Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Дать уч-ся представление об экономической и социальной географии мира, определить её задачи на современном этапе. 2.Познакомить с основными уровнями и...полностью>>
'Документ'
1. Настоящее Положение определяет организацию, основные зада­чи и порядок функционирования сети наблюдения1 и лабораторногоконтроля2 Гражданской оборо...полностью>>
'Расписание'
преподаватель, Павлова Светлана Михайловна № 311 пара 11.40- 13.10 Четная Культурология (Лекция) Доцент Совалёва Елена Владимировна № 315 Физика ФС, Ф...полностью>>
'Документ'
Управление образования и инноваций Центросоюза России предоставляет график работы площадок в ноябре 2013 года, созданных в целях совместной отработки ...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

ЗАВДАННЯ

МІЖНАРОДНОГО СТУДЕНТСЬКОГО ТУРНІРУ З ІСТОРІЇ

2014

1. Візантійські «діми» - перші об'єднання спортивних уболівальників чи протополітичні партії?

2. Юстиніан і Феодора - імператорське подружжя на тлі епохи. 

3. Діяльність Карла Великого і проблема каролінгського відродження: історичний та історіографічний дискурси.

4. Нормандське завоювання Англії та Сицилії - загальне і особливе.

5.  Річард Левове Серце - зразковий король чи політик-невдаха?

6. Аліенора Аквітанська - видатна чи типова королева середньовіччя?

7.  Фінікійці: між Сходом і Заходом.

8. "Ідеальна" держава Конфуція і Платона: спільне і особливе.

9. Англо-французькі відносини в XVI столітті: між миром і війною.

10. Завоювання Константинополя хрестоносцями в 1204 році – збіг обставин чи реалізація заздалегідь продуманого плану?

11. Юлій Цезар як політик і державний діяч.

12. Культура Грузії – синтез близькосхідних і європейських традицій чи самобутня спадщина братніх народів?

13. Фрідріх I Барбаросса і Генріх Лев Вельф: імперська ідея чи князівська мрія.

14. Сарматизм: соціокультурний феномен Речі Посполитої чи ментальна основа шляхетської свідомості?

15. Петро Перший - великий реформатор чи злий геній Росії?

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ

СТУДЕНТСЬКОГО ТУРНІРУ З ІСТОРІЇ

Частина І. Загальні відомості про

студентський турнір з історії (далі – турнір)

1. Турнір з історії – командне змагання студентів вищих навчальних закладів з історичної тематики дискусійного характеру.

Мета турніру – підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошук обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання, розширення та поглиблення їх знань з історії.

Завдання турніру:

активізація пізнавальної діяльності студентів;

набуття студентами вміння виступати перед аудиторією, доводити, заперечувати чи підтримувати, відстоювати власну точку зору, бути здатним генерувати нові ідеї, мислити творчо.

Учасники отримають можливість спілкування з однодумцями із різних регіонів нашої країни і зарубіжних країн.

2. Керівником турніру виступає Міністерство освіти і науки України, організатором та координатором – Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, засновником – Київський університет імені Бориса Грінченка.

3. Організаційний комітет залишає за собою право змінювати правила даного регламенту у випадку зміни числа команд учасників або умов проведення турніру.

4. Завдання турніру складаються Організаційним комітетом і розсилаються не пізніше 10 вересня поточного навчального року. З темами турніру можна також ознайомитись на сайті Київського університету імені Бориса Грінченка: http://is.kubg.edu.ua/.

Завдання фінального туру повідомляються під час проведення заключного етапу турніру.

5. Організаційний комітет приймає рішення про запрошення команди для участі у турнірі після надходження заявки (додається). Заявки приймаються до 1 листопада 2014 р. на електронну адресу: osoznanie_oks@.

6. Офіційною мовою для документів та завдань, що надаються учасникам, є українська, російська, англійська та польська.

