Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1720 Об утверждении Правил получения, учета, хранения и выдачи учетно-контр...полностью>>
'Документ'
1. На основании заключенного Договора комплексного банковского обслуживания (далее по тексту – «Договор КБО»), Банк осуществляет информационное и опер...полностью>>
'Документ'
Можно сказать, что основной проблемой всех ти­пов семей является разрешение вопроса о предна­значении семьи в современном мире. Возникнув как основная...полностью>>
'Рабочая программа'
Цель литературного образования — становление духовного мира человека, создание условий для формирования внутренней потребности личности в непрерывном ...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Інформація для розміщення на сайтах та публікації в місцевих ЗМІ

Інформація щодо проведеного семінару

15 липня 2014 року о 10-00 годині в залі засідань Добропільської районної ради народних депутатів за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Московська, б. 1 (другій поверх) відбувся семінар з платниками податків – юридичними особами, суб’єктами малого та середнього бізнесу з актуальних питань щодо змін, оновлень та нагадувань норм чинного податкового законодавства України, а саме:

- особливості адміністрування та зміни ставок: екологічного податку, збору за спеціальне використання води, лісових ресурсів, плати за надра, радіочастотного ресурсу, плати за землю, ФСП, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з юридичних осіб у другому півріччі 2014 року;

- ознайомлення з оновленими формами звітності для неприбуткових установ (організацій), нагадування строків подання річного звіту про використання коштів неприбуткових установ (організацій), річної фінансової звітності, звіту про суми пільг за ф. № 1-ПП;

- законодавчі зміни щодо обліку платників податків;

- «Електронні сервіси»: зміни що внесені до пакету реєстраційних документів для отримання або оновлення посиленого ключа електронного цифрового підпису (ЕЦП);

- ознайомлення з податковим календарем на липень 2014 року (нагадування строків подання звітності за підсумками роботи першого півріччя та своєчасності проведення розрахунків з бюджетом);

- нагадування щодо важливості додержання порядку заповнення платіжних документів на перерахування до бюджету податків, зборів, обов’язкових платежів, ЄСВ згідно норм наказу Міністерства доходів і зборів України від 22.10.2013 року № 609 із змінами та доповненнями.

Інформація для розміщення на сайтах та публікації в місцевих ЗМІ

Уряд затвердив Положення про Державну фіскальну службу України

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 21 травня 2014 року № 236 затвердив Положення про Державну фіскальну службу України (далі – ДФС).

Головою Державної фіскальної служби призначено Ігоря Білоуса (розпорядження КМУ від 06.06.2014 року від № 624-р).

Першим заступником Голови став Володимир Хоменко (розпорядження КМУ від 06.06.2014 року № 625-р), заступником Голови – Анатолій Макаренко (розпорядження КМУ від 06.06.2014 року № 626-р).

Згідно з положенням, Державна фіскальна служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

До сфери повноважень новоствореної служби входять реалізація державної податкової політики, державної політики у сфері державної митної справи, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Крім того, Державна фіскальна служба реалізовуватиме державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.

Державна фіскальна служба вноситиме на розгляд Міністра фінансів пропозиції щодо формування державної податкової та митної політики, а також політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів; адміністрування єдиного внеску та боротьби з правопорушеннями під час його сплати.

Крім того, ДФС пропонуватиме засади державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, торгових патентів.
Відповідно до Положення, Голову Державної фіскальної служби призначатиме та звільнятиме з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем’єр - міністра України.
Положенням також закріплені завдання та права Державної фіскальної служби, визначено повноваження Голови ДФС та його заступників тощо.
Детальніше ознайомитися з Положенням про Державну фіскальну службу України можна за посиланням http://minrd.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-d....

Нагадаємо, що Державну фіскальну службу України створено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 160, реорганізувавши Міністерство доходів і зборів шляхом перетворення.

