Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
коммуникабельность, пунктуальность, трудолюбие, ответственность, нацеленность на результат, активная жизненная позиция, аналитический склад ума,...полностью>>
'Документ'
Проблема заикания считается одной из самых древних в учении о расстройствах речи. В России большинство исследователей рассматривали заикание как функц...полностью>>
'Документ'
сан.«Донбасс» (Славянск)- 20.10.2013, 22.10.2013, 23.10.2013, 25.10.2013, 26.10.2013, 28.10.2013, 29.10.2013, 31.10.2013, 03.12.2013, 23.12.2013, 24.1...полностью>>
'Документ'
Дана функция P, ее измененная версия P' и набор тестов T, разработанный для тестирования P. Требуется, используя метод минимизации, отобрать подмножес...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

1

Смотреть полностью

Управління освіти і науки

Чернігівської обласної державної адміністрації

ПОРЯДОК РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІКУ НЕЩАСНИХ

ВИПАДКІВ З ПРАЦІВНИКАМИ ТА УЧНЯМИ

В УСТАНОВАХ І ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

Укладач :

методист з БЖД НМЦ ПТО

у Чернігівській області

Котевич О.Д.

Чернігів, 2013

Методичний посібник розроблений з метою надання допомоги в організації і проведенні розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу. В посібнику надано зразки бланків документації, яка застосовується під час проведення розслідувань. При його підготовці враховані вимоги чинних нормативних актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Посібник розрахований на керівників, фахівців і відповідальних за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності установ і закладів освіти.

З М І С Т

 1. Розслідування нещасних випадків (не смертельних) з працівниками

освітніх закладів під час виконання

трудових обов’язків ….………………………………………..……………………...........4

 1. Спеціальне розслідування нещасних випадків з працівниками

закладів (групові нещасні випадки, нещасні випадки з тяжкими,

смертельними наслідками) під час виконання

трудових обов’язків ………………………………………….…………………..…...........6

 1. Зразки бланків:

Додаток 1 – повідомлення про нещасний випадок ………………………………...….....8

Додаток 2 – акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5….……9

Додаток 3 – акт про нещасний випадок за формою Н-1…………………………….…...13

Додаток 4 – журнал реєстрації осіб, що постраждали від нещасних випадків ....…….23

Додаток 5 – матеріали розслідування………………………………………………..……23

Додаток 6 – повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2…...…….26

 1. Перелік обставин , за яких настає страховий випадок………………………..28

 2. Порядок розслідування нещасних випадків, що сталися

з вихованцями, учнями, студентами під час

навчально-виховного процесу………………………………………………....……….29

 1. Спеціальне розслідування нещасних випадків (групові, із смертельним наслідком), що сталися під час навчально-виховного процесу…………….…...….31

 2. Зразки бланків:

Додаток 7 – повідомлення про нещасний випадок …………………………...…..…….32

Додаток 8 – акт розслідування нещасного випадку за формою Н-Н……………..…….33

Додаток 9 – акт спеціального розслідування групового нещасного

випадку або нещасного випадку зі смертельним наслідком……………..……………...35

Додаток 10 – журнал реєстрації нещасних випадків,

що сталися з вихованцями,учнями, під час навчально-виховного процесу……….…..37

Додаток 11 – повідомлення про наслідки нещасного випадку…………………………37

 1. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого

характеру………………………………………………………………………..………….38

 1. Зразки бланків:

Додаток 12 – журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру……....39

Додаток 13 – акт про нещасний випадок невиробничого характеру за ф. НТ……..…..40

Література

1. Нещасні випадки (не смертельні)

з працівниками освітніх закладів під час виконання трудових обов’язків

Відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011р. № 1232 (далі – Порядок ), розслідування проводиться у разі нещасного випадку, що стався у процесі виконання працівником трудових обов’язків, внаслідок чого зафіксовано шкоду здоров’ю і втрату працівником працездатності на один робочий день чи більше або необхідність переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення, а також смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків.

Керівник освітнього закладу, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов’язаний:

1.1 протягом однієї години передати з використанням будь яких засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок установленої форми (додатком 1 ) :

 • органу управління освітою за підпорядкуванням (у разі резонансного нещасного випадку, орган управління освітою надає термінове повідомлення до управління освіти і науки облдержадміністрації) ;

 • Фонду соціального страхування від нещасних випадків (далі ФССНВ) за місцезнаходженням закладу;

 • керівникові первинної організації профспілки;

 • органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням закладу у разі нещасного випадку внаслідок пожежі;

 • закладові державної санітарно-епідеміологічної служби (у разі гострого професійного захворювання, отруєння).

1.2 Протягом доби утворити (наказом) комісією з розслідування нещасного випадку (не менш як три особи) у такому складі:

Голова комісії – керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку покладено виконання функцій охорони праці (заступник директора);

Члени комісії – представник ФССНВ за місцезнаходженням закладу;

 • представник первинної профспілки;

 • представник закладу;

 • інші особи.

У разі нещасного випадку у малокомплектній загальноосвітній школі, комісія з розслідування призначається наказом відділу (управління ) освіти за підпорядкованістю.

До складу комісії не може входити безпосередній керівник робіт.

Потерпілий або уповноважена ним особа не входить до складу комісії, але має право брати участь у її засіданнях. Голова комісії зобов’язаний письмово поінформувати потерпілого або уповноважену ним особу про його або її права і з початку роботи комісії запросити до співпраці.

1.3 Комісія зобов’язана протягом 3-х діб провести розслідування і скласти акти:

 • акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5 (додаток 2 ) у п’яти примірниках;

 • акт про нещасний випадок за формою Н-1 (додаток 3 ) у разі, коли нещасний випадок пов’язаний з виробництвом – у п’яти примірниках.

 • якщо нещасний випадок визнаний таким, що не пов’язаний з виробництвом, складається тільки акт за формою Н-5;

 • у разі гострого професійного захворювання (отруєння), пов’язаного з виробництвом, крім актів за формою Н-5 і Н-1 складається картка обліку проф. захворювання за формою П-5 - у 6-тьох примірниках.

1.4 Протягом доби після надходження матеріалів розслідування керівник закладу повинен розглянути і затвердити примірник акта за формою Н-5 та Н-1.

Нещасні випадки реєструються у відповідному журналі (додаток 4 ).

1.5 Матеріалами розслідування (додаток 5 ) є акти за формою Н-5 і Н-1, картка за формою П-5 ( у разі гострого проф. захворювання, отруєння); наказ про утворення комісії; пояснення потерпілого, осіб-свідків нещасного випадку; копії документів про кваліфікацію працівника, проведення відповідних інструктажів та медичних оглядів; копія документа (за наявності) щодо отримання завдання на виконання роботи, під час якої стався нещасний випадок; у разі потреби витяги з експлуатаційної документації, схеми, фотографії, інші документи, що характеризують стан робочого місця, устаткування тощо; висновок лікувально-профілактичного закладу про наявність в організмі потерпілого алкоголю, наркотичних чи отруйних речовин.

1.6 Примірники затверджених актів за формою Н-5 і Н-1 протягом доби надсилаються:

 • службі охорони праці або посадовій особі (спеціалістові), на яку покладено виконання функцій з охорони праці закладу, працівником якого є потерпілий, а у разі малокомплектного загальноосвітнього закладу - службі охорони праці відділу (управління) освіти за підпорядкуванням;

 • потерпілому або уповноваженій ним особі;

 • ФССНВ за місцезнаходженням закладу;

 • територіальному органові Держгірпромнагляду;

 • первинній організації профспілки.

Копії актів за формою Н-5 і Н-1 надсилаються відділу (управлінню ) освіти за підпорядкуванням.

У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) копія акта за формою Н-1 надсилається закладові державної санітарно-епідеміологічної служби.

1.7 Відділ (управління) освіти надсилає копію акту Н-1 (або Н-5) управлінню освіти і науки облдержадміністрації.

1.8 В 10-ти денний термін після періоду тимчасової непрацездатності або смерті потерпілого складається повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2 (додаток 6) і надсилається організаціям (особам), яким надсилалися акти за формою Н-5 і Н-1.

Нещасний випадок, про який своєчасно не повідомлено керівника закладу або внаслідок якого втрата працездатності настала не одразу, розслідується і береться на облік протягом місяця після надходження заяви потерпілого чи уповноваженої ним особи (незалежно від строку настання нещасного випадку).

Примірники актів за формою Н-5, Н-1, картки П-5 разом з матеріалами розслідування зберігаються у закладі, а у випадку малокомплектної школи у відділі (управлінні) освіти протягом 45 років.

 1. Спеціальне розслідування нещасних випадків з працівниками освітніх закладів під час виконання трудових обов’язків (із смертельними наслідками, групові нещасні випадки, з тяжкими наслідками у тому числі з можливою інвалідністю)

2.1 Керівник освітнього закладу отримавши повідомлення про такий нещасний випадок зобов’язаний протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв’язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення відповідної форми (додаток 1 ):

 • територіальному органові Держгірпромнагляду;

 • органові прокуратури;

 • ФССНВ за місцезнаходженням підприємства;

 • відділу (управлінню) освіти за підпорядкованістю;

 • закладові державної санітарно-епідеміологічної служби (у разі гострого професійного захворювання або отруєння);

 • первинній організації профспілки та органові галузевої профспілки вищого рівня;

 • органові з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій ( у разі необхідності ).

