Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
11. Упростите выражение: с (с – ) (с + ) – (с – 1) (с + с + 1). 1 *. Разложите на множители: х + у – х – ху – у . Вариант II Вынесите общий множитель ...полностью>>
'Тематический план'
Погода, климат и здоровье. Гигиенические проблемы акклиматизации. Солнечная радиация и ее биологическое действие на окружающую среду и здоровье челове...полностью>>
'Документ'
учитель общ-знания Высшая 37 Малашевская Ирина Васильевна Учитель начальной школы Первая Михайлова Дарья Учитель начальной школы 40 Мосинцева Татьяна ...полностью>>
'Документ'

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Затверджено

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

____________ № _________

План роботи

Чемеровецької районної державної адміністрації

на ІІІ квартал 2014 року

1.Питання для внесення на розгляд:

1.1. Сесії районної ради:

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні

виконавці

Примітка

Звіт про виконання районного бюджету за ІІ квартал 2014 року

Аналіз проведеної роботи

ІІІ квартал

Довгошия Т.І. – начальник управління фінансів районної державної адміністрації

Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік

З метою фінансування заходів

ІІІ квартал

Довгошия Т.І. – начальник управління фінансів районної державної адміністрації

Про затвердження порядку визначення обсягу відшкодувань втрат від проїзду окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах району. Затвердження коефіцієнту співвідношення кількості безоплатних пасажирів до платних, який застосовується для відшкодування втрат від перевезення пільгової категорії

На виконання державного бюджету України

ІІІ квартал

Трач Т.В.- начальник управління соціального захисту

населення

районної державної адміністрації

Про виконання Програми вапнування кислих грунтів Чемеровецького району на 2013 рік

Аналіз проведеної роботи

ІІІ квартал

Нагородний В.В. – начальник управління агропро­­мислового розвитку районної державної адміністрації

Про виконання програми забезпечення житлом працівників Чемеровецького районного суду на 2013 рік

Аналіз проведеної роботи

ІІІ квартал

Назарчук Р.В. голова районного суду

1.2. Засідань колегії райдержадміністрації:

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

Відмітка про виконання

Звіт про виконання районного бюджету за ІІ квартал 2014 року

З метою аналізу виконання бюджету району

31 липня

Довгошия Т.І. – начальник управління фінансів райдержадміністрації

Звіт начальника відділу економічного розвитку і торгівлі про підсумки соціально-економічно­го розвитку району за перше півріччя 2014 року

З метою виконання Закону Ук­раїни “Про міс­цеві дер­жавні адмі­ністра­ції”

31 липня

Прубняк Т.В.-начальник відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації

Про стан роботи по боротьбі зі злочинністю та корупцією, забезпечення законності, правопорядку прав і свобод громадян за підсумками І півріччя 2014 року

Аналіз проведеної роботи, виявлення недоліків, їх усунення

31 липня

Коваль О.А. – головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

Про стан здійснення виконкомами селищних та сільських рад району делегованих органами виконавчої влади повноважень з питань реалізації конституційного права громадян на звернення відповідно до вимог Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

З метою виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів держаної влади та органів місцевого самоврядування”

31 липня

Народовець Ж.С.-

керівник апарату районної державної адміністрації

Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік

З метою проведення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та недопущення кредиторської заборгованості по її виплаті

28 серпня

Довгошия Т.І. – начальник управління фінансів райдержадміністрації

Звіт начальника управління агропромислового розвитку про проведення жнивної кампанії 2014 року

Аналіз проведення підсумків жнивної кампанії

28 серпня

Нагородний В.В. – начальник управління агропро­­мислового розвитку районної державної адміністрації

Звіт начальника відділу освіти, молоді та спорту про готовність закладів освіти району до нового навчального року

З метою проведен­ня аналізу стану підго­товки мате­ріально-технічної бази за­кладів освіти до но­вого навчального року, визначення проб­лем та ос­новних завдань у 2014/2015 навчаль­ному році

28 серпня

Павлишина С.А. – начальник відділу освіти, молоі та спорту районної державної адміністрації

Про виконання в районі Указу Президента України «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»

З метою аналізу виконання Указу Президента України «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»

28 серпня

Повар В.В. – начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації

Звіт сільського голови про роботу виконкому Свіршковецької сільської ради щодо здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.99 №339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади»

