Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Национальная академия образования им. И.Алтынсарина (далее Академия) совместно с Центром Современной педагогики «Обучение без границ» (Монреаль, Канад...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа по информатике и информационным технологиям составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего общего ...полностью>>
'Литература'
Типовое Положение об общеобразовательном учреждении в редакции Постановлений правительства Российской Федерации от 23.12.2002 г. № 919, от 01.02. 2005...полностью>>
'Программа'
Комитетом по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края разработана Программа дополнительных мероприятий по содействию занятости пост...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

02.01.2014 № 1

Про введення в дію номенклатури

справ Хатнянської ЗОШ І-ІІІ ст.

на 2014 рік

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011
№ 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», наказу Міністерства освіти і науки України від 13.03.2006 № 183 «Про Порядок складання номенклатур справ у міністерстві», керуючись «Методичними рекомендаціями з розробки та застосування примірних та типових номенклатур справ» Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України, з метою систематизації та якісного ведення діловодства в відділі освіти, посилення персональної відповідальності працівників відділу за належну організацію роботи зі зверненнями громадян, службовою кореспонденцією та діловими паперами,

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію номенклатуру справ школи (додаток 1) на 2014 рік.

  1. Визначити відповідальність за правильність оформлення записів за нижче поданою класифікацією:

Шифр

Напрямок діяльності

Відповідальний

01

Організація системи управління закладом

Директор

02

Організація системи шкільної освіти

Директор

03

Організація цивільного захисту

Заступник директора з НВР

04

Охорона дитинства

Заступник директора з ВР

05

Охорона праці, техніка безпеки

Заступник директора з НВР

06

Науково-методична робота

Заступник директора з НВР

07

Виховна робота

Заступник директора з ВР

08

Зміцнення навчально-матеріальної бази

Завідувач господарства

09

Робота з кадрами та громадянами

Директор

10

Бухгалтерські документи

Завідувач господарства

11

Профспілкова робота

Голова ПК школи

12

Робота шкільної бібліотеки

Бібліотекар

13

Архів

Назаренко В.О.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою

Директор школи: О.Г.Бітюкова

З наказом від 02.01.2014 № 1 ознайомлені:

Широка Т.М

Кощей Л.А.

Зарубін С.К.

Саніна Ю.І.

Приймак Л.М.

Назаренко В.О.

Додаток 1

До наказу від 02.01.2014 № 1

Індекс справи

Заголовок справи

(тому, частини)

Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

01. Організація системи управління закладом

01-01

Урядові та галузеві документи про загальну середню освіту (укази, постанови, доручення, накази, інструкції, рішення колегії, вказівки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України тощо) (копії)

Доки не мине потреба

01-02

Накази начальника районного відділу освіти з основної діяльності (копії)

Доки не мине потреба

01-03

Накази директора школи з основної діяльності

Постійно ст. 16а

01-04

Статут школи та зміни до нього

Постійно

ст. 30

01-05

Інструкція з питань діловодства у школі

Постійно

ст. 20а

01-06

Правила внутрішнього трудового розпорядку

1 рік1
ст. 397

1 Після заміни новими

01-07

Книга протоколів нарад при директорі школи

5 років ЕПК
ст. 13

01-08

Книга протоколів засідань педагогічної ради

Постійно ст. 14а

01-09

Протоколи засідань Ради школи

Постійно ст. 14а

01-10

Протоколи загальношкільних батьківських зборів

Постійно ст. 12а

01-11

Річні плани роботи школи

Постійно1

ст. 157а

1За наявності відповідних звітів – 5 р.

01-12

Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені в разі зміни директора школи

Постійно ст. 45а

01-13

Документи (копії наказів, копії розпоряджень, доповіді, звіти) щодо виконання державних цільових, регіональних і місцевих програм в галузі освіти

Постійно ст. 148а

01-14

Документи (ліцензії, книги реєстрації, звіти, обґрунтування, подання тощо) з ліцензування навчального закладу

Постійно ст. 48

01-15

Документи (атестати, протоколи, рішення, звіти, книги реєстрації тощо) з державної атестації школи

Постійно ст. 48

01-16

Документи (акти, доповідні записки, довідки) тематичних та контрольних перевірок окремих напрямів діяльності школи вищестоящими установами