Частина ІІ. Основні поняття

Доповідач – 1) роль однієї з команд в історичному раунді; 2) член, який виступає в ролі Доповідача. Викладає суть рішення завдання, акцентуючи увагу на наукових підходах в історії до того чи іншого факту, події, заданої теми обговорення та захищає їх у науковій дискусії. Під час свого виступу має право використовувати раніше підготовлені малюнки, схеми, карти, слайди, фотографії, комп’ютерні технології. Має право не відповідати на запитання, на які вже була дана відповідь, якщо питання некоректні або виходять за рамки наукової дискусії з даного завдання.

Історичний раунд – послідовність дій в обговоренні одного завдання. Якщо в історичному раунді беруть участь три команди, він проводиться у три дії. У кожній із цих дій команда виступає в одній із трьох ролей: Доповідач, Опонент, Рецензент.

Конкурс капітанів – особистий конкурс між капітанами команд для визначення умовного номеру команди. Номер команди визначає розподіл команд по аудиторіях.

Модератор – один з організаторів турніру, завдання якого полягає у створенні умов для організованого проведення історичного раунду. Визначає спосіб початкового розподілу ролей (жеребкування, конкурс капітанів тощо), створює умови для роботи журі (слідкує за поведінкою команд, зачитує умови задач, оголошує оцінки журі), слідкує за дотриманням регламенту, характером питань, які ставляться (запобігає їх повторенню), дискусією (припиняє в разі її не конструктивності), характером запитань журі (повинні мати тільки уточнюючий зміст). Має право зупиняти учасника, який порушив регламент, усунути команду від участі у раунді у разі регулярних порушень правил турніру (за згодою журі), надавати учасникам додатковий час (не більше 1 хв.), надавати слово глядачам (тільки після виставлення оцінок).

Опонент – 1) роль однієї з команд в історичному раунді; 2) член команди, яка виступає у ролі Опонента. Оцінює виступ доповідача: висловлює критичні зауваження до доповіді, вказує на її позитивні сторони, виявляє недоліки та помилки у висвітленні заданої проблеми. У відбіркових історичних раундах має право висвітлювати своє бачення проблеми, спираючись на матеріал, який використовувався ним у вирішенні цього завдання.

Рецензент – 1) роль однієї з команд в історичному раунді; 2) член команди, яка виступає у ролі Рецензента. Виступає після закінчення полеміки. Дає коротку оцінку виступам доповідача та опонента, вказує на сильні та слабкі сторони обох. Дає оцінку виступу доповідача у випадку, якщо вона не збігається з оцінкою опонента, або якщо опонент не помітив неточностей та недоліків у відповіді. Рецензування не повинно копіювати опонування.

Частина ІІІ. Умови та порядок проведення турніру

1. Для участі у турнірі запрошуються команди студентів вищих навчальних закладів у складі 3 чоловік. Під час проведення фінального етапу турніру забороняється змінювати персональний склад команди.

Кожну команду очолює капітан, який є офіційним її представником. Капітану надається право розподіляти обов’язки між членами команди під час історичного раунду.

2. Графік проведення турніру:

перший день – відкриття турніру, відбіркові історичні раунди;

другий день – відбіркові історичні раунди;

третій день – фінальний історичний раунд, нагородження переможців.

3. Порядок виступів в історичному раунді:

1

команда, яка опонує, вибирає питання та викликає на нього команду, що доповідає

1 хв.

2

доповідач приймає чи відхиляє питання

1 хв.

3

підготовка до доповіді

2 хв.

4

виступ Доповідача

7 хв.

5

відповіді на уточнюючі запитання Опонента

2 хв.

6

підготовка до опонування

2 хв.

7

опонування

5 хв.

8

запитання Рецензента до Доповідача і до Опонента, їх відповіді

3 хв.

9

підготовка до рецензування

2 хв.

10

рецензування відповідей Доповідача й Опонента

3 хв.

11

загальна полеміка (заключне слово Рецензента, Опонента, Доповідача)

7-10 хв.

12

запитання журі

2 хв.

