Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Дети отгадывают загадки об овощах и фруктах. На экране появляется слово и картинка. После того, как все слова отгадываются, необходимо найти получивше...полностью>>
'Документ'
ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика ООО «Волшебный ребенок» (наименование получателя платежа) 7 7 ...полностью>>
'Тесты'
Шоколад будет обладать более горьким вкусом и ярким ароматом, если в нем больше А) какао тёртого Б) масла какао В) сахарной пудры Г) сухого молока 7....полностью>>
'Документ'
Измерьте углы ХОК и АОК, изображенные на рисунке. Вычислите градусную меру угла ХОА. Х А О К Постройте углы САВ, МNК и РОЕ, если , и . Луч SТ делит пр...полностью>>

Главная > Регламент

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Регламент

адміністратора

1. Вступ

1.1. Місія компанії

Наша мережа надає людям можливість якнайкраще задовольняти свої потреби у свіжому, якісному та доступному товарі в усіх куточках країни та отримувати при цьому позитивні емоції.

Усвідомлюючи свою місію, ми несемо відповідальність перед нашими громадянами і тому сприяємо розвитку та виходу на ринок України продукції українських виробників, створюємо нові робочі місця та сприяємо добробуту наших працівників, допомагаємо місцевим громадам, пропагуємо здоровий спосіб життя.

Розвиток мережі „Наш Край ” супроводжує розробку нових підходів по організації торгівельних процесів, що, в свою чергу, сприяє зниженню цін на товари та послуги у торгових закладах мережі.

Завдяки налагодженій системі постачання, успішній ціновій політиці та професійному рівню обслуговування, мережа „Наш Край ” здобула високу репутацію і ототожнюється з послугами найвищої якості.

1.2. Філософія компанії

Філософія компанії “Наш Край” базується на понятті відповідальності за якість та корисність продукту, приємну атмосферу, доброзичливе обслуговування перед споживачами, нашими працівниками, їх сім'ями та перед самими собою.

Наш досвід продемонстрував, що тільки спільна, наполеглива, творча праця на задоволення потреб споживачів принесе успіх компанії та нашим клієнтам.

Розвиток нашої компанії базується на професійному та особистісному розвитку кожного працівника.

Професійний розвиток передбачає опанування новими професійними навичками, постійне вивчення передового досвіду, засвоєння нових знань із власної та суміжних професій.

Особистісний розвиток передбачає розширення світогляду, розуміння реальності на максимально широкому рівні (історичному, соціальному, економічному, релігійному, культурологічному), відповідальність за своє життя, вибір стратегії лідерства та відмову від позиції «ображеного невдахи». Наші працівники мають почуватися впевненими під час спілкування та дій на національному і міжнародному рівнях. Бути впевненим — означає бути серед перших у державі та світі.

1.3. Цінності бренда

Компанія «Наш Край» належить до одного з інвестиційних проектів корпорації VolWest Group. Звідси випливають цінності бренда.

Наші цінності

Від щирого серця

Досягаємо мети з вірою в те, що робимо, чесно, сміливо, відповідально, із гармонією в душі та миром у серці.

Щоб бути першим

Концентруємо ресурси у напрямках, де можемо стати лідерами.

Інноваційно

Долаємо межі та створюємо нову реальність.

З бездоганною якістю

Відповідаємо найвибагливішим очікуванням споживачів.

Та високою прибутковістю

Отримуємо високу винагороду за вкладені зусилля та інвестований капітал.

2. Управління персоналом

Управління персоналом складається з:

- пошуку – підбору – прийому - введення в посаду – атестації – мотивації - ведення кадрового діловодства (прийняття, переведення, надання відпусток, звільнення).

2.1. Посадова інструкція адміністратора

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність адміністратора.

1.2. Адміністратор призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому чинним трудовим законодавством порядку наказом керуючого торговим закладом.

1.3. Адміністратор безпосередньо підпорядкований керуючому торгового закладу.

1.4. Адміністратор повинен володіти комп’ютером на рівні впевненого користувача.

1.5. В період тимчасової відсутності адміністратора торгового залу (відпустка, хвороба, ін.) його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.

2.Завдання та обов’язки

Адміністратор зобов’язаний:

2.1. Досконало знати асортимент товарів супермаркету, їх властивості, характеристики,

орієнтовну ціну та розміщення.

2.2. Контролювати проведення маркетингових акцій на ТЗ.

2.3. Здійснювати оперативне керівництво персоналом торгового залу (менеджерами торгового залу, касирами, вантажниками, техпрацівниками, кухарями, пекарями і ін.).

2.4. Контролювати подачу товарів у торговий зал і керувати роботою з викладення товарів.

2.5. Здійснювати оперативний контроль залишків товарів у торговому залі й повідомляти категорійним менеджерам дані про товари з критичним мінімумом залишків, з критичним терміном придатності.

2.6. Організовувати якісне обслуговування покупців згідно стандарту.

2.7. Забезпечувати музичний супровід на торговому залі.