5 років ЕПК
ст. 77

01-17

Книга телефонограм

1 рік
ст. 126

01-18

Контрольно-візитаційна книга

3 роки після закінчення книги

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Держархіву Харківської області (протокол від 23.02.2012

№ 2)

01-19

Листування з організаціями та установами з основної діяльності

5 років ЕПК,
ст. 23

01-20

Журнал реєстрації наказів директора школи з основної діяльності

Постійно

ст. 121а

01-21

Журнал реєстрації вхідної документації

3 роки

ст. 122

01-22

Журнал реєстрації вихідної документації

3 роки

ст. 122

01-23

Книга обліку педагогічних працівників

50 років

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000

№ 240

01-24

Книга обліку наслідків внутрішнього контролю

5 років

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000

№ 240

01-25

Зведена номенклатура справ школи

3 роки 1

ст.112в

Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу школи

02. Організація системи шкільної освіти

02-01

Накази директора школи щодо руху учнів

75 років
ст. 16б

02-02

Річний навчальний план школи

Постійно

ст. 552

02-03

Річні статистичні звіти з усіх основних видів діяльності школи

Постійно ст. 302б

02-04

Алфавітна книга запису учнів

10 років1

ст. 525є

1 За відсутності наказів про зарахування, відрахування, випуск, а також особових справ – 75 років

02-05

Особові справи учнів

3 роки1

ст. 494б

1 Після закінчення або вибуття

02-06

Документи (заяви, оголошення в газеті, довідка з міліції, заявка на передрук тощо) про видачу дублікатів атестатів про повну загальну середню освіту та свідоцтв про базову загальну середню освіту

5 років
ст. 132

02-07

Відомості про причини пропуску занять учнями

1 рік
ст. 592

02-08

Документи (довідки, звіти, інформації тощо) про працевлаштування випускників загальноосвітніх навчальних закладів

3 роки ЕПК
ст. 603

02-09

Документи (заяви, доповідні, довідки тощо) до наказів щодо руху учнів

5 років ЕПК
ст. 44б

02-10

Книга реєстрації наказів щодо руху учнів

75 років

ст. 121б

02-11

Документи (протоколи експертиз, звіти, довідки, інформації тощо) щодо організації роботи з питань закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації та випуску учнів

5 років ЕПК
ст. 298

02-12

Документи (копії наказів, інформації, довідки, звіти тощо) щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку

5 років ЕПК
ст. 298

02-13

Документи (копії наказів, плани, інформації, звіти тощо) щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей

5 років
ст. 303, ст. 794

02-14

Документи (копії наказів, інформації, довідки тощо) з питань організації індивідуального навчання

5 років ЕПК
ст. 298

02-15

Документи (копії наказів, листи, інформації тощо) щодо проведення навчальних екскурсій та навчальної практики

1 рік
ст. 587

02-16

Документи (подання, звіти, інформації тощо) щодо участі випускників загальноосвітніх навчальних закладів у зовнішньому незалежному оцінюванні

5 років
ЕПК
ст. 298

02-17

Книга обліку і видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту

75 років ст. 531а

02-18

Книга обліку і видачі атестатів про повну загальну середню освіту

75 років ст. 531а

02-19

Книга обліку та видачі Похвальних листів і Похвальних грамот

10 років
після закінчення книги

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 23.02.2012

№ 2)

02-20

Книга обліку видачі золотих та срібних медалей

15 років
після закінчення книги

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 23.02.2012

№ 2)

02-21

Класні журнали

5 років
ст. 590

02-22

Класні журнали випускних класів

10 років

ст.615

02-23

Журнал обліку роботи гуртків, факультативів

5 років
ст. 630

02-24

Журнал обліку пропущених і заміщених уроків

5 років
ст. 630

02-25

Журнал обліку робочого часу вчителів

5 років
ст. 630

02-26

Журнал обліку робочого часу обслуговуючого персоналу

5 років
ст. 630

02-27

Списки дітей з обліку навчання у мікрорайоні школи

3 роки

ст.295-а

02-28

Графіки проведення контрольних робіт

1 рік ст.620

02-29

Розклад уроків

1 рік ст.620

02-30

Графік проведення позакласних заходів

1 рік ст.620

02-31

Графік роботи гуртків, секцій

1 рік ст.620

02-32

Книга обліку руху учнів

Постійно

02-33

Списки першокласників

Постійно

02-34

Концепція розвитку навчального закладу

Постійно

02-35

Номенклатура справ з організації системи шкільної освіти (витяг)