Інформація для розміщення на сайтах та публікації в місцевих ЗМІ

Ігор Білоус: Податкове законодавство має бути максимально зрозумілим

«Податкове законодавство має бути максимально зрозумілим. Саме тому наше відомство затвердило 4 узагальнюючі податкові консультації. Їх темами стали найактуальніші питання, з якими платники найчастіше зверталися за роз’ясненнями до фіскальних органів», - заявив Ігор Білоус, голова Державної фіскальної служби України.
Зокрема, роз’яснення стосуються норм податкового законодавства щодо трансфертного ціноутворення, витрат на гарантійний ремонт або гарантійні заміни товарів, сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі іноземної валюти, а також податкового обліку поворотної фінансової допомоги.
«Узагальнюючі податкові консультації – це результат діалогу та співпраці з бізнесом, який ми розпочали і будемо вести надалі. Під час зустрічей з представниками малого та середнього бізнесу я неодноразово чув нарікання на практику індивідуальних податкових консультацій, які підприємці вважають корупційними. Тому відтепер ми приділяємо багато уваги узагальнюючим податковим консультаціям, які розробляються в діалозі з громадськістю і забезпечують єдине тлумачення податкового законодавства для всіх платників», – сказав Ігор Білоус.

Загалом у затверджених консультаціях надано відповіді на 48 податкових питань.

Так, зокрема, вирішено питання щодо неврахування при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій сум кредиту, депозиту, поворотної фінансової допомоги та посередницьких операцій, роз’яснено порядок відображення у податковому обліку платників податку запровадженого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на купівлю валюти та витрат з гарантійного ремонту.

Акцентовано увагу на праві платників податку на прибуток враховувати витрати на гарантійний ремонт, незалежно від статусу покупця (фізична або юридична особа).
Крім того, на конкретних числових прикладах проілюстровано порядок податкового обліку операцій за отримання та повернення поворотної фінансової допомоги.
Усі проекти узагальнюючих податкових консультацій попередньо пройшли стадію обговорення з громадськістю та отримали схвальну оцінку. Всі роз’яснення чіткі та зрозумілі, що дає можливість платнику уникати двозначного трактування деяких норм податкового законодавства.

Із текстами узагальнюючих податкових консультацій можна ознайомитися за посиланням:

http://minrd.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove- zakonodavstvo/uzagalnyuyuchi-podatkovi-konsultatsii/.

Інформація для розміщення на сайтах та публікації в місцевих ЗМІ

Отримуєш пенсію понад 10 тисяч гривень –

сплати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)

Через необхідність економного та раціонального використання державних коштів Верховною Радою був прийнятий Закон «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» N 1166-VII від 27.03.2014 року.

З поміж багатьох заходів нормативний документ також передбачає введення змін до Податкового кодексу України стосовно податку на доходи фізичних осіб, які набули чинності вже з 1 липня 2014 року.

Зокрема, статтю 164 розділу IV Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-YI із змінами, доповнено новим підпунктом 164.2.19 такого змісту: «Суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять тисяч гривень на місяць, – у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати».

Отже, з 1 липня 2014 року, з суми перевищення 10 тисяч гривень (на місяць) нарахованої пенсії, органи Пенсійного фонду, як податкові агенти, будуть утримувати податок на доходи фізичних осіб за ставкою 15 % (17 %). Від запровадження цієї норми бюджет держави буде отримувати щомісяця додаткові надходження.

Інформація для розміщення на сайтах та публікації в місцевих ЗМІ

Відповідальність за помилки допущені в формі № 1-ДФ

Штрафні санкції не застосовуються у випадках, якщо недостовірні відомості або помилки у податковій звітності за формою № 1-ДФ виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог пункту 169.4 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), а саме проведенням перерахунку сум нарахованих доходів, утриманого податку та обмеження податкової соціальної пільги. При цьому, податковий агент повинен самостійно внести зміни до раніше поданої податкової звітності відповідно до норм статті 50 ПКУ. Одночасно, звертаємо увагу, що внесення змін не повинне торкатися термінів сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до бюджету.