28 серпня

Поберевський С.К. – Свіршковецький сільський голова

Звіт завідувача сектору житлово-комунального господарства та будівництва про хід виконання заходів з під­­го­то­в­ки житлово-кому­наль­но­го го­сподарства та об’єктів соці­альної сфери району до робо­ти в осінньо-зимових умовах 2014/2015 років

З метою належної підготовки підпри­ємств галузі району до роботи в осін­ньо-зимових умо­вах 2014/2015 ро­ків

25 вересня

Грабовський В.А. – завідувач сектору житлово-комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації

Про посилення взаємодії місце­вих органів виконавчої влади, органів місце­вого самоврядуван­ня, органів Пенсійного фонду України щодо захисту прав застрахованих осіб у соціаль­ному страхуванні

З метою забез­пе­чення конститу­цій­ного права гро­ма­дян на пенсію

25 вересня

Приймак В.Я. - начальник управління Пенсійного фонду України в Чемеровецькому районі

Про хід виконання в районі Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

З метою виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

25 вересня

Уланівський В.С. - завідувач сектору містобудування та архітектури районної державної адміністрації

Звіт завідувача сектору контролю про організацію забезпечення виконавської дисципліни в органах виконавчої влади району протягом ІІІ кварталу 2014 року

Аналіз стану виконання розпорядчих документів

25 вересня

Повар І.І. – завідувач сектору контролю апарату райдержадміністрації

Про стан здійснення виконкомами селищних та сільських рад району делегованих органами виконавчої влади повноважень у сфері соціального захисту населення

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.99 №339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади»

25 вересня

Трач Т.В. – начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

Про план роботи районної державної адміністрації на ІV квартал 2014 року

Виконання вимог регламенту районної державної адміністрації

25 вересня

Мельничук І.М. .- начальник організаційного відділу апарату районної державної адміністрації

2. Питання для вивчення з наступним інформуванням заступників голови райдержадміністрації:

2.1. В оперативному порядкуЗміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

Зміст заходу

Про аналіз виконання показників моніторингу діяльності райдержадміністрації за І півріччя 2014 року

Визначення причин невиконання та заходи щодо їх покращення

липень

Прубняк Т.В. – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрацї

Про проведення об’їзду агро формувань району з питань готовності токів, комор і зерноочисної техніки

З метою своєчесного прийому зерна врожаю

липень

Нагородний В.В – начальник управління агропромислового розвитку районної державної адміністрацї

Про результати перевірки рішень виконкомів селищних та сільських рад щодо дотримання вимог чинного законодавства за результатами ІІ кварталу 2014 року

Аналіз проведеної роботи, виявлені порушення при прийнятті рішень

лирень

Загородня О.А. – завідувач юридичного сектору апарату районної державної адміністрації

Про стан виконання бюджету у І півріччі 2014 року

З метою забезпе­чення своєчасної виплати пенсій та допомог

липень

Довгошия Т.І. – начальник

управління фінансів районної державної адміністрації

Інформація про стан впровадження енергоефективних заходів у І півріччі 2014 року

Зменшення споживання енергоресурсу, економія бюджетних коштів

липень

Скоб’як Т.В. – завідувач сектору інфраструктури районної державної адміністрацї

Про прогнозну оцінку потреб у навчанні та підвищенні кваліфікації державних службовців районної державної адміністрацї

З метою аналізу потреб у навчанні державних службовців

липень

Фуртель Н.А. – завідувач сектору кадрової роботи апарату районної державної адміністрації

Про підсумки проведення районних та обласних оглядів – конкурсів за жанрами

Створення умов та можливостей творчого росту для обдарованої молоді

липень

Ромах С.А. – начальник відділу культури районної державної адміністрацї

Про результати проведення періодичного поновлення Державного реєстру

З метою забезпе­чення повноти та актуальності бази даних Реєстру

серпень

Осадчук Л.А. – начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації

Про результати оздоровлення учнів загальноосвітніх навчальних закладів

З метою аналізу виконаної роботи

серпень

Павлишина С.А. – начальник відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрацї

Про організацію роботи щодо відкриття громадських приймалень в с.Жердя та с.Гуків.