3 роки 1

ст.112в

1 Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу школи

03. Організація цивільного захисту

03-01

Нормативно-правові документи з питань організації цивільного захисту (копії)

Доки не мине потреба

03-02

Документи (звіти, інформації тощо) щодо основних заходів з цивільного захисту

5 років
ст. 1192

03-03

Номенклатура справ з організації цивільного захисту (витяг)

3 роки 1

ст.112в

Після заміни новою та за умови переда-вання справ до архівного підрозділу школи

4. Охорона дитинства

04-01

Нормативно-правові документи з питань охорони дитинства (копії)

Доки не мине потреба

04-02

Списки дітей пільгових категорій

До заміни новими

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Держархіву Харківської області (протокол від 06.03.2011

№ 2)

04-03

Документи (довідки, звіти, інформації тощо) щодо роботи з дітьми, які потребують соціального захисту

5 років ЕПК
ст. 44б, ст. 303

04-04

Документи (звіти, довідки, інформації) щодо організації харчування дітей в навчальних закладах

5 років ЕПК
ст. 44б, ст. 303

04-05

Документи (копії наказів, листи, програми, інформації тощо) щодо медичного обслуговування та охорони здоров’я учасників навчально-виховного процесу

5 років ЕПК
ст. 44б, ст. 303

04-06

Документи (копії наказів, довідки, інформації тощо) щодо профілактики дитячого травматизму

5 років ЕПК
ст. 44б, ст. 303

04-07

Документи (списки, інформації, доповідні тощо) про надання учням матеріальної допомоги із фонду загальної середньої освіти

5 років ЕПК
ст. 44б, ст. 303

04-08

Акти розслідування нещасних випадків з дітьми

45 років ЕПК1
ст.453

1Пов’язані із значними матеріальними збитками та людськими жертвами – постійно

04-09

Листування з органами і службами, причетними до захисту прав дітей з загальних питань (копії)

Доки не мине потреба

04-10

Журнал реєстрації нещасних та смертельних випадків з дітьми

45 років1
ст. 477

Після закінчення журналу

04-11

Журнали реєстрації інструктажів, інструкції з БЖД

10 років1
ст. 481

1 Після закінчення журналу

04-12

Номенклатура справ з охорони дитинства (витяг)

3 роки 1

ст.112в

Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу школи

05. Охорона праці, техніка безпеки

05-01

Нормативно-правові документи з питань охорони праці та техніки безпеки (копії)

Доки не мине потреба

05-02

Документи (протоколи, звіти, довідки, інформації тощо) з охорони праці та техніки безпеки


5 років ЕПК
ст. 437

05-03

Документи (відомості, звіти, довідки тощо) про нещасні випадки та травматизм в навчальному закладі

45 років ЕПК1
ст.453

1Пов’язані із значними матеріальними збитками та людськими жертвами – постійно

05-04

Документи (акти, довідки, інформації тощо) щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму в навчальному закладі

5 років ЕПК
ст. 434

05-05

Акти розслідування нещасних випадків з працівниками

45 років ЕПК1
ст.453

1Пов’язані із значними матеріальними збитками та людськими жертвами – постійно

05-06

Журнал реєстрації нещасних та смертельних випадків з працівниками

45 років1
ст. 477

1 Після закінчення журналу

05-07

Журнал реєстрації інструктажів з протипожежної безпеки

10 років1
ст. 481

1 Після закінчення журналу

05-08

Журнали та інструкції з охорони праці для працівників школи.