Тобто, якщо суб'єктом господарювання податок нарахований правильно, але з будь - яких причин своєчасно не сплачений до бюджету, штрафних санкцій уникнути не вдасться.

Інформація для розміщення на сайтах та публікації в місцевих ЗМІ

Порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти

Нарахування, утримання та перерахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі безготівкової іноземної валюти здійснюється банками (фінансовими установами) за дорученням клієнтів банку. При цьому, суми утриманого та перерахованого на рахунки Державного казначейства України збору не включаються до складу, відповідно, доходу та витрат при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток такими банками (фінансовими установами).

Водночас, у разі сплати збору за власними операціями банку (у тому числі за власними зовнішньоекономічними договорами та за операціями з купівлі іноземної валюти, що здійснюються на міжбанківському валютному ринку України в межах лімітів відкритої валютної позиції банку), сума сплаченого банком збору на обов'язкове державне пенсійне страхування враховується при визначенні оподатковуваного прибутку у складі інших операційних витрат.

Детальніше про це йдеться в Узагальнюючій податковій консультації про сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти, затвердженій наказом Міндоходів України 01.07.2014 року № 365.

Інформація для розміщення на сайтах та публікації в місцевих ЗМІ

Урядом запроваджено сплату збору з операцій купівлі іноземної валюти у розмірі 0,5 відсотка


Кабінет Міністрів України своєю постановою від 02.07.2014 року № 218 схвалив зміни до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

Постанова реалізує норми законів, якими запроваджено сплату збору з операцій купівлі іноземної валюти у безготівковій та/або готівковій формі у розмірі 0,5 відсотка.

З метою забезпечення здійснення контролю за сплатою (утриманням) збору запроваджено щомісячне подання банками до органів Пенсійного фонду України звіту за встановленою формою. http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/artic...

Повний текст зазначеної постанови КМУ розміщено за наступним посиланням:

http://www.kmu.gov.ua/control/npd/list.

Інформація для розміщення на сайтах та публікації в місцевих ЗМІ

Приватним підприємцям про сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе та за найманих працівників!

Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області нагадує, що правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, визначено нормами Закону України від 08.07.2010 року № 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями, (далі – Закон № 2464) .

Для платників зазначених у пункті 1 (крім абз.8) частини першої статті 4 Закону № 2464, єдиний внесок встановлюється у відсотках до бази нарахування, яка визначається згідно абз.1 пункту 1 частини першої статті 7 цього Закону (за винятком винагороди за цивільно - правовими договорами) відповідно до класу професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єдиного внеску, з урахуванням видів їх економічної діяльності.

Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, єдиний внесок нараховується у розмірі 34,7% від суми, що визначається ними самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску та не менше розміру мінімального страхового внеску, встановлених Законом № 2464.

Мінімальний страховий внесок - сума єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця.

Станом на 01.07.2014 року мінімальна заробітна плата складає 1218 грн.

Отже, станом на 01.07.2014 року мінімальний страховий внесок для фізичної особи – платника єдиного податку у 2014 році в розрахунку на місяць складає 422,65 грн. (1218 х 34,7%) та на квартал – 1267,95 грн. (422,65х3).

Згідно з пунктом 8 статті 9 Закону № 2464 фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування та члени сімей таких осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

А фізичні особи – підприємці, які мають найманих працівників зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.

За несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) до бюджету єдиного внеску територіальний орган доходів і зборів застосовує до платників єдиного внеску штрафні санкції у розмірі 10 відсотків своєчасно не сплачених сум.

Водночас, на суму заборгованості нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу. Нарахування пені, передбаченої Законом № 2464, починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати включно.

Інформація для розміщення на сайтах та публікації в місцевих ЗМІ

Чи потрібно переукладати договір про добровільну сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ), укладений з органом Пенсійного фонду та термін дії якого закінчився?

Фахівці Добропільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області роз’яснюють.

Фізичним особам - підприємцям, які бажають брати участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, та які мали договір про добровільну сплату єдиного внеску, укладений з органом Пенсійного фонду України, термін дії якого закінчився, потрібно укласти новий договір з органами Міндоходів.