З метою аналізу виконаної роботи

серпень

Швидкий А.М. – директор територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) районної державної адміністрації

Про системне обстеження сімей, де проживають діти в складних життєвих обставинах, під опікою, піклуванням громадян, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу

З метою вчасного виявлення дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей що проживають в сім’ях опікунів, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу

серпень

Повар В.В. – начальник служби у справах дітей районної державної адміністрацї

Про розрахунки за використання житлово-комунальних послуг підприємствами, організаціями та населенням

З метою зменшення заборгованості за використання житлово-комунальних послуг підприємствами, організаціями та населенням

серпень

Грабовський В.А. - завідувач сектору житлово – комунального господарства та виробництва районної державної адміністрації

Про виконання Закону України «Про адміністративні послуги»

З метою аналізу виконаної роботи

серпень

Народовець В.П. – завідувач сектору з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрацї

Про відзначення у районі Дня незалежності України

Аналіз суспільно-політичної ситуації в районі

серпень

Войціховський Р.М. – головний спеціаліст сектору з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації

Про проведення об’їзду агро формувань району з питань готовності сільськогосподарської техніки до комплексу осінньо – польових робіт

З метою аналізу виконаної роботи

вересень

Нагородний В.В – начальник управління агропромислового розвитку районної державної адміністрацї

Про оцінку фінансових, економічних, соціальних та інших показників розвитку малого та середнього підприємництва в районі

Забезпечення вимог Закону України „Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні”

вересень

Прубняк Т.В. – начальник відділу економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації

Про видачу дозвільних документів державним адміністратором районної державної адміністрацї

З метою аналізу виконаної роботи

вересень

Кузь Л.А. – державний адміністратор апарату районної державної адміністрацї

Про результати проведених з початку року перевірок стану розгляду заяв та звернень громадян у виконкомах сільських та селищних рад

З метою аналізу стану виконання першочергових заходів щодо забезпечення реалізації права громадян на звернення

вересень

Мисловський О.Ф. – начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації

Про стан забезпечення твердим паливом пільгової категорії населення на осіньо-зимовий період 2014-2015 року

З метою аналізу виконаної роботи

вересень

Трач Т.В. – начальник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

Про проведення каталогізації, вдосконалення та описування документації Національного архівного фонду

З метою створення та розвитку довідкового апарату до документів Національного архівного фонду

вересень

Вінярська О.Б. – начальник архівного відділу районної державної адміністрацї

Про організацію роботи щодо попе­редження пожеж, загибелі людей на них

З метою недопущення пожеж та загибелі лю­дей на них

вересень

Павліковський А.Г. – головний спеціаліст з питань цивільного захисту населення апарату районної державної адміністрації

2.2. У порядку контролю за виконанням

Назва нормативно-правового документа (Закону, Указу, постанови, розпоряджень ПУ, голови ОДА, голови РДА)

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін ви-конання

Відповідальні виконавці

Відмітка про виконання

Закон України від 24 червня 2004 року № 1869-ІV „Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки”

Необхідність здійснення постійного контролю за виконанням зазначеного нормативно-правового акту

липень

Сектор житлово-комунального господарства та будівництва районної державної адміністрації

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1158 “Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року”

Необхідність здійснення постійного контролю за виконанням зазначеного нормативно-правового акту

липень

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Указ Президента України від 05 травня 2011 року № 547/11 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”

Необхідність здійснення постійного контролю за виконанням зазначеного нормативно-правового акту

липень

Загальний відділ апарату районної державної адміністрації

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 квітня 2011 року № 151/2011-р „Про обласні заходи з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки”

Необхідність здійснення постійного контролю за виконанням зазначеного нормативно-правового акту

липень

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 02 вересня 2013 року № 239/2013-р „Про урізноманітнення моделей організації освіти в процесі її модернізації”

Необхідність здійснення постійного контролю за виконанням зазначеного нормативно-правового акту

липень

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

Закон України від 4 липня 2002 року № 37-ІУ “Про зерно та ринок зерна в Україні”

Необхідність здійснення постійного контролю за виконанням зазначеного нормативно-правового акту

серпень

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 77 „Про затвердження порядку надання пільг на придбання твердого палива за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам”

Необхідність здійснення постійного контролю за виконанням зазначеного нормативно-правового акту

серпень

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

Указ Президента України вiд 25 червня 2013 року №344/2013 „Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”

Необхідність здійснення постійного контролю за виконанням зазначеного нормативно-правового акту

серпень

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 травня 2012 року №112/2012-р „Про заходи з підготовки та відзначення в області 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка

Необхідність здійснення постійного контролю за виконанням зазначеного нормативно-правового акту

серпень

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 вересня 2013 року № 353/2013-р „Про стан забезпечення охорони памяток збереження та використання культурного надбання відповідно до вимог законодавства”