13

виставлення оцінок

3 хв.

14

думка журі

2 хв.

4. Перед початком історичного раунду представляються команди, які беруть у ньому участь, та проводиться жеребкування для визначення ролі команд. В історичному раунді беруть участь 3 команди.

5. Під час історичного раунду кожен член команди має право виступати у ролі Доповідача, Опонента або Рецензента тільки один раз. Запитання може ставити будь-який член відповідної команди. На запитання відповідає доповідач, опонент; відповідь доповнюють члени їх команд (з дозволу модератора).

6. Під час змагань гравці не мають права спілкуватися або консультуватися ні з ким, крім членів журі. Кожний член команди під час одного раунду має право виступати у якості доповідача, опонента або рецензента не більше одного разу.

7. Історичний раунд проводиться за такою схемою:

Трикомандний раунд

Дія

Команда

І

ІІ

ІІІ

1

Д

Р

О

2

О

Д

Р

3

Р

О

Д

Частина ІV. Правила для Доповідача

1. Команда Доповідач виставляє одну людину (доповідача), яка у довільній формі викладає суть питання протягом 7 хв.

2. Під час відповіді на уточнюючі запитання Опонента або членів журі Доповідач зобов’язаний дати максимально стислу і конкретну відповідь. Відповідь не по суті, або така, що затягнулася у часі, може бути перервана модератором у будь-який момент.

3. Кожен член команди може виступити у ролі Доповідача не більше одного разу під час одного раунду.

Частина V. Правила для Опонента

1. Опонент може викликати Доповідача на будь-яке питання, крім тих, на які була оформлена відмова, та тих, які вже доповідались Доповідачем.

2. Опонент може робити будь-які записи або ремарки, не користуючись при цьому літературою або іншими джерелами інформації.

3. Запитання опонента повинні мати роз’яснювальний, уточнюючий характер. Питання, які не відповідають цій вимозі, можуть бути зняті членом журі або модератором (за згодою із журі).

4. Після відповіді доповідача на уточнюючі запитання опонент готується до опонування. Головна мета опонента – вказати на недоліки наукового змісту доповіді.

5. Опоненту не слід коментувати оформлення відповіді або оцінювати навички публічного виступу доповідача. Опонування повинно торкатися виключно суті винесеного питання. У ході виступу опонент може показати свої знання з даної теми, навівши факти, які доповідач не представив у своєму виступі, але які слід було б, на його думку, викласти.

Частина VІ. Правила для Рецензента

1. Рецензент звертає увагу на недоліки, які не помітив опонент, а також на можливу безпідставну критику доповіді опонентом.

2. Рецензент стисло оцінює виступи доповідача та опонента, визначає, наскільки вони впорались із завданням, аналізує розуміння обговорюваної проблеми доповідачем та опонентом. Якщо опонент безпідставно критикував виступ доповідача, рецензенту слід навести аргументи для його захисту. Рецензент повинен виступити незалежним «суддею», і в кінці свого виступу оголосити власну думку.

Частина VІІ. Оцінка виступів

1. У кінці кожного виклику журі виставляє оцінки за доповідь, опонування та рецензування. Виставлення оцінок журі проводиться публічно підняттям карток. Члени журі, які виставили найвищу або найнижчу оцінку, повинні прокоментувати її відповідно до критеріїв.

Модератор сумує та оголошує зароблені кожною командою кількість балів.

2. Результат виступу кожного гравця множиться на коефіцієнт: виступ Доповідача × 0,8; виступ Опонента × 0,5; виступ Рецензента × 0,2.

3. Під час оцінювання доповідача журі користуються наступними критеріями: відповідність змісту доповіді заявленій темі, науковий рівень доповіді, ораторське мистецтво, вміння аналізувати, висловлювати власну думку.

4. Під час виставляння оцінки опоненту журі користується наступними критеріями: науковий рівень опонування, ораторське мистецтво, коректність опонування, вміння критично мислити та визначати пріоритети, аналізувати.