2.8. Забезпечувати наявність інформативних рекламних матеріалів.

2.9. Вилучати з продажу неякісні товари, товари з терміном придатності, який закінчився, несправні товари та товари з дефектами.

2.10. Здійснювати контроль та забезпечувати наявність цінників на торговому залі.

2.11. Відслідковувати зловживання (крадіжки) з боку персоналу торгового залу.

2.12. Вживати заходи для розв’язання конфліктних ситуацій з покупцями.

2.13. Інформувати керівника торгового закладу про недоліки в обслуговуванні покупців.

2.14. Здійснювати контроль за справністю устаткування торгового залу, зокрема холодильного, та інформувати безпосереднього керівника і відповідальних за його справність працівників про суть поломки устаткування.

2.15. Вести табель обліку робочого часу працівників супермаркету, реєстр руху кадрів та штатний розпис, формувати особові справи працівників.

2.16. Забезпечувати явку персоналу та брати участь у планових інвентаризаціях.

2.17. Здійснювати опломбовування торгового закладу, перевіряти цілісність пломб.

2.18. Активовувати дисконтні картки в базі даних, забезпечувати заповненість всіх розділів дисконту та контролювати видачу їх покупцям.

2.19. Здійснювати контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва супермаркету щодо торгівельного обслуговування населення.

2.20. Забезпечувати чистоту і порядок|лад|, у торговому|торговому| залі, на складі, в супермаркеті вцілому|загалом| і на прилеглій території.

2.21. Контролювати вихід працівників на роботу, присутність працівників на робочому місці|місце-милі| протягом робочого дня, контролювати охайний зовнішній вигляд працівників, дотримання корпоративної форми.

2.22. Дотримуватись і контролювати дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і особистої гігієни, вимог протипожежної безпеки, цивільної|громадянської| оборони.

2.23. Виконувати розпорядження і накази керуючого торговим закладом та адміністрації ЛЦ.

3. Повинен знати

Адміністратор повинен знати:

3.1. Закон України «Про захист прав споживачів», нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємства торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

3.2. Категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості товарів та послуг в торгівлі.

3.3. Асортимент, класифікацію та якісні характеристики товарів.

3.4. Основні принципи формування асортименту товарів.

3.5. Основи мерчандайзингу.

3.6. Призначення і види торгово-технологічного обладнання, умови його ефективного використання.

3.7. Принципи планування й оформлення торгового залу, вітрин.

3.8. Правила і методи організації процесу обслуговування покупців.

3.9. Правила застосування штрих-кодів та сучасних комп’ютерних систем в торговому процесі підприємства.

3.10. Загальні технічні вимоги до тари та пакувальних матеріалів.

3.11. Порядок обліку та проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

3.12. Основи етики та психології в торгівлі.

3.13. Основи трудового законодавства.

3.14. Основи менеджменту, маркетингу та організації реклами.

3.15. Філософію організації.

3.16. Положення про оплату праці.

3.17. Положення про службову таємницю.

3.18. Договір про матеріальну відповідальність.

3.19. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

3.20. Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

4. Відповідальність

Адміністратор торгового залу несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди, - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. За невиконання наказів та розпоряджень керівництва підприємства.

4.5. За розголошення комерційної таємниці.

5. Права

Адміністратор торгового залу має право:

5.1. Ознайомлюватися з документами, що визначають його права та обов’язки на займаній посаді, стандартами оцінки якості виконання посадових обов’язків.

5.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення торгового процесу.

5.3. Вносити на розгляд керівництва: подання про призначення, переміщення і звільнення з посад працівників торгового залу; пропозиції про заохочення працівників, що відзначилися, і про застосування стягнень до порушників трудової дисципліни.

5.4. Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

5.5. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

5.6. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. На посаду адміністратора призначається особа, що має вищу освіту (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації “кваліфікований робітник ” за професією продавця продовольчих (непродовольчих) товарів, спеціальну підготовку (ввідний тренінг “Введення в посаду ”) по напрямку "Адміністратор". Стаж роботи адміністратором залу не менше 1 року.

2.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників

2.2. 1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі — Правила) торгового закладу розроблено відповідно до чинного законодавства України.

1.2. Правила регулюють трудові відносини між керівництвом і працівниками торгового закладу (далі —ТЗ)_____________________________________________________ і сприяють виконанню основних завдань ТЗ, підвищенню ефективності і якості роботи, зміцненню трудової і виробничої дисципліни, раціональному використанню робочого часу.

1.3. Питання, пов’язані з застосуванням цих Правил, вирішуються керівництвом організації у межах наданих йому прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, і цими Правилами.

2.2. 2. Порядок прийняття та звільнення працівників

2.1. Відповідно до Конституції України всі громадяни мають право на працю.

2.2. Питання про доцільність прийому співробітника вирішує керуючий ТЗ після подання і оформлення необхідних документів і прийнятих в організації методів підбору й оцінки персоналу.