Необхідність здійснення постійного контролю за виконанням зазначеного нормативно-правового акту

серпень

Відділ культури районної державної адміністрації

Закон України від 24 червня 2004 року № 1870 – 15 „Про молоко та молочні продукти”

Необхідність здійснення постійного контролю за виконанням зазначеного нормативно-правового акту

вересень

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року №654 „Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян”

Необхідність здійснення постійного контролю за виконанням зазначеного нормативно-правового акту

вересень

Управління Пенсійного фонду в Чемеровецькому районі

Указ Президента України від 19 травня 2011 року № 588/2011 „Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями”

Необхідність здійснення постійного контролю за виконанням зазначеного нормативно-правового акту

вересень

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 лютого 2011 року № 68/2011-р „Про стан дотримання законодавства щодо свободи слова в області”

Необхідність здійснення постійного контролю за виконанням зазначеного нормативно-правового акту

вересень

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 листопада 2013 року № 290/2013-р „Про організацію у 2013/2014 навчальному році допризовної підготовки та підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей”

Необхідність здійснення постійного контролю за виконанням зазначеного нормативно-правового акту

вересень

Районний військовий

комісаріат

3. Питання взаємодії з органами місцевого самоврядування

та надання методичної і практичної допомоги

виконкомам селищних/сільських рад ( семінари, наради, інші заходи ):

п\п

Заходи

Відповідальний

Дата проведення

Відмітка про виконання

3.1.

Участь заступників голови, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації у роботі сесій, депутатських комісій районної ради

На виконання законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Ураїні»

Протягом кварталу

3.2.

Організація контролю за своєчасністю розгляду запитів депутатів районної ради до голови, його заступників

На виконання ст.22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»

Протягом кварталу

3.3.

Контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 року №339 «Про завершення Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади

Протягом кварталу

3.4.

Взаємообмін інформацією з сільськими та селищними головами

Працівники апарату районної державної адміністрації

Щоденно

3.5.

Нарада з головами та секретарями сільських та селищних рад

Організаційний відділ апарату адміністрації

Перша середа місяця

3.6.

Вивчення стану документообігу та забезпечення виконання делегованих повноважень за окремими напрямками у виконкомах сільських/селищних рад

Організаційний відділ апарату адміністрації

Протягом кварталу

3.7.

Аналіз інформацій виконавчих комітетів селищних та сільських рад району щодо здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Організаційний відділ апарату адміністрації

Постійно

3.8.

Участь у засіданнях виконкомів сільських та селищних рад

Уповноважені

райдержадміністрації

Остання п’ятниця місяця

3.9.

Аналіз копій рішень виконкомів сільських та селищних рад

Організаційний відділ апарату адміністрації

Постійно

3.10.

Проведення Дня апарату на території сільських/селищних рад

Організаційний відділ апарату адміністрації

Остання п’ятниця місяця

4. Організаційно - масові заходи:Похожие документы:

 1. Роботи управління освіти на 2013 рік ухвалено Колегією

  Документ
  ... ізаційно-методична робота. Науково-методична робота. Навчально-методична робота. Контрольно-аналітична ... . Інформаційно-методична робота. Консультаційна робота. Просвітницька робота. Кадрове забезпечення соц ...
 2. Роботи семінару. № Заходи Організаціона частина. Реєстрація учасників

  Документ
  ... учнів на уроках музики". План роботи семінару. № Заходи 1. Організац ... в навчально-виховному процесі. (мозковий штурм,робота в групах). 2. Психологічні особливості впровадження ...
 3. Роботи (основних заходів) Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний Центр краєзнавства, екскурсій І туризму учнівської молоді»

  Документ
  План роботи (основних заходів) Комунального закладу Льві ...
 4. Регламент соревнований сумо для лего-роботов

  Регламент
  ... ), так и с помощью краски, устойчивой к истиранию. 3. Робот 3.1. Роботы должны быть собраны из деталей ... . Требует хороших умений. Вынуждает робота ориентироваться в пространстве. 5.4.1. Робот в своей конструкции обязан иметь ...
 5. Методическая разработка по информатике. Тема: «Учебный исполнитель Робот на уроках информатики в 9 классе»

  Методическая разработка
  ... нарисовать на поле Робота стены и установить Робота в начальное положение. 2.Командами Робот- Сменить стартовую ... клетки коридора закрашены, Робот в исходном положении. дано: Робот в точке А. Надо: Робот в точке В, закрашены ...

Другие похожие документы..