2.2 Відділ (управління) освіти терміново (як тільки стануть відомі обставини нещасного випадку) надає повідомлення будь яким засобом зв’язку до управління освіти і науки облдержадміністрації.

2.3 Спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться комісією утвореною:

 • у разі нещасного випадку під час якого загинула одна особа – територіальним органом Держгірпромнагляду;

 • у разі нещасного випадку під час якого загинуло 2-4 особи – Держгірпромнаглядом або за його дорученням територіальним органом Держгірпромнагляду;

 • у разі нещасного випадку під час якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано 10 і більше осіб – Держгірпромнаглядом.

Спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися під час катастрофи, аварії чи пригоди на транспорті, проводиться з обов’язковим використанням матеріалів розслідування, підготовлених відповідними органами в установленому порядку. Якщо голова спец. комісії не отримав протягом місяця відомостей про обставини і причини катастрофи, аварії чи пригоди на транспорті, спеціальна комісія складає акти за формою Н-5 та Н-1 і в пункті 10 акта Н-1 зазначає найменування органу, який проводить розслідування.

Затверджені акти за формою Н-5 і Н-1 надсилаються відповідним органам в установленому порядку.

Після отримання зазначених відомостей голова спеціальної комісії або за його дорученням керівник закладу складає висновок за формою Т-1. Цей висновок надсилається у триденний строк після погодження з територіальним органом Держгірпромнагляду та ФССНВ всім особам, яким надіслано акти за формою Н-5 і Н-1

2.4 Термін розслідування – 10 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжений органом, який утворив спеціальну комісію.

2.5 Освітній заклад, працівникам якого є потерпілий, компенсує витрати пов’язані з діяльністю спеціальної комісії та залучених до її роботи експертів, інших спеціалістів, забезпечує проведення всіх необхідних досліджень, створює належні умови для роботи комісії.

2.6 За результатами розслідування складаються акти за формою Н-5, Н-1, картка за формою П-5 стосовно кожного потерпілого.

Примірники актів розслідування підписуються головою та всіма членами комісії протягом 5-ти днів після оформлення матеріалів спеціального розслідування.

На вимогу потерпілого або членів його родини або уповноваженої ним особи, голова спеціальної комісії зобов’язаний ознайомити їх з матеріалами розслідування.

2.7 Керівник освітнього закладу у п’ятиденний строк після затвердження акта за формою Н-5:

 • видає наказ про виконання запропонованих спеціальною комісією заходів;

 • надсилає за рахунок закладу: - копії матеріалів розслідування органам прокуратури, іншим органам, представники яких брали участь у розслідуванні;

 • примірники актів форми Н-5, Н-1, картки П-5 надсилаються потерпілому, ФССНВ, територіальному органу Держгірпромнагляду.

Примірники затверджених актів Н-5 і Н-1, картки П-5 разом з іншими матеріалами спеціального розслідування зберігаються в органах управління освітою 45 років.

Відділ (управління) освіти після одержання матеріалів спеціального розслідування повинен розглянути питання щодо обставин і причин настання нещасного випадку та розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам.

3. ЗРАЗКИ БЛАНКІВ

Додаток 1

ПОВІДОМЛЕННЯ
про нещасний випадок

 1. Дата і час настання нещасного випадку _____________________________

 2. Найменування підприємства та органу виконавчої влади, до сфери управління якого воно належить ___________________________________ _________________________________________________________________

3. Код підприємства згідно з:

ЄДРПОУ _________________________________________________________

КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) ______________________

КОАТУУ (класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України) _________________________________________________________

КОПФГ (класифікація організаційно-правових форм господарювання) _________________________________________________________________

КОДУ (класифікація органів державного управління) ___________________

4. Місцезнаходження та телефон підприємства, працівником якого є потерпілий _______________________________________________________

5. Місце, де стався нещасний випадок (виробництво, цех, дільниця, приміщення тощо), і його стисла характеристика _______________________

_________________________________________________________________

6. Відомості про потерпілого (потерпілих):

прізвище, ім’я та по батькові ________________________________________

характер травм ___________________________________________________

дата смерті _______________________________________________________

місце роботи ______________________________________________________

професія _________________________________________________________

дата народження (число, місяць, рік) _________________________________

загальний стаж роботи _____________________________________________

стаж роботи за професією (посадою) _________________________________

сімейний стан ____________________________________________________

прізвище, ім’я та по батькові дітей із зазначенням року їх народження _________________________________________________________________

7. Стислий опис обставин і ймовірні причини нещасного випадку (згідно з класифікатором, зазначеним у додатку 4 до Порядку проведення розслідувань та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві) ________________________________

8. Ініціали та прізвище державного інспектора з охорони праці, який здійснює державний нагляд на підприємстві, де стався нещасний випадок _________________________________________________________________

9. Ініціали та прізвище страхового експерта Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, закріпленого за підприємством, де стався нещасний випадок _____________

_________________________________________________________________

10. Дата і час передачі інформації ____________________________________

11. Посада, ініціали та прізвище особи, яка передала інформацію _________________________________________________________________

12. Причина несвоєчасної передачі інформації _________________________

_____________________________

____________________

________________________

(керівник підприємства, установи,
організації, який надіслав повідомлення)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

МП

Додаток 2

Форма Н-5

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________________

(посада роботодавця або керівника органу, який

_____________________________________

утворив комісію з розслідування (спеціального

_____________________________________________

розслідування) нещасного випадку (аварії)

____________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

____ ______________ 20__ р.

МП

АКТ
проведення розслідування (спеціального розслідування)
нещасного випадку (аварії),
що стався (сталася)

_____ ___________ 20__ р. о ___ год. ____ хв.

на ______________________________________________________________

(найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ,

________________________________________________________________ найменування органу, до сфери управління якого належить підприємство)

_____________________ _________________________________ (дата складення акта) (місце складення акта)

Комісія, утворена наказом від ___ ____________ 20__ р. № ____________________________________________________________________________ (найменування органу, який утворив комісію з розслідування (спеціального розслідування) ________________________________________________________________ нещасного випадку (аварії)

у складі голови ___________________ ______________________________ (прізвище, ім’я та по батькові) (посада, місце роботи)

членів комісії ____________________ _____________________________ (прізвище, ім’я та по батькові) (посада, місце роботи)

та за участю ____________________ ______________________________ (прізвище, ім.’я та по батькові) (посада, місце роботи)

провела з ___ ________ 20____р. по ___ __________ 20____ р.

розслідування (спеціальне розслідування) нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)_______________________________________________________________
(місце нещасного випадку (аварії), кількість потерпілих,

_____________________________________________________________________________

у тому числі із смертельним наслідком)

Роботу комісії продовжено згідно з наказом від ___ ________ 20 р. № ___

у зв’язку з ______________________________________________________ (зазначаються підстави для продовження строку проведення розслідування)

 1. Відомості про потерпілого (потерпілих)

_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, домашня адреса, професія (посада),

_______________________________________________________________________________

загальний стаж роботи, у тому числі на підприємстві, за професією;

_______________________________________________________________________________

дата проходження навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці,

_______________________________________________________________________________

попереднього та періодичного медичного огляду, професійного добору;

_______________________________________________________________________________

наслідки нещасного випадку, діагноз, який встановив лікувально-профілактичний заклад)

________________________________________________________________________________

(відомості про членів сім’ї, які перебувають на утриманні потерпілого, у разі нещасного

________________________________________________________________________________

випадку із смертельним наслідком — прізвище, ім’я та по батькові, рік народження,

________________________________________________________________________________

ступінь родинного зв’язку, рід занять)

2. Характеристика підприємства, об’єкта, дільниці та місця,
де стався нещасний випадок (сталася аварія)

_________________________________________________________________________________

(стисла характеристика підприємства, об’єкта, дільниці та місця, де стався нещасний

_________________________________________________________________________________

випадок (сталася аварія), із зазначенням відомостей про затверджений та фактичний

__________________________________________________________________________________

режим роботи підприємства, об’єкта (устаткування) до настання нещасного випадку (аварії)

___________________________________________________________________________________

(стан об’єкта (дільниці), устаткування (конструкцій) і матеріалів

___________________________________________________________________________________

перед нещасним випадком (аварією); висновок про їх відповідність нормативним вимогам)

___________________________________________________________________________________

(відомості про аналогічні нещасні випадки (аварії), що сталися на підприємстві)

___________________________________________________________________________________

(опис організації роботи з охорони праці на підприємстві та її

___________________________________________________________________________________

недоліків (зазначаються тільки у разі групового нещасного випадку

____________________________________________________________________________________

та нещасного випадку із смертельним наслідком)

3. Обставини, за яких стався
нещасний випадок (сталася аварія)

