Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
-, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице -, действующего на основании , с одной стороны и , в лице , действующего . именуемый в дальнейшем «Зак...полностью>>
'Урок'
- образовательный аспект – расширение кругозора учащихся; развитие у них общих и специальных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность...полностью>>
'Документ'
Какие способы обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе могут быть установлены заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №...полностью>>
'Анализ'
Прочитать основной теоретический материал по вопросу в пособии "Мировая экономика", тема 5, § 1. Чтобы сразу перейти к теоретическому материалу, щелкн...полностью>>

Главная > Конкурс

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013/2014 навчальному році (згідно Наказу Міністерства освіти і науки України №1281 від 09.09.13 р.) з галузі науки БЖД спеціальність «Охорона праці», який буде проходити у січні - березні 2014 р. у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.

Голова галузевої конкурсної комісії,

заступник ректора з наукової

роботи, д.т.н., проф. В.О.Богомолов

Тематика робіт

На конкурс надсилаються роботи, які виконані за спеціальністю Охорона праці.

Умови проведення конкурсу

У конкурсі можуть брати участь студенти і студентські колективи вищих навчальних закладів України. Конкурсна комісія Вашого навчального закладу відбирає не більше трьох кращих наукових робіт з вище зазначеною спеціальністю.

На конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів (не більше 2 осіб) з актуальних проблем, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення.

На конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

Роботи приймаються до

20 січня 2014 року.

Дата проведення заключної

конференції конкурсу – 14 березня 2014 року.

Всі учасники в письмовій формі про результати конкурсу будуть повідомлені до 1 березня 2014 року.

Роботи надсилати за адресою:

61002, м. Харків,

вул. Петровського 25, ХНАДУ.

Вченому секретареві університету.

Вимоги до оформлення конкурсних

робіт

1. Наукові роботи студентів, які беруть участь у конкурсі, надсилаються у супроводі наступних документів:

 • анотація наукової роботи;

 • відомості про автора (авторів) і наукового керівника (керівників), завірені печаткою вищого навчального закладу;

 • лист за підписом ректора (проректора) про підсумки першого туру конкурсу вищого навчального закладу або рішення вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на конкурс.

2. Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника (керівників), назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах замінюються відповідним шифром (шифр – не більше двох слів).

3. В окремому закритому пакеті під тим же шифром надаються:

 • відомості про автора (авторів) і наукового керівника (керівників) роботи;

Якщо робота виконана авторським колективом, список авторів надається в порядку, який відповідає їхньому персональному науковому вкладу.

4. На титульному аркуші розміщуються:

 • назва спеціальності конкурсу, за яким виконана робота;

 • назва роботи;

 • шифр;

 • рік виконання роботи.

5. На конкурс надаються перші екземпляри зброшурованої роботи. Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4. Обсяг конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок. Робота повинна мати назву і план, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи. Представлення макетів та натурних експонатів не допускається. Креслення, ілюстрації до роботи повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4. Наукові роботи виконуються українською мовою.

6. До наукової роботи можуть додаватися акти про впровадження результатів наукової роботи у виробництво або у навчальний процес, копії патентів і наукових статей.

7. У випадку надання робіт з порушенням Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (Додаток до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 202 від 21.02.2012), конкурсна комісія має право відхилити їх від участі в конкурсі та повернути (обов’язково з наведенням причин відхилення) до вищого навчального закладу.

Форма представлення вище названих документів повинна відповідати вимогам МОН України, інформація про які знаходиться на сайті: www.mon.gov.ua.

Телефони для довідок:

8 (057) 700-38-63

Богомолов Віктор Олександрович, д.т.н., професор, заступник ректора з наукової роботи університету - Голова галузевої конкурсної комісії.

8 (057) 707-36-70

Прилуцька Людмила Анатоліївна, вчений секретар університету.

8(057) 738-77-88

Попов Володимир Михайлович, доц.. каф. Метрології та БЖД - секретар галузевої конкурсної комісії.

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний

автомобільно-дорожній університет

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

про Всеукраїнський конкурс

студентських наукових робіт

зі спеціальності

«ОХОРОНА ПРАЦІ»

Харків

2013 – 2014 р.Похожие документы:

 1. Закладів (групові нещасні випадки, нещасні випадки з тяжкими, смертельними наслідками) під час виконання трудових обов’язків

  Документ
  ... ів за формою Н-5 і Н-1 протягом доби надсилаються: службі охорони праці або посадовій особі (спеціалістові), на яку покладено виконання ... істю спеціальної комісії та залучених до її роботи експертів, інших спеціалістів, забезпечує проведення вс ...
 2. Конкурсний відбір процедура відбору вступників на навчання у вищому навчальному закладі за рейтинговим списком вступників

  Конкурс
  ... ійснюється за окремим конкурсом, який організовується за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) з урахуванням ... .2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, як ...
 3. Майже дві тисячі мешканців Перемишлянщини отримали реєстраційний номер

  Документ
  ... яка працює неповний робочий день, має право на податкову соціальну пільгу за умови ... проведення заходу громадян детально ознайомлено з новацією - можливістю ... Роботи, створені за допомогою комп'ютерної графіки, які надаються на конкурс, можуть бути виконан ...
 4. Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Ірпінь та селищ Ворзель, Гостомель, Коцюбинське

  Документ
  ... і осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, шляхом ... ійних спеціалістів по роботі з дітьми та молоддю з особливими потребами ; Проведення масштабних ...
 5. Правила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2012 році

  Документ
  ... ії на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проведені вищим ... роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за ... на яких ведеться підготовка за кожним напрямом (спеціальністю); ліцензовані обсяги за кожним напрямом (спеціальністю ...

Другие похожие документы..