміщень не за  призначенням;”.

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток № 51, ст. 1122; із наступними змінами):

1) частину другу статті 55 виключити;

2) у статті 96:

в абзаці першому частини вісімнадцятої слова “, а також інформації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт та про введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта” виключити;

доповнити частиною такого змісту:

“Виконання будівельних робіт з реконструкції чи капітального ремонту квартири у багатоквартирному жилому будинку без отримання документа, що дає право на їх виконання відповідно до статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, наведення недостовірних даних у такому документі, а також експлуатація квартири після проведення реконструкції чи капітального ремонту без прийняття в експлуатацію, —

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до трьохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”;

3) абзац перший частини третьої статті 961 викласти в такій редакції:

“Порушення строків надання замовникові містобудівних умов та обмежень, будівельного паспорта забудови земельної ділянки, висновків (звітів) експертизи проектної та містобудівної документації, надання таких документів з порушенням установленого порядку, а також вимагання у замовника документів, не передбачених законодавством, —”;

4) у частині першій статті 150 слова “самовільне переобладнання та перепланування жилих будинків і жилих приміщень, використання їх не за призначенням” замінити словами “використання жилих будинків і жилих приміщень не за призначенням”;

5) статтю 16410 викласти у такій редакції:

“Стаття 16410. Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом

Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом, уповноваженою особою суб’єкта господарювання, який здійснює операції з металобрухтом, —

тягне за собою накладення штрафу від п’ятиста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Приймання уповноваженою особою суб’єкта господарювання, який здійснює операції з металобрухтом, промислового металобрухту у фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, —

карається штрафом від п’ятиста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушень, передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією металобрухту, а також грошей, отриманих від його реалізації з порушенням вимог законодавства.”;

6) у частині першій статті 16610:

у абзаці другому слово “державного” виключити;

абзаци шостий — восьмий виключити;

7) статтю 18842 викласти в такій редакції:

“Стаття 18842. Невиконання законних вимог (приписів) посадових
осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю

Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю —

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Недопущення посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю на об’єкти будівництва —

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невиконання законних вимог (приписів) головних інспекторів будівельного нагляду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, наданих ними під час здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”;

8) доповнити Кодекс статтею 18844 такого змісту:

“Стаття 18844. Порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг

Порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг (крім порушень, передбачених статтями 16610—16612 цього Кодексу):

неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суб’єктом надання адміністративної послуги суб’єкта звернення або адміністратора про відмову в наданні адміністративної послуги;

порушення суб’єктом надання адміністративної послуги строків надання такої послуги;

порушення суб’єктом надання адміністративної послуги, підприємствами, установами або організаціями, що належать до сфери його управління, строків подання необхідних для надання адміністративної послуги документів або інформації;

відмова суб’єкта надання адміністративної послуги суб’єкту звернення в наданні адміністративної послуги з підстав, не встановлених законом;

стягнення із суб’єкта звернення не передбачених законом платежів за надання адміністративної послуги;

неповідомлення або несвоєчасне повідомлення адміністратором суб’єкта звернення про можливість отримання адміністративної послуги, оформленої суб’єктом надання адміністративної послуги, або відмову в наданні такої послуги;

безпідставна відмова адміністратора суб’єкту звернення у прийнятті заяви на отримання адміністративної послуги та документів, що додаються до неї;

порушення суб’єктом надання адміністративної послуги заборони стосовно приймання заяв суб’єкта звернення на отримання адміністративної послуги або видачі результатів її надання (в тому числі рішення про відмову в її наданні), якщо така послуга надається через центр надання адміністративних послуг, крім випадків подання заяв через Єдиний державний портал адміністративних послуг, —

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”;

9) у статті 221:

слова та цифри “частинами третьою — п’ятою статті 961,” виключити;

після цифр “18841” доповнити цифрами “, 18844”;

10) статтю 2446 викласти в такій редакції:

“Стаття 2446. Органи державного архітектурно-будівельного контролю

Органи державного архітектурно-будівельного контролю розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час виробництва, виготовлення та застосування будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, а також будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та прийняття в експлуатацію об’єктів чи споруд, невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю (статті 96, 961, 18842).Похожие документы:

 1. Кабінетом Міністрів України (3)

  Документ
  ... Кабінетом Міністрів України ЮВ. ГРОЙСМАН “ ” 2016 р. Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України ... адміністратора електронного кабінету, критерії (вимоги) до яких встановлюються Кабінетом Міністрів України. Якщо в ход ...
 2. Кабінетом Міністрів України (2)

  Документ
  ПРОЕКТ Вноситься Кабінетом Міністрів України ЮВ. ГРОЙСМАН “ ” 2016 р. Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких ... ій статті 10 слова “Президентом України” замінити словами “Кабінетом Міністрів України”; 5) у пункті 3 частини першо ...
 3. Трудовий ультиматум Професійних спілок Кабінетові міністрів України

  Документ
  ... спілок Кабінетові міністрів України.     Громадянське суспільство, трудовий люд України після ... лок, інших громадських об’єднань Кабінет, який нібито сповідує ... ійні спілки України пред’являють цей ультиматум Кабінету міністрів України і вимагають:   -   ...
 4. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2016 р. № Порядок

  Документ
  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від ___ ______ 2016 р. № ____ ... елементів регулюються Господарським кодексом України, Законами України «Про управління об ... Державного бюджету України є Міністерство внутрішніх справ України, що додатково ...
 5. Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 967

  Регламент
  ... , що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 967 N з/п  Позначення та ... технические требования  (Витяг з наказу Держспоживстандарту України від 16.03.09 р. № 112 «Про ...

Другие похожие документы..