__________________________________________________________________________________ (опис подій, що сталися, робіт, що проводилися до настання нещасного

___________________________________________________________________________________ випадку (аварії), їх процесу з початку зміни із зазначенням

__________________________________________________________________________________ керівника робіт, його вказівок, дій потерпілого (потерпілих) та

__________________________________________________________________________________ інших осіб, причетних до настання нещасного випадку (аварії)

__________________________________________________________________________________ (послідовний виклад подій із зазначенням небезпечних та шкідливих

__________________________________________________________________________________ виробничих факторів, які впливали на потерпілого (потерпілих), перелік машин,

__________________________________________________________________________________ інструментів, устаткування, експлуатація яких призвела до

__________________________________________________________________________________ нещасного випадку, небезпечних умов і дій

__________________________________________________________________________________ потерпілого (потерпілих) або інших осіб, характеру аварії)

___________________________________________________________________________________ (перелік заходів, вжитих для ліквідації наслідків

__________________________________________________________________________________ нещасного випадку (аварії), надзвичайної ситуації або плану

__________________________________________________________________________________ локалізації аварійних ситуацій, висновки експертизи (якщо проводилась)

__________________________________________________________________________________ (відомості про осіб, що є свідками нещасного випадку, із зазначення їх прізвищ, імен та

__________________________________________________________________________________ по батькові, постійного місця проживання)

4. Причини настання нещасного випадку (аварії)

___________________________________________________________________________________ (основні технічні, організаційні та психофізіологічні причини

__________________________________________________________________________________ настання нещасного випадку (аварії), включаючи перевищення гранично

__________________________________________________________________________________ допустимого рівня небезпечних і шкідливих

__________________________________________________________________________________ виробничих факторів, невідповідність засобів колективного,

__________________________________________________________________________________ індивідуального та медичного захисту встановленим

__________________________________________________________________________________ вимогам та їх недостатність (якщо це вплинуло на подію)

__________________________________________________________________________________ (узагальнені результати проведеної органами державного нагляду за охороною

__________________________________________________________________________________ праці та іншими органами перевірки стану охорони праці на

__________________________________________________________________________________ підприємстві, які безпосередньо стосуються нещасного випадку

___________________________________________________________________________________

(у разі настання групового нещасного випадку та нещасного випадку із смертельним наслідком)

5. Заходи щодо усунення причин
настання нещасного випадку (аварії)

_______________________________________________________________________________

(заходи щодо усунення безпосередніх причин настання _______________________________________________________________________________ нещасного випадку, запобігання подібним нещасним випадкам,

________________________________________________________________________________

а також ліквідації наслідків аварії (у разі потреби)

6. Висновок комісії

_________________________________________________________________________________ (нещасний випадок визнано (не визнано) таким, що пов’язаний з виробництвом,

________________________________________________________________________________

із зазначенням відповідного пункту Порядку проведення розслідування та ведення обліку

_________________________________________________________________________________

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві)

_________________________________________________________________________________
(складається акт за формою Н-1 (у разі, коли випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом),

__________________________________________________________________________________

картка за формою П-5 (у разі виявлення гострого професійного захворювання чи отруєння)

__________________________________________________________________________________

(відомості про осіб, у тому числі потерпілого, працівників іншого

___________________________________________________________________________________ підприємства або сторонніх осіб, дії або бездіяльність яких

___________________________________________________________________________________ призвели до настання нещасного випадку (аварії), перелік порушень вимог

____________________________________________________________________________________

законодавства про охорону праці, посадових інструкцій тощо (із

____________________________________________________________________________________ зазначенням статей, розділів, пунктів)

____________________________________________________________________________________ (пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, дії або

____________________________________________________________________________________ бездіяльність яких призвели до настання нещасного випадку (аварії)

____________________________________________________________________________________ (дані про зустріч членів комісії з потерпілими

____________________________________________________________________________________ або членами їх сімей чи уповноваженими особами, які представляють їх інтереси,

____________________________________________________________________________________ з метою розгляду питань щодо розв’язання соціальних проблем, які

____________________________________________________________________________________ виникли внаслідок нещасного випадку, пропозиції щодо їх

____________________________________________________________________________________ розв’язання відповідними органами, роз’яснення потерпілим або членам

___________________________________________________________________________________ їх сімей чи уповноваженим особам, які представляють їх інтереси, прав у зв’язку з

___________________________________________________________________________________ настанням нещасного випадку)

7. Перелік матеріалів, що додаються

Голова комісії ______________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії ______________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

_______________ _______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Примітки: 1. У пункті 1 у разі настання групового нещасного випадку зазначаються відомості про кожного потерпілого.

Відомості про членів сім’ї, які перебувають на утриманні потерпілого, можуть бути викладені у формі таблиці.

2. У пункті 2, якщо нещасний випадок стався внаслідок аварії, зазначаються категорія аварії, обсяги втрати продукції (у натуральному виразі та у гривнях), розмір матеріальних втрат, спричинених аварією (у гривнях).

3. У пункті 4 після викладення кожної причини відзначається, які вимоги законодавства про охорону праці та захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, інструкцій з безпечного проведення робіт і посадових інструкцій порушено (із зазначенням статті, розділу, пункту тощо).

4. У пункті 5 зазначаються заходи щодо усунення причин настання нещасного випадку (аварії), які можуть бути викладені у формі таблиці, із зазначенням строків і відповідальних за їх виконання.

Додаток 3

Форма Н-1

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________________ (посада роботодавця або керівника органу, який

_______________________________________ утворив комісію з розслідування нещасного випадку)

___________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

___ ______________ 20__ р.

МП

АКТ № ___

про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом

________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові потерпілого,

________________________________________________________________
його місце проживання)

1. Дата і час настання нещасного випадку

____________________________________________

(число, місяць, рік,

____________________________________________

годин, хвилин)

2. Найменування підприємства, працівником якого є потерпілий __________________________________

Місцезнаходження підприємства, працівником якого є потерпілий:

Автономна Республіка Крим, область, місто _______

район _______________________________________

населений пункт ______________________________

Орган, до сфери управління
якого належить підприємство ___________________

Реєстраційні відомості про підприємство (страхувальника) як платника єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування:

реєстраційний номер страхувальника _____________

дата реєстрації ________________________________

найменування основного виду діяльності
та його код згідно з КВЕД ______________________

встановлений клас професійного
ризику виробництва ___________________________

Найменування і місцезнаходження
підприємства, де стався нещасний
випадок __________________________________________________________

Цех, дільниця, місце, де стався
нещасний випадок ____________________________

3. Відомості про потерпілого:

стать ________________________________________

число, місяць, рік народження __________________

професія (посада) _____________________________

розряд (клас) _________________________________

загальний стаж роботи _________________________

стаж роботи за професією
(посадою) ____________________________________

ідентифікаційний код __________________________

4. Проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:

навчання за професією чи роботою, під час
виконання якої стався нещасний випадок

____________________________________________

(число, місяць, рік)

проведення інструктажу:

вступного ____________________________________

(число, місяць, рік)

первинного ___________________________________

(число, місяць, рік)

повторного ___________________________________

(число, місяць, рік)

цільового ____________________________________

(число, місяць, рік)

перевірка знань за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався нещасний випадок
(для робіт підвищеної небезпеки)
_____________________________________________

(число, місяць, рік)

Робота в умовах дії шкідливих або небезпечних факторів _________________________________________________________________

5. Проходження медичного огляду:

попереднього _________________________________

(число, місяць, рік)

періодичного _________________________________

(число, місяць, рік)

6. Обставини, за яких стався нещасний випадок _________________________

__________________________________________________________________

Вид події ____________________________________

(згідно з класифікатором, зазначеним у цьому додатку)

Шкідливий або небезпечний
фактор та його значення _______________________

7. Причини настання нещасного випадку:

основна ______________________________________

супутні ______________________________________

8. Устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, інструменти і пристосування, експлуатація яких призвела до настання нещасного випадку _________________________________________________________________
(найменування, тип, марка, рік випуску, підприємство-виробник,

__________________________________________________________________
дата останнього випробування (якщо воно проводилося)

9. Діагноз згідно з листком
непрацездатності або довідкою
лікувально-профілактичного закладу ______________________________________________

Перебування потерпілого в стані алкогольного чи
наркотичного сп’яніння згідно з медичним висновком

(так, ні або не визначалося)

10. Особи, які допустили порушення вимог
законодавства про охорону праці, або орган,
який проводить розслідування _________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, професія, посада, підприємство, порушення вимог законодавства про охорону праці із зазначенням статей, розділів, пунктів тощо,

_______________________________________________
найменування відповідного органу, який проводить розслідування)

11. Свідки нещасного випадку ___________________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові постійне місце проживання)

12. Заходи щодо усунення причин настання нещасного випадку:

Порядковий номер

Найменування заходу

Строк виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

Голова комісії з
розслідування
нещасного випадку


___________


_________


_______________

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Члени комісії

___________

_________

_______________

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

___________

_________

_______________

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

____ ________ 20__ р.

Примітки: 1. Акт складається з текстової і кодової частин, які заповнюються відповідно до міжгалузевих та галузевих класифікаторів з використанням установлених термінів.