Для цього фізичні особи – підприємці подають до органів доходів і зборів за місцем проживання заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування за формою згідно з додатком 2 Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в якій зазначають, у якому виді загальнообов'язкового державного соціального страхування вони бажають брати участь та надають копії таких документів:

- документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків (за наявності);

- трудової книжки (за наявності);

- документа, що посвідчує особу.

Нагадуємо, що фізичні особи - підприємці (спрощена або загальна система оподаткування) та особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються незалежною професійною діяльністю, мають право брати участь:

- у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні.

Затверджено довідники податкових пільг

станом на 1 липня 2014 року

Міністерством доходів і зборів України затверджено станом на 01.07.2014 року Довідник № 71/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, і Довідник № 71/2 інших податкових пільг.

У довідниках наведено перелік пільг з податку на прибуток, оподаткування неприбуткових установ і організацій, плати за землю, податку на додану вартість, державного мита тощо, а також зазначено початок та закінчення дії пільг. Ознайомитися з довідниками можна за адресою: http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/do...

Перша квитанція є підтвердженням передачі електронної звітності

Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області інформує платників податків.

Перша квитанція є підтвердженням платнику податків передачі його податкових документів в електронному вигляді до територіальних органів Міністерства доходів і зборів України засобами телекомунікаційного зв'язку (далі - Міндоходів), лист Міндоходів від 06.08.2013 року № 8327/6/99-99-18-06-05-15.

Ця квитанція надсилається територіальними органами Міндоходів на електронну адресу платника податків, з якої було надіслано податкову звітність.

Другий примірник першої квитанції в електронному вигляді зберігається в територіальному органі Міндоходів. Якщо на електронну адресу платника податків не надійшла перша квитанція, то податковий документ вважається неодержаним.

Інформація для розміщення на сайтах та публікації в місцевих ЗМІ

Річна фінансова звітність за оновленими формами буде подаватися за 2014 рік

Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів інформує платників податків регіону.

Річна фінансова звітність за оновленими формами буде подаватися за 2014 рік
наказом Міністерства фінансів України від 8 лютого 2014 року № 48 «Про затвердження Змін до деяких нормативно - правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку», який набрав чинності 18 березня поточного року, внесено зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39. Зокрема викладено в новій редакції форми Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва та Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва.

Відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2000 року № 419, платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають органу «державної податкової служби у порядку, передбаченому Податковим кодексом України для подання податкової декларації:

 • квартальну фінансову звітність (крім підприємств, що відповідно до Господарського кодексу України належать до суб’єктів малого підприємництва, у тому числі до суб’єктів мікропідприємництва);

 • річну фінансову звітність».

Враховуючи наведене, суб’єкти малого підприємництва складають та подають до органу державної податкової служби річну фінансову звітність за оновленими формами починаючи із звітного періоду за 2014 рік.

Інформація для розміщення на сайтах та публікації в місцевих ЗМІ

Довідка про доходи осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, надається тільки за звітний рік

Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області доводить до відома платників податків.

Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, можуть отримати довідку про доходи. Для цього зазначені особи повинні подати відповідний запит до органу доходів і зборів за місцем своєї податкової адреси.

Така довідка видається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Довідка формується на підставі поданої податкової декларації такої фізичної особи.

Оскільки звітним періодом для фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, є рік, то довідку про доходи таких суб’єктів господарювання орган доходів і зборів надає за період, що дорівнює звітному року.

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, регулюється положеннями ст. 178 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755- YI із змінами та доповненнями.

Інформація для розміщення на сайтах та публікації в місцевих ЗМІ

Про збір за спеціальне використання води

     Відповідно до п. 326.1 ст. 326 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПК України) водокористувачі самостійно обчислюють збір за спеціальне використання води та збір за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики і рибництва (далі - Збір, Збору) щокварталу наростаючим підсумком з початку року, а за спеціальне використання води для потреб водного транспорту - починаючи з першого півріччя поточного року, у якому було здійснено таке використання.