10 років1
ст. 473

1 Після закінчення журналу

05-09

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці

Постійно

ст.100-а

05-10

Журнал обліку, видачі інструкцій з охорони праці

Постійно

ст.100-а

05-11

Номенклатура справ з охорони праці, техніки безпеки (витяг)

3 роки 1

ст.112в

1 Після заміни новою та за умови переда-вання справ до архівного підрозділу школи

06. Науково-методична робота

06-01

Нормативно-правові документи щодо організації науково-методичної роботи (копії)

Доки не мине потреба

06-02

Документи (плани, протоколи, довідки, інформації тощо) щодо роботи шкільних методичних об’єднань

Постійно
ст. 14а

06-03

Книга протоколів засідань атестаційної комісії школи

5 років
ст. 636

06-04

План підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

5 років ЕПК
ст.537

06-05

Документи (звіти, плани роботи, графіки атестації, інформації тощо) щодо проведення атестації педагогічних працівників.

5 років
ст. 638

06-06

Методичні рекомендації

До заміни

на нові

06-07

Матеріали вивчення ППД

5 років

ст.849-б

06-08

Документи (звіти, інформації тощо) щодо організації методичної роботи

5 років
ст. 303

06-09

Матеріали інноваційних технологій

Постійно ст.99

06-10

Школа молодого педагога

5 років

ст.554

06-11

Документи (копії наказів, плани-графіки, листування тощо) про підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

5 років ЕПК
ст.618

06-12

Документи (акти, довідки, інформації) про стан викладання базових дисциплін

5 років

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 16.03.2011

№ 2)

06-13

Документи (інформації, звіти, довідки тощо) щодо проведення державної підсумкової атестації учнів

5 років ст. 575

06-14

Матеріали з адаптації учнів 5-го класу до навчання в основній школі

Постійно

06-15

Документи (програми, звіти, інформації, доповіді, довідки тощо) щодо роботи з обдарованими дітьми

5 років ЕПК
ст. 44б
ст. 298

06-16

Моніторингові дослідження якості освіти у школі

10 років

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Державного архіву Харківської області (протокол від 20.04.2011

№ 3)

06-17

Книга обліку наслідків внутрішнього контролю заступника директора з НВР

5 років

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000

№ 240

06-18

Номенклатура справ з науково-методичної роботи (витяг)

3 роки 1

ст.112в

Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу школи

07. Виховна робота

07-01

Нормативно-правові документи щодо організації виховної роботи (копії)

Доки не мине потреба

07-02

Документи (плани, протоколи, довідки, інформації тощо) щодо роботи шкільного методичного об’єднання

Постійно
ст. 14а

07-03

Документи щодо здійснення виховної роботи (накази, розпорядження, листи тощо) (копії)

Доки не мине потреба

07-04

Документи (плани, акти, звіти, довідки, інформації тощо) щодо роботи з дітьми, схильними до правопорушень

5 років ЕПК
ст. 44б,
ст. 298

07-05

Документи (заявки, умови проведення, довідки, програми, звіти тощо) про проведення конкурсів, фестивалів, виставок.

5 років
ст. 64б

07-06

Документи (довідки, звіти, відомості, інформації тощо) про організацію дозвілля дітей під час шкільних канікул

5 років ЕПК
ст. 796

07-07

Документи (інформації, анкети, заяви тощо) щодо психологічного супроводу навчально-виховного процесу

3 роки

Строк зберіга-ння встановле-но на засіданні ЕПК Держав-ного архіву Харківської області (протокол від 16.03.2011

№ 2)

07-08

Книга обліку наслідків внутрішнього контролю заступника директора з ВР

5 років

Наказ Мініс-терства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240

07-09

План виховної роботи школи

1 рік

07-10

Матеріали досвіду виховної роботи

5 років

ст.849-б

07-11

Акти обстеження житлових умов та умов проживання дітей

3 роки

ст.764

07-12

Матеріали вихідної документації

Згідно з терміном дії

07-13

Матеріали з питань учнівського самоврядування

Постійно

07-14

Матеріали роботи громадського інспектора

Постійно

07-15

Батьківський всеобуч

5 років

ст.830

07-16

Правовиховна робота

3 роки

ст.301

07-17

Звіти класних керівників

Згідно з терміном дії ст.298-а

07-18

Картотека дітей 1-11 класів

1 рік

07-19

Матеріали Ради профілактики

1 рік

ст.625

07-20

Номенклатура справ з науково-методичної роботи (витяг)