Коди зазначаються в клітинках обов’язково.

2. У пункті 1:

у першому рядку число та місяць кодуються відповідно до їх порядкових номерів, а рік — двома останніми цифрами, наприклад, дата “1 грудня 2010 р.” кодується так: |0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |;

у другому рядку зазначається і кодується час, коли стався нещасний випадок, наприклад, час “22 год. 30 хв. ” кодується так: |2 | 2 | 3 | 0|.

3. У пункті 2 кодується:

найменування підприємства відповідно до ЄДРПОУ;

адреса підприємства — відповідно до КОАТУУ (класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України);

найменування органу, до сфери управління якого належить підприємство, — відповідно до КОДУ (класифікації органів державного управління);

найменування цеху, дільниці — відповідно до галузевого класифікатора, у разі його відсутності зазначається найменування цеху, дільниці відповідно до затвердженого переліку підрозділів підприємства.

4. У пункті 3:

стать кодується так:

1 — чоловіча, 2 — жіноча;

зазначається число, місяць і рік народження, а кодується число повних років потерпілого на час настання нещасного випадку, наприклад, 45 років кодуються так:

| 45 |;

професія (посада), розряд (клас) записуються і кодуються відповідно до Державного класифікатора професій (ДК–003:2010). Якщо назва професії потерпілого не відповідає Державному класифікаторові професій, в кодовій частині ставиться нуль. У разі коли потерпілий має кілька професій, зазначається та професія, під час виконання роботи за якою стався нещасний випадок;

зазначається і кодується число повних років стажу роботи (загального, за основною професією (посадою), під час виконання якої стався нещасний випадок, наприклад, 5 років кодується так: | 5 |.

Якщо стаж становить менш як рік, в текстовій частині зазначається кількість місяців і днів, а в кодовій частині ставиться нуль.

5. Пункт 4 заповнюється відповідно до вимог Типового положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого Держгірпромнаглядом. Дата проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці кодується згідно з пунктом 1.

6. Пункт 5 заповнюється відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого МОЗ. Дата проведення медичного огляду кодується згідно з пунктом 2.

7. У пункті 6:

дається стисла характеристика умов праці та дій потерпілого, викладається послідовність подій, що відбувалися перед настанням нещасного випадку, описується процес праці, а також зазначається, хто керував роботою або організував її;

відомості про вид події зазначаються і кодуються відповідно до розділу 1 класифікатора, зазначеного у цьому додатку;

відомості про шкідливий або небезпечний фактор та його значення наводяться відповідно до ГОСТ 12.0.003 “Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація”;

шкідливий фактор кодується відповідно до класифікатора, затвердженого МОЗ.

8. У пункті 7 зазначаються і кодуються основна та супутні причини нещасного випадку відповідно до розділу 2 класифікатора, зазначеного в цьому додатку. Основна причина нещасного випадку зазначається і кодується першою.

Якщо причин нещасного випадку більш як три, інші причини зазначаються лише у текстовій частині.

9. У пункті 8 устаткування кодується відповідно до розділу 3 класифікатора, зазначеного в цьому додатку, наприклад, верстати металорізальні кодуються так:

| 381|;

устаткування гірничошахтне —| 314|.

10. У пункті 9 діагноз зазначається згідно з листком непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу і кодується відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я (МКХ-10).

У разі перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння у кодовій частині відповідної графи ставиться цифра 1.

Дані про ступінь сп’яніння визначаються на підставі медичного висновку лікувально-профілактичного закладу, в якому проводився огляд потерпілого.

11. У пункті 10 зазначаються відомості про порушення потерпілим вимог законодавства про охорону праці, що стали причиною настання нещасного випадку, відповідно до пункту 7.

Закони та інші нормативно-правові акти про охорону праці кодуються відповідно до Державного реєстру міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

12. У пункті 12 зазначається кожний захід окремо. Не потрібно зазначати заходи щодо накладення стягнень.

13. У тимчасовому акті пункти 7, 10 і 12 не заповнюються, а у пунктах 6, 8 і 9 зазначається інформація, яка встановлена на час складення тимчасового акта.

КЛАСИФІКАТОР ДО АКТУ ЗА Ф. Н-1

1. Вид події, що призвела до нещасного випадку

01 — пригоди (події) на транспорті

01.1 — дорожньо-транспортна пригода на дорогах (шляхах) загального користування

у тому числі:

01.1.1 — наїзд транспортних засобів на потерпілого

01.2 — дорожньо-транспортна пригода на території підприємства у тому числі:

01.2.1 — наїзд транспортних засобів на потерпілого

01.3 — авіаційна подія

01.4 — морська та річкова подія

01.5 — транспортна подія на залізничному транспорті

02 — падіння потерпілого у тому числі:

02.1 — під час пересування

02.2 — з висоти

02.3 — в колодязь, ємність, яму тощо

03 — падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо у тому числі:

03.1 — обрушення, обвалення будівель, споруд та їх елементів

03.2 — обвалення та обрушення породи, ґрунту тощо

03.3 — падіння, зсув, перекидання технологічних транспортних засобів

03.4 — падіння устаткування (обладнання) або їх конструктивних елементів

04 — дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються у тому числі:

04.1 — дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів

04.2 — дія предметів, що розлітаються в результаті вибуху або руйнування приладів, посудин, які перебувають під тиском, у вакуумі

05 — ураження електричним струмом у тому числі:

05.1 — у разі доторкання до ліній електропередачі та обірваних проводів

05.2 — у разі наближення на недопустиму відстань до струмоведучих частин, що перебувають під напругою

05.3 — у разі дії блискавки

06 — дія температур

06.1 — дія підвищених температур (крім пожежі)

06.2 — дія низьких температур (обмороження)

07 — дія шкідливих і токсичних речовин

08 — дія іонізуючого випромінювання

09 — показники важкості праці

10 — показники напруженості праці

11 — ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами, іншими представниками фауни, а також флори

12 — утоплення

13 — асфіксія

14 — навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою

15 — техногенна аварія

16 — стихійне лихо

17 — пожежа

18 — вибух

19 — самогубство

20 — зникнення працівника

21 — газодинамічне явище

22 — погіршення стану здоров’я

23 — інші види

2. Причини настання нещасного випадку

Технічні:

01 — конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва

02 — конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність транспортних засобів

03 — неякісне розроблення або відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об’єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, обладнання, устаткування тощо

04 — неякісне виконання будівельних робіт

05 — недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки

06 — незадовільний технічний стан

у тому числі:

06.1— виробничих об’єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, території

06.2 — засобів виробництва

06.3 — транспортних засобів

07 — незадовільний стан виробничого середовища (перевищення гранично допустимого рівня небезпечних та шкідливих виробничих факторів)

08 — інші

Організаційні:

09 — незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці

10 — недоліки під час навчання безпечним прийомам праці

у тому числі:

10.1 — відсутність або неякісне проведення інструктажу

10.2 — допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці

11 — неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність

12 — відсутність у посадових інструкціях визначення функціональних обов’язків з питань охорони праці

13 — порушення режиму праці та відпочинку

14 — відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (професійного відбору)

15 — невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними

16 — виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення тощо

17 — залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією)

18 — порушення технологічного процесу

19 — порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо

20 — порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів

21 — порушення правил безпеки руху (польотів)

22 — незастосування засобів індивідуального захисту (у разі їх наявності)

23 — незастосування засобів колективного захисту (у разі їх наявності)

24 — порушення трудової і виробничої дисципліни

у тому числі:

24.1 — невиконання посадових обов’язків

24.2 — невиконання вимог інструкцій з охорони праці

25 — інші

Психофізіологічні:

26 — алкогольне, наркотичне, токсикологічне отруєння

27 — алкогольне, наркотичне, токсикологічне сп’яніння

28 — низька нервово-психічна стійкість

29 — незадовільні фізичні дані або стан здоров’я

30 — незадовільний психологічний клімат у колективі

31 — травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб

32 — особиста необережність потерпілого

33 — інші причини

3. Обладнання, устаткування, машини, механізми,
транспортні засоби, експлуатація яких призвела
до настання нещасного випадку

311 — устаткування енергетичне

313 — устаткування для чорної та кольорової металургії

314 — устаткування гірничошахтне

315 — устаткування підіймально-транспортне (крани)

316 — устаткування підіймально-транспортне (конвеєри)

317 — устаткування підіймально-транспортне (крім кранів і конвеєрів)

318 — устаткування і рухомий склад залізниць

331 — машини електричні малої потужності

332 — електродвигуни змінного струму потужністю від 0,25 кВт і більше

334 — електродвигуни вибухозахищені, врубово-комбайнові і електробури

336 — машини електричні постійного струму

337 — генератори змінного струму, перетворювачі, підсилювачі електромашинні, електростанції та електроагрегати живлення

338 — машини електричні великі, агрегати електромашинні, турбо- і гідрогенератори