Платники обчислюють суму Збору наростаючим підсумком з початку року та складають податкові декларації за формою, встановленою в порядку, передбаченому ст. 46 ПК України (п. 328.2 ст. 328 ПК України).

     Форми податкових декларацій Збору за спеціальне використання води (далі – декларації) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2012 № 1403, зареєстрованого в Мін’юсті України наказом від 15.01.2013 року за № 123/22655.

     У формі декларацій передбачені одиниці виміру: куб. метр, гривня з копійками. Значення кількісних показників (куб. метр) проставляються з округленням до цілої цифри. Згідно з приміткою 4 до декларацій значення грошових показників (грн. коп.) проставляються з округленням до двох десяткових знаків після коми.

     При заповненні декларації: у колонці 2 «Назви водних об’єктів та показники» зазначаються водні об’єкти згідно з переліком, визначеним у ст. 325 ПК України;  у колонці 3 «Фактичний обсяг використаної води з урахуванням обсягу втрат води у системах водопостачання; фактичний обсяг води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату; фактичний обсяг води, необхідної для поповнення водних об’єктів (у т. ч. фільтрації, випаровування)» - обсяг фактично використаної води, який самостійно обчислюється водокористувачами на підставі даних первинного обліку згідно з показаннями вимірювальних приладів (п.326.10 ст. 326 ПК України);  у колонці 4 «Ставки збору» декларації - ставки, визначені п. 325.1 - 325.7 та п. 325.10 - 325.12 ст. 325 ПК України; у колонці 5 «Коефіцієнти, що застосовуються до ставок збору» - коефіцієнти, які застосовуються теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання та житлово-комунальними підприємствами на підставі п. 325.8 - 325.9 ст. 325 ПК України; у колонці 6 «Установлений річний ліміт використання води» - встановлений річний ліміт використання води відповідно до дозволу на спеціальне водокористування; у колонці 7 «Суми збору, обчисленого в межах ліміту», у колонці 8 «Суми збору, обчисленого понад лімітні обсяги» та у колонці 9 «Усього нараховано збору» - зазначаються суми збору, обчислені за формулами, наведеними у цих колонках декларації.

Законом України від 27 березня 2014 року № 1166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», який набрав чинності з 01.04.2014, внесено зміни до ПК України, зокрема встановлені нові ставки збору за спеціальне використання води.

     У зв'язку зі зміною ставок збору своїм листом від 18.06.2014 року N 14287/7/99-99-15-04-01-17 Міністерство доходів і зборів України рекомендує в податковій декларації Збору за перше півріччя 2014 року та наступні звітні (податкові) періоди поточного року відображати дані двома окремими рядками.

     При цьому у рядку «нарахована сума збору з початку року» декларації відображається підсумок: за перше півріччя 2014 року: за період «з 01.01.2014 по 31.03.2014 включно» - за ставками, що діяли до 01.04.2014 року, за період «з 01.04.2014 по 30.06.2014 включно»- за новими ставками, що почали діяти з 01.04.2014; за три квартали 2014 року: за період «з 01.01.2014по31.03.2014 включно» - за ставками, що діяли до 01.04.2014 року, за період «з 01.04.2014по30.09.2014 включно»- за новими ставками, що почали діяти з 01.04.2014; за 2014 рік: за період «з 01.01.2014 по 31.03.2014 включно» - за ставками, що діяли до 01.04.2014 року, за період «з 01.04.2014 по 31.12.2014 року включно» - за новими ставками, що почали діяти з 01.04.2014 року.

Звертаємо увагу платників Збору на наступне. При відображенні у першому рядку показників за І квартал поточного року, використаний ліміт дорівнюються фактичному обсягу використаної води, а решта річного обсягу ліміту відображається у другому рядку за наступні податкові періоди: півріччя 2014 року, три квартали 2014 року, 2014 рік.