2.3. При прийомі на роботу, а також у випадку переведення працівника на іншу посаду керівництво організації зобов’язано:

 • ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією,

умовами праці та роз’яснити його права і обов’язки;

 • визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

 • проінструктувати працівника з правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни та протипожежної безпеки.

2.4. При прийнятті на роботу працівник зобов'язаний надати наступні документи:

 • трудову книжку;

 • медичну книжку;

 • копію паспорта 1,2,3,10,11 стор.;

 • копію довідки про присвоєння податкового номеру;

 • копію документів про освіту (з додатком);

 • копію військового квитка;

 • копію посвідчення водія, талона попереджень;

 • заяву на отримання соціальної пільги;

 • копію страхового свідоцтва;

 • копію свідоцтва про народження дитини (віком до 14 років);

 • рекомендаційний лист або характеристика з місця роботи;

 • фотокартки (2 шт. розміром 3х4 або 6х4);

 • інші документи, які можуть бути пов’язані з пільгами на оплату праці або іншими додатковими умовами (чорнобильське посвідчення, посвідчення пенсіонера, довідка про групу інвалідності, про багатодітну сім’ю, про статус одинокої матері, інше);

 • резюме/автобіографію написану від руки.

2.5. Трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

2.6. Прийом на роботу без пред’явлення вказаних документів не допускається.

2.7. Особи, звільнені з місць позбавлення волі, зобов'язані надати довідку про звільнення.

2.8. З метою визначення об'єктивного набору якостей для конкретної посади і забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі керівництво організації має право провести комплексну оцінку потенціалу співробітника з використанням методів тестування, анкетування, діагностики, інтерв'ювання й ін.

2.9. З працівниками, що виконують роботи, безпосередньо пов’язані зі збереженням, продажем, перевезенням чи застосуванням у процесі роботи переданих їм цінностей, укладається договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

2.10. Можливість роботи по сумісництву поза організацією обумовлюється при прийомі на роботу.

2.11. Якщо працівник є суб’єктом підприємницької діяльності чи є учасником в інших господарських товариствах (крім АТ), має судимості, до нього відкриті виконавчі провадження, про це він повідомляє адміністрацію до прийому на роботу.

2.12. Укладення трудового договору оформлюється наказом керуючого ТЗ про прийняття працівника на роботу, який оголошується під розписку. У наказі вказується посада згідно зі штатним розписом, умови праці, дата, з якої працівник приступає до роботи. При прийнятті на роботу може бути обумовлено випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Строки випробування встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

2.13. Працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керуючого ТЗ письмово за два тижні.

2.14. При розірванні трудового договору з поважних причин, передбачених чинним законодавством України, працівник звільняється у строк, про який він просить.

2.15. Строковий трудовий договір розривається на вимогу працівника достроково у разі хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню ним роботи за трудовим договором, а також у випадку порушення керівництвом ТЗ законодавства про працю та з інших поважних причин, передбачених чинним законодавством України.

2.16. Розірвання трудового договору з працівником за ініціативи керівництва здійснюється з урахуванням вимог Кодексу законів про працю України.

2.17. Припинення трудового договору оформлюється наказом керуючого ТЗ, який оголошується працівникові під розписку.

2.18. Трудова книжка з внесеним до неї записом про звільнення видається працівнику в день звільнення. День звільнення вважається останній день роботи. При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому, проводиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.Похожие документы:

 1. Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»

  Документ
  ... кадастру; розроблення стандартів і технічних регламентів у сфері Державного земельного кадастру відпов ... ділянку у державного кадастрового реєстратора, в адміністратора центру надання адміністративних послуг, уповноваженої посадово ...
 2. Роботи Чемеровецької районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2014 року Питання для внесення на розгляд

  Документ
  ... року Виконання вимог регламенту районної державної адміністрації 25 вересня ... ільних документів державним адміністратором районної державної адміністрацї З метою ... Кузь Л.А. – державний адміністратор апарату районної державної адміністрацї Про результати ...
 3. 1 Вступ 1 1 Місія компанії

  Регламент
  Регламент прибиральника виробничих приміщень 1. ... для прибирання. 2.8. Виконувати розпорядження адміністратора торгового закладу. 2.9. Дотримуватись ... документів для службового користування (положення, регламенти, інструкції, стандарти, протоколи зборів ...
 4. Кабінетом Міністрів України (1)

  Документ
  ... в Україну, а також за додержанням регламентів їх застосування;”; 2) у частині другій ... орган — державному адміністратору” замінити словами “або адміністратору, якщо видача ... дповідний центр надання адміністративних послуг, його регламенту, режиму роботи, ...
 5. Майже дві тисячі мешканців Перемишлянщини отримали реєстраційний номер

  Документ
  ... підрозділу. Однак, вищезазначена норма регламентує порядок перерахування податку до місцевого ... переходу на спрощену систему оподаткування регламентується ст. 298 Податкового ... негативних наслідків від зміни адміністратора ЄСВ не зафіксовано. Нагада ...

Другие похожие документы..