341 — трансформатори і трансформаторне устаткування, апаратура високовольтна, силова перетворювальна техніка, прилади силові напівпровідникові, детектори ядерного і нейтронного випромінювання, електрохімічні перетворювачі інформації

342 — апарати електричні напругою до 1000 В

343 — комплектне обладнання напругою до 1000 В

344 — устаткування спеціальне технологічне, шинопроводи низької напруги

345 — електротранспорт (крім засобів міського транспорту і мотор-вагонних поїздів), електроустаткування для електротранспорту і підіймально-транспортних машин

346 — устаткування світлотехнічне і вироби електроустановлювальні, лампи електричні, вироби культурно-побутового призначення і широкого вжитку

348 — джерела струму хімічні, фізичні, генератори електрохімічні та термоелектричні

361 — устаткування хімічне і запасні частини до нього

362 — устаткування для переробки полімерних матеріалів і запасні частини до нього

363 — насоси (відцентрові, парові та привідні поршневі)

364 — устаткування кисневе, кріогенне, компресорне, холодильне, для газополуменевого оброблення металів, насоси, агрегати вакуумні і високовакуумні, комплектні технологічні лінії, установки та агрегати

365 — устаткування целюлозно-паперове

366 — устаткування нафтопромислове, бурове, геологорозвідувальне і запасні частини до нього

367 — устаткування технологічне і апаратура для нанесення лакофарбового покриття на вироби машинобудування

368 — устаткування нафтогазопереробне

381 — верстати металорізальні

382 — машини ковальсько-пресові (без машин з ручним і ножним приводами)

383 — устаткування деревообробне

384 — устаткування технологічне для ливарного виробництва

385 — устаткування для гальванопокриття виробів машинобудування

386 — устаткування для зварювання тертям, холодного зварювання і допоміжне зварювальне обладнання

451 — автомобілі

452 — автомобілі спеціалізовані, автопоїзди, автомобілі-тягачі, кузови і фургони, причепи, тролейбуси, автонавантажувачі, мотоцикли, велосипеди

472 — трактори

473 — машини сільськогосподарські

474 — машини для тваринництва, птахівництва і кормовиробництва

481 — машини для землерийних і меліоративних робіт

482 — машини дорожні, устаткування для приготування будівельних сумішей

483 — устаткування і машини будівельні

484 — устаткування для промисловості будівельних матеріалів

485 — устаткування технологічне для лісозаготівельної і торф’яної промисловості, машинобудування комунальне

486 — устаткування для кондиціювання повітря і вентиляції

493 — устаткування і прилади для опалення і гарячого водопостачання

511 — устаткування технологічне і запасні частини до нього для легкої промисловості

512 — устаткування технологічне і запасні частини до нього для вироблення хімічного волокна

513 — устаткування технологічне і запасні частини до нього для харчової, м’ясної, молочної та рибної промисловості

514 — устаткування технологічне і запасні частини до нього для борошномельних, комбікормових підприємств та зерносховищ

515 — устаткування технологічне і запасні частини до нього для торгівлі, громадського харчування та блоків харчування, устаткування холодильне і запасні частини до нього, вироби культурно-побутового призначення та господарського вжитку

516 — устаткування поліграфічне і запасні частини до нього

517 — устаткування технологічне і запасні частини до нього для скляно-ситалової промисловості, кабельної промисловості, для розвантаження, розфасування та упакування мінеральних добрив і отрутохімікатів

525 — устаткування та оснащення спеціальне для ремонту та експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин, транспортування та складської переробки вантажів, пуску і налагоджування, технічного обслуговування та ремонту машин і устаткування тваринницьких та птахівницьких ферм, а також конструкції, устаткування та оснащення споруд захищеного ґрунту

945 — устаткування медичне

947 — устаткування технологічне для медичної промисловості і запасні частини до нього

968 — устаткування, інвентар та приладдя для театрально-видовищних підприємств і закладів культури

Додаток 4

ЖУРНАЛ
реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві*

_________________________________________________________________ (найменування підприємства, робочого органу виконавчої дирекції

_________________________________________________________________________

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань)

Порядковий номер

Дата і час події

Прізви­ще, ім’я та по бать­кові потер­пілого

Професія (посада)

Місце події (цех, діль­ниця, об’єкт тощо)

Обста­вини і причини настання нещас­ного випадку

Наслідки нещасного випадку, діагноз захворювання (отруєння), пов’язаний з умовами праці

Заходи щодо запобігання нещасним випадкам

Відмітка про виконання заходів

Дата видачі актів за формою
Н-5 і Н-1, прізвище, ім’я та по батькові, підпис особи,
яка їх
отримала

Прізвище, ім’я та по батькові, підпис особи, яка зареєст­рувала нещасний випадок

*Журнал зберігається на підприємстві протягом 45 років.

Додаток 5

МАТЕРІАЛИ РОЗСЛІДУВАННЯ:

ПРОТОКОЛ
огляду місця, де стався нещасний випадок (сталася аварія)

____ ____________ 20__ р. о ___ год. ___ хв.

з __________________________________________________________________________________ (професія (посада), прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)

на _________________________________________________________________________________ (найменування підприємства та органу, до сфери управління якого воно належить)

Комісія у складі голови комісії ________________ ________________

(прізвище та ініціали) (посада, місце роботи)

членів комісії ______________________ _________________________

(прізвище та ініціали) (посада, місце роботи)

у період з ____ год. ____ хв. _____ _______________ 20__ р. до _____ год. ____ хв. _____ _____________ 20__ р. оглянула місце, де стався нещасний випадок

____________________________________________________________________________________ (детально описується місце, де стався нещасний випадок, __________________________________________________________________________________

наявність обладнання, устаткування, інструментів, пристосувань, їх __________________________________________________________________________________ технічний стан і відповідність вимогам нормативно-правових актів щодо безпечної експлуатації)

Голова комісії ________________ _______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії ________________ ________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

___________________________
(найменування підприємства)

ЕСКІЗ
місця, де стався нещасний випадок (сталася аварія)
___ ____________ 20__ р. о __ год. __ хв.

з _____________________________________________________________

(професія (посада), прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)

До події

Після події

Прив’язка до території підприємства — копія генерального плану (плану гірничих робіт) з прив’язкою до запасних виходів

Окремі характерні місця, вузли, розрізи тощо

Окремі характерні місця, вузли, розрізи тощо

Голова комісії _______________ ____________________________

( підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії _______________ ____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Ескіз склав ________________ ________ ___________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

ПРОТОКОЛ

опитування потерпілого (потерпілих), свідків та
інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії),

що стався (сталася) ___ __________ 20__ р. о ____ год. ____ хв.

з _____________________________________________________

(професія (посада), прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)

або ___________________________________________________

(категорія і масштаб аварії)

Прізвище, ім’я та по батькові опитуваної особи ________________________

Професія (посада) _________________________________________________

Місце проживання ________________________________________________

Про нещасний випадок (аварію) розповів*:

Запитання та відповіді для уточнення:

запитання: ___________________________________________________

відповідь: ____________________________________________________

запитання: ___________________________________________________

відповідь: ____________________________________________________

запитання: ___________________________________________________

відповідь: ____________________________________________________

Протокол прочитав, з моїх слів записано вірно

_______________ ____________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Опитування провів і протокол склав

____________________________ ___________ _________________

(посада особи, що проводила опитування) (підпис) (ініціали та прізвище)

____ ____________ 20__ р.

*Розповідь про подію, що розслідується, викладається у довільній формі.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб,
причетних до нещасного випадку (аварії),
що стався (сталася) ___ ________ 20__ р. о ___ год. ____ хв.

з _____________________________________________________

(професія (посада), прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)

або ___________________________________________________

(категорія і масштаб аварії)

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи, що дає пояснення,

_________________________________________________________________

її професія (посада), місце роботи,

_________________________________________________________________

місце проживання)

(у довільній формі надаються пояснення відомих фактів, пов’язаних з подією, висловлюється думка щодо її обставин і причин. Зазначаються посадові особи, дії чи бездіяльність яких стали основною або супутньою причиною нещасного випадку (аварії), а також висловлюються пропозиції щодо запобігання подібним подіям)

_______________ ______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

___ ______________ 20___ р.

Додаток 6

ФОРМА Н-2

______________________________ ________________________________

(найменування підприємства, (найменування організації,

______________________________ ________________________________

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та

______________________________ ________________________________

реєстраційні відомості про підприємство по батькові її керівника

______________________________ ________________________________

як платника єдиного внеску на чи особи, яким

______________________________ ________________________________

загальнообов’язкове державне надсилається повідомлення,

_______________________________ ________________________________

соціальне страхування) адреса)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наслідки нещасного випадку,
що стався ___ _____________ 20__ р.