3 роки 1

ст.112в

Після заміни новою та за умови переда-вання справ до архівного

підрозділу школи

08. Зміцнення навчально-матеріальної бази

08-01

Акти перевірок готовності школи до нового навчального року

5 років

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000

№ 240

08-02

Документи (інформації, звіти, довідки, акти тощо) щодо проведення у школі ремонтних робіт

5 років ЕПК
ст. 298

08-03

Документи (звіти, інформації тощо) щодо використання енергоносіїв

3 роки
ст. 1904

08-04

Номенклатура справ по зміцненню навчально-матеріальної бази (витяг)

3 роки 1

ст.112в

1 Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу школи

09. Робота з кадрами та громадянами

09-01

Накази начальника районного відділу освіти з особового складу (копії)

Доки не мине потреба

09-02

Накази директора школи з кадрових питань

75 років
ст. 16б

09-03

Списки педагогічних працівників

75 років

ст.525

09-04

Посадові інструкції працівників школи

5 років1
ст. 43

1 Після заміни новими

09-05

Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії і витяги з наказів при прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, характеристики, листки з обліку кадрів тощо) працівників школи

75 років1
ст.493в

1 Після звільнення

09-06

Оригінали особистих документів офіційного походження (дипломи, атестати, посвідчення, свідоцтва)

До запитання, не затребувані не менше 50 років
ст. 508

09-07

Трудові книжки

До запитання, не затребувані не менше 50 років
ст. 508

09-08

Книга обліку трудових книжок і вкладок до них

3 роки
ст. 511

09-09

Заяви працівників школи

1 рік

ст.559

09-10

Медичні книжки

До запитання, не затребувані не менше 50 років
ст. 508

09-12

Журнал обліку звернень та заяв громадян

5 років
ст. 124

09-13

Номенклатура справ по роботі з кадрами та громадянами (витяг)

3 роки 1

ст.112в

1 Після заміни новою та за умов передавання справ до архівно-го підрозділу школи (інтернату)

10. Бухгалтерські документи

10-01

Нормативно-правові документи фінансування галузі (копії)

Доки не мине потреба

10-02

Штатний розпис школи

Постійно

ст. 37а

10-03

Матеріали з питань перспективного планування, розвитку матеріальної бази, кадрового забезпечення

Постійно

ст. 33а

10-04

Договори про повну матеріальну відповідальність

До заміни на нові

10-05

Документи (тарифікаційні списки, склад тарифікаційної комісії, накази тощо) щодо тарифікації працівників школи

25 років

ст. 415

10-06

Табелі обліку використання робочого часу

1 рік
ст. 408

10-07

Книга обліку господарського майна та товарно-матеріальних цінностей

3 роки1
ст. 351

1За умови завершення перевірки

10-08

Акти списання матеріальних цінностей

3 роки
ст. 122

10-09

Книга обліку залишків по кладовій за кожен день видатків.

3 роки

ст. 1062-а

10-10

Журнал обліку отримання та витрат

вітамінізації по школі

3 роки

ст.758

10-11

Журнал обліку виконання норм

харчування

1 рік

ст. 809

10-12

Журнал бракеражу сирих продуктів.

1 рік

ст. 1788

10-13

Журнал бракеражу готової продукції.

1 рік

ст. 1788

10-14

Журнал здоров’я працівників

харчоблоку

5 років

ст.740

10-15

Перспективне меню.

1 рік

ст. 738

10-16

Картка-розклад страви для картотеки

страв.

1 рік

ст. 809

10-17

Номенклатура справ по роботі з бухгалтерськими документами (витяг)

3 роки 1

ст.112в

1 Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу школи

11. Профспілкова робота

11-01

Документи комісій профкому

10 років ЕПК

ст.1316

11-02

Статут, положення

Постійно

ст.54-а

11-03

Протоколи профспілкових зборів та документи до них

Постійно

ст.1312-а

11-04

Протоколи засідань профспілкового комітету та документи до них

Постійно

ст.1320-а

11-05

Документи (постанови тощо) профспілкових органів вищого рівня

Доки буде потреба ст..106

11-06

План реалізації критичних зауважень і пропозицій

Доки буде потреба ст..106

11-07

План роботи первинної профспілкової організації


Доки буде потреба ст.1319

11-08

Колективний договір, укладений між адміністрацією школи та трудовим колективом

Постійно

ст.395-а

11-09

Статистичні звіти профкому з питань профспілкової роботи

Постійно

ст.2986

11-10

Протоколи засідань ревізійної комісії профспілкової організації

10 років ЕПК

ст.1316

11-11

Бюлетені для таємного голосування по виборах керівних органів профорганізації

Постійно

11-12

Протоколи засідань комісії з культмасової роботи

10 років ЕПК

ст.1316

11-13

Документи про надання матеріальної допомоги членам профспілки

3 роки

ст.1337

11-14

Заяви про прийняття у члени профспілки та згоду на перерахування членських профвнесків бугалтерією