В залежності від виду водних об’єктів (загальнодержавного або місцевого значення) платники збору в декларації: у колонці 10 «Нараховано збору за фактичний обсяг використаної води з водних об’єктів загальнодержавного значення» зазначають всю нараховану суму збору за фактичний обсяг використаної води з водних об’єктів загальнодержавного значення; у колонці 11 «Нараховано збору за фактичний обсяг використаної води з водних об’єктів місцевого значення» - всю нараховану суму збору за фактичний обсяг використаної води з водних об’єктів місцевого значення.

     Показники колонок 10 та 11 декларації визначаються з урахуванням лімітів використання води, одиниці виміру відповідної ставки збору, коефіцієнтів та двократного розміру згідно з п.326.10 ст.326 ПК України.

Нагадуємо, що до ставок Збору житлово - комунальні підприємства застосовують коефіцієнт 0,3.

У разі несплати до бюджету Збору або сплати його в неповному обсязі платниками Збору протягом шести місяців контролюючі органи подають інформацію про таких платників Збору до органів, що видають дозволи на спеціальне водокористування, для вжиття стосовно них заходів згідно із законом, а саме скасування дозволів на спеціальне водокористування (п. 328.9 ст. 328 ПК України).

Інформація для розміщення на сайтах та публікації в місцевих ЗМІ

Про право платника єдиного податку - підприємця на час відпустки не сплачувати ЄП

Суб’єкти господарювання – платники єдиного податку можуть на час відпустки не сплачувати єдиний податок, однак, це стосується тих із них, котрі не використовують працю найманих осіб.

Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку суб’єктами господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування визначені статтею 295 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-YI із змінами та доповненнями.

Не сплачувати податок на час відпустки «спрощенці» можуть раз на рік протягом одного місяця. Для цього подають заяву у довільній формі про період щорічної відпустки до податкової інспекції за місцем податкового обліку.

Згідно із нормами Податкового кодексу України платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок авансовими внесками не пізніше 20 числа поточного місяця. Щоб уникнути порушення терміну сплати авансових платежів фахівці Міністерства доходів і зборів України рекомендують заздалегідь повідомляти про те, що ви вирішили скористатись своїм правом на щорічну відпустку.

Звільнення від сплати податку можливе також на період хвороби, яка підтверджується копією листка непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Підставою для не нарахування єдиного податку «спрощенцю», у зв’язку з відпусткою чи лікарняним, є заява. При цьому у випадку лікарняного необхідно додати листок непрацездатності.

Інформація для розміщення на сайтах та публікації в місцевих ЗМІ

Особливості оподаткування операції з продажу земельної ділянки, отриманої нерезидентом у спадщину

Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області доводить до відома спадкоємців земельних ділянок.

Земельні відносини регулюються Конституцією України, Земельним Кодексом України, а також прийнятими відповідно до них нормативно - правовими актами.

Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність і надаються у користування громадянам, зокрема, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. При цьому землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам.

Іноземцям та особам без громадянства дозволяється набувати права власності на земельні ділянки лише несільськогосподарського призначення. Водночас допускається можливість отримання такими особами земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення у спадщину, але за умови їх наступного відчуження.

Так, згідно з частиною четвертою ст. 81 Земельного кодексу України, землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземцями, а також особами без громадянства, протягом року підлягають відчуженню.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-YI із змінами та доповненнями, відповідно до якого платником податку на доходи фізичних осіб, зокрема, є фізична особа — нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Інформація для розміщення на сайтах та публікації в місцевих ЗМІ

До уваги жителів міста Добропілля та Добропільського району!

Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області ще раз нагадує власникам та користувачам (орендарям) земельних ділянок.

Громадяни, які відповідно до чинного законодавства України мають у власності або у користуванні земельні ділянки, та не відносяться до категорії фізичних осіб, що мають право на пільги щодо сплати земельного податку, є платниками земельного податку на загальних підставах.