з _____________________________________________________________________________

(професія (посада), прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)

(акти за формою Н-5 і Н-1 (у разі наявності) про нещасний випадок від “___” ________20__ р. № _____)

1. Діагноз згідно з листком непрацездатності або довідкою

лікувально-профілактичного закладу _____________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Найменування лікувально-профілактичного закладу, що встановив діагноз _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Наслідок нещасного випадку

_________________________________________________

(потерпілий одужав, переведений на легшу роботу,

________________________________________________________________

установлено інвалідність I, II, III групи, помер)

4. Тривалість виконання потерпілим легшої роботи,

робочих днів _____________________________________

5. Звільнено (згідно з листком непрацездатності) від роботи з
___ __________ 20__ р. по ___ __________ 20__ р., тривалість тимчасової

непрацездатності, робочих днів _______________________

6. Витрати підприємства, зумовлені нещасним випадком (усього), гривень

___________________________________________________

у тому числі за рахунок коштів Фонду соціального

страхування від нещасних випадків та професійного

захворювання (далі — Фонд) __________________________

а саме:

1) сума відшкодування витрат згідно з листком

непрацездатності, усього ______________________________

у тому числі за рахунок коштів Фонду __________________

2) сума витрат на поховання потерпілого, усього _________

у тому числі за рахунок коштів Фонду __________________

3) сума відшкодування втрат потерпілому в разі його

переведення на легшу роботу, усього ___________________

у тому числі за рахунок коштів Фонду __________________

4) сума штрафів, що сплачена посадовими особами

підприємства за порушення вимог законодавства

про охорону праці, пов’язаних з нещасним випадком,

у тому числі за його приховування ______________________

5) вартість зіпсованого у зв’язку з нещасним випадком

(аварією) устаткування, інструменту, зруйнованих будівель,

споруд ____________________________________________

6) інші витрати _____________________________________

у тому числі за рахунок коштів Фонду ________________

Роботодавець __________________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _______________ _______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Примітки: 1. Кодування повідомлення є обов’язковим.

2. Пункт 1 кодується згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я (МКХ-10).

3. У пунктах 4 і 5 тривалість тимчасової непрацездатності кодується за кількістю робочих днів.

4. У пункті 6 зазначається загальна сума усіх витрат, у тому числі за рахунок коштів Фонду.

Сума виплат потерпілому зазначається згідно з листком непрацездатності.

Сума усіх витрат підприємства та сума виплат потерпілому визначається у гривнях.

4. Перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Виконання потерпілим трудових (посадових) обов’язків за режимом роботи підприємства, у тому числі у відрядженні

Перебування на робочому місці, на території підприємства* або в іншому місці, пов’язаному з виконанням трудових обов’язків чи завдань роботодавця, починаючи з моменту прибуття потерпілого на підприємство до його відбуття, який повинен фіксуватися відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, в тому числі протягом робочого та надурочного часу

Підготовка до роботи та приведення в порядок після закінчення роботи знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, а також виконання заходів особистої гігієни, пересування по території підприємства перед початком роботи і після її закінчення

Виконання завдань роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні за його письмовим розпорядженням

Проїзд на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству, або на іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем відповідно до укладеного договору

Використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з дозволу або за письмовим дорученням роботодавця чи керівника робіт

Виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий, зокрема дій щодо запобігання аваріям або рятування людей та майна підприємства, будь-яких дій за дорученням роботодавця, участь у спортивних змаганнях, інших масових заходах та акціях, які проводяться підприємством самостійно або за рішенням вищих органів за наявності відповідного рішення (наказу, розпорядження тощо) роботодавця

Ліквідація наслідків аварії, надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру на виробничих об’єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством

Надання підприємством шефської (благодійної) допомоги іншим підприємствам, установам, організаціям за наявності відповідного рішення (наказу, розпорядження тощо) роботодавця

Перебування потерпілого у транспортному засобі або на його стоянці, на території вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо настання нещасного випадку пов’язане з виконанням потерпілим трудових обов’язків або з впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або середовища

Прямування потерпілого до об’єкта (між об’єктами) обслуговування за затвердженими маршрутами або до будь-якого об’єкта за дорученням роботодавця

Прямування потерпілого до/чи з місця відрядження згідно з установленим завданням, у тому числі на транспорті будь-якого виду та форми власності

Раптова серцева смерть потерпілого внаслідок гострої серцево-судинної недостатності під час перебування на підземних роботах (видобування корисних копалин,будівництво, реконструкція, технічне переоснащення і капітальний ремонт шахт, рудників, копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших підземних споруд, проведення геологорозвідувальних робіт) або після підйому потерпілого на поверхню з даною ознакою, що підтверджено медичним висновком

Скоєння самогубства працівником плавскладу на суднах морського, річкового та рибопромислового флоту в разі перевищення обумовленого колективним договором строку перебування у рейсі або його смерті під час перебування у рейсі внаслідок впливу психофізіологічних, небезпечних чи шкідливих виробничих факторів

Оголошення потерпілого померлим унаслідок його зникнення, пов’язаного з нещасним випадком, під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків

Заподіяння тілесних ушкоджень іншою особою або вбивство потерпілого під час виконання чи у зв’язку з виконанням ним трудових (посадових) обов’язків або дій в інтересах підприємства, незалежно від порушення кримінальної справи, крім випадків з’ясування потерпілим та іншою особою особистих стосунків невиробничого характеру, що підтверджено висновком компетентних органів

Одержання потерпілим травми або інших ушкоджень внаслідок погіршення стану його здоров’я, яке сталося під впливом небезпечного виробничого фактора чи середовища у процесі виконання трудових (посадових) обов’язків, що підтверджено медичним висновком

Раптове погіршення стану здоров’я потерпілого під час виконання трудових (посадових) обов’язків унаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів та/або важкості чи напруженості трудового процесу, що підтверджено медичним висновком, або непроходження ним обов’язкового медичного огляду, передбаченого законодавством, а робота, що виконувалася, протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку про стан його здоров’я

Перебування потерпілого на території підприємства або в іншому місці роботи під час перерви для відпочинку та харчування, яка встановлюється згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, технологічної перерви, а також під час перебування потерпілого на території підприємства у зв’язку з проведенням виробничої наради, отриманням заробітної плати, проходженням обов’язкового медичного огляду тощо або проведенням з дозволу чи за ініціативою роботодавця професійних та кваліфікаційних конкурсів, спортивних змагань та тренувань чи заходів, передбачених колективним договором, якщо настання нещасного випадку пов’язано з впливом небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, що підтверджено медичним висновком

Вплив на здоров’я потерпілого шкідливих чи небезпечних виробничих факторів, унаслідок яких у нього виявлено професійне захворювання

* Під територією підприємства слід розуміти земельну ділянку, яка надана йому у користування, а також ділянка, яка віднесена до території підприємства згідно з рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради.

5. Порядок розслідування нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами під час навчально-виховного процесу

Розслідуванню підлягають нещасні випадки, які трапилися з вихованцями, учнями, студентами під час навчальних занять, спортивних змагань, позакласних заходів, перед початком і після закінчення занять, на перервах, тощо і призвели до погіршення стану здоров’я (втрати працездатності) не менше ніж на один день згідно з медичним висновком.

5.1 Керівник навчального закладу, одержавши повідомлення про нещасний випадок:

 • робить запит висновку з лікувально-профілактичного закладу;

 • повідомляє орган управління освітою за підпорядкованістю (додаток 7) ;

 • призначає наказом комісією з розслідування у такому складі:

голова – заступник керівника навчального закладу;

члени комісії – представник служби охорони праці навчального закладу або особа, на яку наказом керівника покладено ці обов’язки;

- представник профспілкового комітету.

Термін розслідування та складання акта за формою Н-Н – 3 доби.

5.2 Керівник навчального закладу протягом 3-х діб після закінчення розслідування затверджує акти форми Н-Н (додаток8).

Примірник акта Н-Н разом з примірником матеріалів розслідування (пояснення потерпілого і свідків, медичний висновок про стан здоров’я потерпілого та інші документи) направляються особі, на яку покладено обов’язки служби охорони праці навчального закладу.

Інші примірники акта Н-Н надсилаються:

 • потерпілому;

 • до архіву навчального закладу;

 • до органу управління освітою, до сфери управління якого належить навчальний заклад.

5.3 Після закінчення строку лікування потерпілого керівник навчального закладу направляє до органу управління освітою повідомлення про наслідки нещасного випадку.

Відділ освіти райдержадміністрації (управління освіти міськради) після отримання повідомлення про наслідки нещасного випадку (якщо стан здоров’я потерпілого вимагав серйозного лікування) надсилає копію акта Н-Н разом з копією повідомлення управлінню освіти і науки облдержадміністрації.

5.4 За результатами розслідування не складаються акти Н-Н і не беруться на облік нещасні випадки, що сталися з вихованцями, учнями, студентами:

 • унаслідок вживання алкоголю, наркотичних або інших психотропних речовин за наявності медичного висновку;

 • якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, був відсторонений від роботи, навчання;

 • під час скоєння крадіжок або інших злочинів, якщо є офіційний висновок суду або прокуратури;

 • у разі природної смерті або самогубства.