3 роки

ст.1323

11-15

Заяви членів профспілки про згоду на перерахування членських профспілко-вих внесків

3 роки (після вибуття з первинної організації) ст..1330

11-16

Облікові картки членів профспілки

До зняття з обліку або 1 рік після зняття ст..1329

11-17

Листування з профспілковими органами

3 роки

ст.1321

11-18

Листування з іншими установами, організаціями

3 роки

ст.1321

11-20

Журнал обліку видачі і розсилання бланків членських квитків, акти на знищення членських квитків і облікових карток

3 роки(після вибуття з профспілко-вої організації)

11-21

Журнал реєстрації вхідних-вихідних документів

3 роки

ст.1006

11-22

Матеріали з питань укладання, контролю виконання колдоговору

5 років зберігання ст..1338

11-23

Журнал реєстрації особистого прийому членів профспілки головою ПК

Постійно

11-24

Списки членів профкому

75 років ст.1324

11-25

Номенклатура справ профспілкового комітету

Постійно

ст.89-а

11-26

Описи документів профорганізації, переданих до архіву

Постійно

11-27

Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг членів профспілки

5 років

ст. 95

12. Робота шкільної бібліотеки

12-01

Інвентарна книга бібліотечного фонду

До ліквідації бібліотеки
ст. 805

12-02

Книга сумарного обліку бібліотечного фонду підручників та навчальної літератури

До ліквідації бібліотеки ст.870

12-03

Книга сумарного обліку бібліотечного фонду художньої , довідкової та науково-методичної літератури

До ліквідації бібліотеки

ст. 870

12-04

Акти на літературу, отриману безкоштовно або без супроводжуючих документів

До ліквідації бібліотеки ст.870

Після перевірки бібліотечного фонду

12-05

Картка обліку та отримання літератури по міжбібліотечному абонементу, учнів

3 роки ст.893

12-06

Картка обліку та отримання літератури по міжбібліотечному абонементу, співробітників

3 роки ст.893

12-07

Зошит обліку літератури, прийнятої від читачів на заміну втраченої

3 роки

ст.877

12-08

Акти на списання літератури

10 років

ст.881

12-09

Реєстраційна картотека журналів і газет

1 рік ст. 868

12-10

Щоденник роботи бібліотеки

3 роки

ст. 804

12-11

Зошит обліку бібліографічних довідок

До ліквідації бібліотеки

ст. 895

12-12

Реєстраційна картотека руху підручник

До ліквідації бібліотеки

ст. 886

12-13

План роботи шкільної бібліотеки

1 рік ст. 155

12-14

Документи про оформлення річної підписки на літературу. Передплата

1 рік

ст. 868

12-16

Законодавчо – нормативна база шкільної бібліотеки

До заміни на нові ст.18-б

12-17

Інструкції з безпеки життєдіяльності

Постійно ст.473

12-18

Документи (заявки, накладні, звіти тощо) щодо отримання літератури

1 рік
ст. 300,
ст. 308

12-19

Зошит обліку одержаної літератури

До ліквідації бібліотеки ст..884

12-20

Документи про інвентаризаційні перевірки

До ліквідації бібліотеки ст..884

12-21

Контингенти учнів

1 рік

12-22

Зошит видачі підручників по класах

Постійно

12-23

Папка заходів акції «Живи, книго!»

Постійно

13. Архів

13-01

Книга обліку надходжень та вибуття документів архіву

Постійно

ст. 130

13-02

Описи справ постійного зберігання

Постійно
ст. 137а

13-03

Описи справ з особового складу

3 роки1

ст. 137

1  Після знищення справ


ХАТНЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗПохожие документы:

Поиск не дал результатов..