5. Під час виставляння оцінки рецензенту журі користується наступними критеріями: адекватність оцінки доповіді, адекватність оцінки опонента, ораторське мистецтво, коректність рецензування, вміння критично мислити та визначати пріоритети, аналізувати.

Частина VІІІ. Переможці турніру

1. У фінал виходять три команди, які за рейтингом набрали найбільшу кількість балів.

2. Переможцем оголошується команда, яка набрала найбільше балів як у відбіркових так і у фінальному раунді.

3. У разі рівної кількості балів, більш високе місце посідає команда, яка отримала більш високу оцінку, виступаючи у ролі Доповідача. У разі рівної кількості балів після порівняння доповідей більш високий рейтинг отримує команда, яка отримала більш високу оцінку у ролі Опонента.

4. Під час нагородження переможців турніру, команда-переможець нагороджується кубком і грамотою, команди-учасниці заходу отримують сертифікати за підписом голови оргкомітету та голови журі, завірених печаткою засновника турніру - Київського університету імені Бориса Грінченка.

5. Переможці фінального раунду турніру нагороджуються дипломами Міністерства освіти і науки України, які видаються після виходу наказу про затвердження підсумків проведення Змагання.

ЗАЯВКА

на участь у міжнародному студентському турнірі з історії,

що відбудеться 18-20 листопада 2014 р.

Прізвище, ім’я та по батькові ___________________________________________

Курс, факультет, ВНЗ _________________________________________________

Місце навчання ______________________________________________________

Телефони (мобільний, домашній) _______________________________________

E-mail ______________________________________________________________

Потреба у місці проживання (скільки діб)_________________________________

За два тижні до початку турніру обов’язково повідомити про прибуття, коли і де зустрічати команду.

Проїзд та проживання – за рахунок сторони, що відряджає. Харчування – за рахунок сторони, що приймає.Похожие документы:

 1. Синтез-деятельность диво 90 Про Киев Ноябрь 2013 Философские Чтения Синтеза Основ в ноябре (1)

  Документ
  ... 1 Семинар Физическое Здоровье, Сотрудник Синтеза Барышева Л. ,ул. Подвысоцкого, ... Открытое занятие Перспективность Восприятия синтезом присутствий, проявлений огненностью ... , Опыт наработки многоприсутственного видения Синтезом Практик, Вед. Конфедерации 1 ...
 2. Синтез-деятельность диво 90 Про Киев Ноябрь 2013 Философские Чтения Синтеза Основ в ноябре (2)

  Документ
  ... 1 Семинар Физическое Здоровье, Сотрудник Синтеза Барышева Л. ,ул. Подвысоцкого, ... Открытое занятие Перспективность Восприятия синтезом присутствий, проявлений огненностью  ... ДП, Тренинг Посвящение Предвечный синтезом Магнита Посвятительского Столпа, Вед ...
 3. Синтез комплексного соединения pt(II) с 1,10- фенантролином и

  Реферат
  ... . Экспериментальная часть . Все синтезы были проведены в лаборатории химической ... Руководство по неорганическому синтезу”, 1965. “Руководство по неорганическому синтезу” под ред ... . 1805-1815. Черняев И. И. “Синтез комплексных соединений металлов Pt-группы ...
 4. Синтез мономеров из оксикарбоновых кислот для биоразлагаемых полимеров

  Документ
  ... скоб, шин и других устройств [4,5]. Синтез биоразлагаемых полимеров на основе молочной ... молочной кислоты и получения олигомера. Синтез лактида-сырца проводился при температуре ... . Выход составил 85-86 %. Синтез гликолида-сырца проводился при температуре ...
 5. Синтез и исследование катодных материалов для литий-ионных аккумуляторов на основе твердых растворов LI

  Исследование
  Синтез и исследование катодных материалов для литий- ... + (Fe, Mn) [2]. Цель данной работы – синтез и исследование фосфатов и фторидофосфатов состава LiCo1 ...

Другие похожие документы..