5.5 Нещасний випадок, що стався на підприємстві з учнями, студентами під час проходження ними виробничої практики під керівництвом посадових осіб підприємства, розслідується комісією підприємства спільно з представником навчального закладу

Нещасний випадок, що стався на підприємстві з учнями, студентами під час проходження виробничої практики під керівництвом вчителя, викладача, майстра в/н на виділеній підприємством дільниці, розслідується органом управління освітою, якому підпорядкований цей навчальний заклад, спільно з представником підприємства. Один примірник акта за формою Н-Н направляється до навчального закладу, другий за підпорядкованістю до органу управління освітою.

6. Спеціальне розслідування нещасних випадків (групові, із смертельним наслідком), що сталися під час навчально-виховного процесу.

6.1 Про кожний груповий нещасний випадок та із смертельним наслідком керівник навчального закладу негайно повідомляє:

 • орган управління освіти якому підпорядкований навчальний заклад;

 • прокуратуру, орган внутрішніх справ;

 • місцеву санітарно-епідеміологічну службу (у разі виявлення отруєнь).

Орган управління освітою за місцем знаходження навчального закладу протягом доби повідомляє управління освіти і науки облдержадміністрації, а у разі резонансного нещасного випадку повідомлення надається протягом 2-х годин.

6.2 Спеціальне розслідування нещасного випадку, під час якого загинуло 1-4 особи або травмовано до 10 осіб проводиться комісією, яка призначається наказом керівника органу управління освітою якому підпорядкований навчальний заклад.

Склад комісії:

Голова – керівник (заступник) навчального закладу.

Члени комісії – працівник служби охорони праці навчального закладу:

 • представник педагогічного колективу

 • представник профспілки

 • представник управління освіти і науки облдержадміністрації (або міністерства)

6.3 Спеціальне розслідування нещасного випадку, під час якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано 10 і більше осіб проводиться комісією, призначеною наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Термін розслідування і складання акту спеціального розслідування та акту за формою Н-Н – 10 днів.

За потреби термін розслідування може бути продовжений наказом органу управління освітою, який утворив комісію.

6.4 Навчальний заклад, де стався нещасний випадок компенсує витрати, пов’язані з діяльністю комісії та залученням до її роботи спеціалістів.

6.5 Голова комісії у 5 денний термін після закінчення розслідування направляє матеріали до прокуратури.

Керівник навчального закладу, органу управління освітою, якому підпорядкований навчальний заклад, забов’язаний у 5 денний термін видати наказ про вжиття заходів щодо запобігання зазначеним випадкам, а також притягти до відповідальності осіб, які допустили порушення нормативних актів з охорони праці.

Про виконання зазначених заходів керівник навчального закладу письмово повідомляє орган управління освітою за підпорядкованістю.

7. ЗРАЗКИ БЛАНКІВ

Додаток 7

_____________________________________

(найменування органу управління освітою, куди

____________________________________________

направляється повідомлення, його адреса)

Повідомлення про нещасний випадок

Дата і час, коли стався нещасний випадок _________________________________

_____________________________________________________________________

Найменування навчального закладу,його засновник (власник) _______________

_____________________________________________________________________

Місце, де стався нещасний випадок (аудиторія, лабораторія, клас, майстерня, підприємство, позашкільний навчальний заклад, місце проведення заходу тощо) і його коротка характеристика _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Дані про потерпілого (потерпілих): прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, клас (група) __________________________________________________________

У разі групових нещасних випадків - характер травм у потерпілих

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Обставини і можливі причини нещасного випадку _________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Дата, час передачі інформації та прізвище особи, яка передала її _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Примітка. Міністерство освіти і науки України отримує повідомлення про нещасний випадок за підпорядкованістю протягом доби (факсом, телеграфом, телефоном тощо).

Додаток 8

Форма Н-Н

ЗАТВЕРДЖУЮ:

________________________________

прізвище, посада, ініціали, _______________________________

керівника закладу освіти)

________________________________

(підпис)

"_____"__________20__р.

АКТ №____

про нещасний випадок, що стався з вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, аспірантом навчального закладу (складається у п’яти примірниках)

1. Прізвище, ім’я та по батькові потерпілого __________________________________

________________________________________________________________________

2. Стать: чоловіча, жіноча (потрібне підкреслити) _____________________________

3. Рік народження ________________________________________________________

4. Навчальний заклад, клас, група, де навчається, виховується потерпілий ________________________________________________________________________

5. Підпорядкованість (належність) навчального закладу ________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, орган управління освітою, засновник (власник), якому підпорядкований навчальний заклад)

6. Поштовий індекс та адреса навчального закладу ____________________________

7. Місце, де стався нещасний випадок _______________________________________

________________________________________________________________________

8. Прізвище, ім’я та по батькові вихователя, вчителя, викладача, керівника навчального закладу, у класі (групі) якого стався нещасний випадок _____________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Дата проведення інструктажу, навчання з охорони праці, безпеки життєдіяльності:

інструктаж вступний ______________________________________________________

інструктаж первинний _____________________________________________________

10. Дата і час нещасного випадку ___________________________________________

(година, число, місяць, рік)

11. Обставини, за яких стався нещасний випадок ______________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

12. Подія, що призвела до нещасного випадку _________________________________

13. Причини нещасного випадку ____________________________________________

14. Наслідки нещасного випадку ____________________________________________

(смертельний чи не смертельний)

15. Перебування потерпілого в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Заходи щодо усунення наслідків нещасного випадку:

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець(посада, прізвище, ініціали)

Відмітка про виконання заходу

17. Особи, які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці ___________________________________________________________

________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, професія, посада, навчальний заклад; статті, параграфи,

________________________________________________________________________

пункти порушених ними законодавчих та інших нормативних актів)

18. Свідки нещасного випадку______________________________________________

________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження)

19. Висновки лікувально-профілактичного закладу

Діагноз за довідкою лікувально-профілактичного закладу

Звільнений від навчання (відвідування у навчальному закладі

Число днів невідвідування навчального закладу

Акт складено _______________________________________________

(число, місяць, рік)

Голова комісії ___________________ __________________________

(посада) (Підпис, ініціали, прізвище)

Члени комісії ___________________ _________________________

(посада) (Підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 9

АКТ

спеціального розслідування групового нещасного випадку або нещасного випадку із смертельним наслідком,

що стався « __ »_____ 20 р. о ______годині хвилин

____________________________________________________________________________________

(повне найменування навчального закладу, його засновник /власник/, найменування органу, до сфери управління якого належить навчальний заклад)

________________________ ____________________________________________________

(дата складання акта) (місце складання акта: село, район, місто, область)

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від ____________№_________;____________,

____________________________________________________________________________

(найменування органу, яким призначена комісія)

у складі: голова комісії ___________________________ _________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові) (посада, місце роботи)

члени комісії: __________________________________ _________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові) (посада, місце роботи)

__________________________________ _________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові) (посада, місце роботи)

__________________________________ _________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові) (посада, місце роботи)

провела за період з __________________ до_______________________

спеціальне розслідування нещасного випадку, який стався

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указується місце події та кількість потерпілих, у тому числі зі смертельним наслідком)

1. Відомості про потерпілого (потерпілих)

Прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, клас, група, навчальний заклад, час проходження навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Якщо розслідується груповий нещасний випадок, то у розділі спеціального розслідування зазначаються відомості на кожного потерпілого окремо.

2.Обставини нещасного випадку

Нещасний випадок стався під час____________________________________________

__________________________________________________________________________________

(захід, що проводився)

Описуються всі події, що відбувалися, та роботи, що проводилися до настання нещасного випадку. Зазначається, як проходив навчально-виховний процес, хто керував цим процесом, що сталося з потерпілим. Викладається послідовність подій, наводяться небезпечні і шкідливі фактори, які могли вплинути на потерпілого, описуються дії потерпілого та інших осіб, причетних до нещасного випадку. Зазначається характер травми, ступінь її важкості, попередній діагноз і заходи, вжиті для надання першої допомоги потерпілому.

3. Причини нещасного випадку

Наводяться основні технічні та організаційні причини нещасного ви­падку, уключаючи перевищення гранично допустимих норм небезпечних і шкідливих факторів, якщо вони вплинули на подію (допуск до роботи не навчених або не проінструктованих осіб, несправність обладнання, машин, механізмів, відсутність керівництва, нагляду за проведенням навчально-виховного процесу). Після кожної причини вказуються, які конкретні вимо­ги законодавства і нормативних актів про охорону праці, інструкцій з без­печного ведення робіт, посадових інструкцій були порушені (з посиланням на відповідні статті, розділи, пункти).

Зазначаються узагальнені результати проведеної перевірки стану охо­рони праці у закладі.

 1. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку

Заходи, запропоновані комісією, повинні складатися із:

 • заходів щодо ліквідації наслідків події (у разі потреби);

 • заходів щодо усунення безпосередніх причин травмування і запобігання подібним випадкам у подальшому.

Вони можуть бути викладені у вигляді таблиці або перелічені у тексті із зазначенням змісту заходів, термінів їх виконання і посадових осіб, відповідальних за їх реалізацію.