     Фізичні особи, які вийшли на пенсію не за віком (за вислугу років, по інвалідності, в разі втрати годувальника тощо) мають право на пільгу щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, що належать їм на правах приватної власності, після досягнення ними пенсійного віку.

Слід зазначити, що відповідно до ст. 26 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.

Серед пільгових категорій громадян є зокрема, інваліди I i II груп, громадяни, які виховують трьох i більше дітей віком до 18 років, пенсіонери за віком, ветерани війни, чорнобильці та особи, які передали в оренду земельні ділянки платникам фіксованого сільськогосподарського податку.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм, передбачених чинним законодавством України.

Тобто, право на пільгу щодо сплати земельного податку мають фізичні особи, право власності яких на земельні ділянки посвідчено належними документами.

УВАГА! Граничний термін сплати до бюджету плати за землю спливає 29 серпня 2014 року!

З метою уникнення застосування штрафних санкцій шановні Добропольчани, виконайте свій конституційний обов’язок – сплатіть податок за землю своєчасно!

Інформація для розміщення на сайтах та публікації в місцевих ЗМІ

Як заповнюються графи 5 і 6 податкової накладної у разі постачання послуг?

Добропільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області нагадує платникам податків.

Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). Це визначено п. 201.7 ст. 201 р. V Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755- YI із змінами та доповненнями.

У разі складення податкової накладної на повне постачання послуги, або на суму коштів, що надійшла на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) в повному обсязі, у графі 5 податкової накладної зазначається одиниця виміру «послуга», а в графі 6 зазначається «1».

У разі складення податкової накладної на часткове постачання послуги, або на суму попередньої оплати частини вартості послуги, у графі 5 податкової накладної зазначається слово «послуга», а в графі 6 - відповідна частка наданої (оплаченої) послуги у вигляді десяткового дробу.

Наприклад, у разі постачання частини послуги, яка відповідає половині обсягу, вказаного у договорі, або у разі отримання суми попередньої оплати половини договірної вартості послуги, у графі 6 вказується число «0,5».

Форму податкової накладної та Порядок заповнення податкової накладної затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 14.01.2014 року № 10, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.01.2014 року за № 185/24962.

Також, з цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися у загальнодоступному інформаційно - довідковому ресурсі (дане питання у категорії 101.19).

Скористатися послугою можна за електронною адресою (http://zir.minrd.gov.ua)

або через веб - портал Міндоходів (вкладинка «Інформаційно - довідковий ресурс»).



Похожие документы:

 1. Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг

  Документ
  ... : Вносити зміни до Договору шляхом публікації змін на Сайті Оператора і розміщення відповідного ... , що цю інформацію та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування ... державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить ...
 2. Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України"

  Документ
  ... публікація на веб-сайті ... розміщуватися та підтримуватися в актуальному стані на безоплатній для користувачів основі на загальнодоступних інформац ... та підлягають обов'язковому розміщенню на сайті ... сцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформац ...
 3. Пріоритетних дій Уряду на 2016 рік Мета, яку ставить перед собою Уряд

  Документ
  ... заяв на відшкодування, запроваджено публікацію на сайті ДФС ... реагувати на зміну ситуації на ринку ... на довкілля та ризику для здоров’я людей від розміщення ... та місцевих адміністрацій, ОГС та інших бенефіціаріїв 3 Участь у розробці Стратегії щодо інформац ...
 4. Освіти І науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437

  Документ
  ... для сприймання теми» - «Картини місцевих художників» та «Роботи місцевих художників та ... (публікацію) ... нформації, розміщеної на офіційних сайтах ... для вчителя та робочі зошити для учнів, електронні версії яких розміщено на сайті Інституту модернізації зм ...
 5. Конспект лекцій для студентів спеціальностей 050400 «Туризм»

  Конспект
  ... для індивідуальних туристів є розміщення в родинах місцевих ... Розміщення на спортивно-навчальних турах – в готельних підприємствах, пристосованих для ... , зайшовши на сайт проекту, ... кації та інформаційними технологіями, витрати та ... разів публікації або показу ...

Другие похожие документы..