5. Висновок комісії щодо осіб, які допустили порушення законодавчих
та інших нормативних актів з охорони праці, і запропоновані
заходи щодо притягнення їх до відповідальності

У цьому розділі зазначаються особи, у тому числі й потерпілий, чиї дії або бездіяльність призвели до нещасного випадку.

Після викладення змісту порушення зазначаються статті, розділи, пункти законодавчих і нормативних актів з охорони праці, посадових інструкцій, які були порушені. У кінці розділу пропонуються заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, з вини яких стався нещасний випадок.

Після висновку в акті робиться запис про те, що комісія мала зустрічі з або батьками (особами, які представляють їх інтереси), розглянула на місці питання надання соціальної і матеріальної допомоги, роз’яснила їм їхні права відповідно до чинного законодавства.Голова комісії: ____________________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії: _____________________ _______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

_____________________ _______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

____________________ _______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

На окремій сторінці подається перелік матеріалів, що додаються, відповідно до пункту 4.9 Положення.

Уся справа (акт спеціального розслідування і матеріали, що додаються) брошурується.

Додаток 10

Журнал

реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями,

учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами

№ з/п

Дата події

Прізвище, ім’я та

по батькові потерпілого,

рік народження

Клас, (група)

Місце події (аудиторія, клас, підприємство, місце проведення заходу та ін.)

Короткі обставини і причини нещасного випадку

Дата скла-дання, номер акта з формою

Н-Н

Діагноз та наслідки нещасного випадку

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Додаток 11

____________________________________________
(найменування органу управління освітою, куди

_________________________________________

направляється повідомлення, його адреса)

Повідомлення

про наслідки нещасного випадку, що стався з потерпілим

____________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

який(а) навчається, виховується ____________________________________________________

(навчальний заклад)

____________________________________________________________________________________,

(клас, група)

за актом форми Н-Н №_____ від "____" _________20___року.

Наслідки нещасного випадку (відповідно до п.19 акта за формою Н-Н): потерпілий одужав, установлена інвалідність I, II, III групи, помер (потрібне підкреслити)

Діагноз за довідкою лікувально-профілактичного закладу

Звільнений від навчання (відвідування) у навчальному закладі

Число днів невідвідування навчального закладу

Керівник навчального закладу __________________________/_______________________/

(підпис) (ініціали, прізвище)

"_____" _______________20____ року.

8. Нещасні випадки невиробничого характеру (у побуті)

8.1 Відділ (управління) освіти протягом доби з часу надходження від лікувально-профілактичного закладу повідомлення про нещасний випадок (за винятком смертельних) приймає рішення щодо утворення комісії з розслідування нещасних випадків у складі не менше як трьох осіб.

До роботи комісії з розслідування можуть залучатися представники відділу (управління) освіти, освітнього закладу, організації, на території чи об’єкті якої стався нещасний випадок, а також представники органів охорони здоров’я, ФССНВ (для працюючих).

8.2 У разі звернення потерпілого (якщо не надходило повідомлення від лікувально-профілактичного закладу про нещасний випадок), відділ (управління) освіти приймає рішення щодо необхідності проведення розслідування і визначає організацію, яка повинна проводити розслідування та направляє її керівнику копію рішення.

Керівник організації (освітнього закладу) протягом доби з часу отримання рішення про уповноваження на проведення розслідування призначає комісію у складі не менше 3-х осіб:

Голова комісії – заступник керівника навчального закладу

Член комісії – особа, яка виконує функції спеціаліста з охорони праці;

– представник пед. колективу.

8.3 Нещасні випадки (за винятком групових), які сталися з працюючими особами, розслідуються комісією, утвореною організацією, де працює потерпілий (голова комісії – посадова особа, яку визначає керівник організації; члени комісії – керівник відповідного структурного підрозділу, представник профспілкової організації або уповноважений трудового колективу).

8.4 Нещасні випадки розслідуються незалежно від того, чи був потерпілий у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння чи психічного розладу.

Розслідування нещасних випадків проводиться протягом 10 календарних днів після утворення комісії. Складається акт за формою НТ (додаток 9), який надсилається потерпілому, відділу (управлінню) освіти, організації, де навчається або працює потерпілий. Відділ (управління) освіти надсилає управлінню освіти і науки облдержадміністрації копію акта НТ разом з повідомленням про наслідки нещасного випадку.

Акти за формою НТ для працюючих осіб зберігаються в організаціях (освітніх закладах) протягом 45 років.

Акти за формою НТ для непрацюючих осіб зберігаються у органах управління освітою (за підпорядкуванням) протягом 3-х років.

8.5 Розслідування нещасних випадків із смертельним наслідком, пов’язаних із заподіянням тілесних ушкоджень іншою особою, нещасних випадків, які сталися внаслідок контакту із зброєю, боєприпасами, вибуховими матеріалами, або дорожньо-транспортної пригоди, проводиться органами внутрішніх справ або прокуратури.

У таких випадках відділ (управління) освіти надсилає до управління освіти і науки облдержадміністрації повідомлення з наслідками проведених розслідувань.

9. ЗРАЗКИ БЛАНКІВ

Додаток 12

ЖУРНАЛ

реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру

_____________________________________________________

найменування організації

з/п

Прізвище,

ім’я та по

батькові

потерпі-лого, рік

народ-

ження

Професія

(посада)

або рід

занять

Адреса

потерпілого

Місце,

де стався

нещасний

випадок

Дата і час травмування

Дата і час

звернен-

ня до

лікувально-профілак

тичного

закладу

Дата

скла-

дення

акта

за фор-

мою НТ

Подія,

що

призвела до

нещас-

ного

випадку

При-

чини

травму

вання

Діагноз

Дата

видачі

акта за фор-

мою НТ та підпис

особи

яка його

отримала

Додаток 13

Форма НТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________
( посада керівника )

__________ _________________
( підпис ) (ініціали та прізвище )


"___" _______________ 20___ р.

М. П.

АКТ № ____

про нещасний випадок невиробничого характеру

1.________________________________________________________________________________________
( прізвище, ім’я та по батькові потерпілого )

2. Дата народження

( число, місяць, рік )

3. Стать

4. Рід занять: працюючий, непрацюючий, дитина дошкільного

віку, учень, студент

5. Дата і час нещасного випадку

число

місяць

рік

годин

хвилин


6. Адреса потерпілого:

Автономна Республіка Крим, область

район

населений пункт

вулиця, будинок, квартира

7. Місце, де стався нещасний випадок

8. Стислий виклад обставин нещасного випадку ____________________________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________9. Подія, що призвела до нещасного випадку

10. Причини нещасного випадку

11. Наслідки нещасного випадку

( смертельний, не смертельний )

12. Перебування потерпілого в стані алкогольного чи

наркотичного сп’яніння, тверезий

13. Заходи, які необхідно здійснити для усунення причин травмування:


п/п

Зміст заходу

Виконавець - посада, місце роботи,

ініціали та прізвище

Термін виконання

14. Висновок комісії

________________________________________________________________________
( зміст порушення нормативно-правових актів із зазначенням винних осіб )

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

15. Назва організації, яка проводила

розслідування

Голова комісії

____________________
(посада)

__________
( підпис )

____________________________
( ініціали та прізвище )

Члени комісії

____________________
( посада )

__________
( підпис )

____________________________
( ініціали та прізвище )

___________________
( посада )

__________
( підпис )

____________________________
( ініціали та прізвище )

"___" _______________ 20__ р.

ПОЯСНЕННЯ
до заповнення акта за формою НТ про нещасний випадок невиробничого характеру

Акт складається з текстової і кодової частин, які заповнюються відповідно до загальноприйнятих (установлених) термінів, міжгалузевих і спеціально розроблених класифікаторів.

Коди слід вносити до прямокутників, які розташовані з правого боку аркуша.

Кодифікуванню підлягають акти за формою НТ, які складені у разі нещасного випадку із смертельним наслідком.

Пункт 2. Зазначається число, місяць і рік народження, а у прямокутнику - вік потерпілого (кількість повних років) на час настання нещасного випадку.

Наприклад:

45 років і 5 місяців -

45

Пункт 3. Стать: 310 - чоловіча, 320 - жіноча.

Пункт 4. Рід занять: 410 - працюючий, 420 - непрацюючий, 430 - дитина дошкільного віку, 440 - учень, 450 - студент.

Наприклад:

Працюючий -

410

Пункт 5. У першому рядку число та місяць зазначаються за їх порядковими номерами, а рік - двома останніми цифрами.

Наприклад:

1 грудня 2000 р. -

0

1

1

2

0

0

0

У другому рядку зазначається час, коли стався нещасний випадок.

Наприклад:

12 год. 20 хв. -

1

2

2

0

Пункт 6. Заповнюється відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

Пункт 7. Заповнюється відповідно до Класифікатора місця подій, зазначеного.

Пункт 9. Заповнюється відповідно до Класифікатора подій, що призвели до нещасного випадку.

Пункт 10. Заповнюється відповідно до Класифікатора причин нещасного випадку. У прямокутнику зазначається основна причина нещасного випадку.

Пункт 11. У разі смерті потерпілого зазначається -

0

Пункт 12. Перебування потерпілого в стані алкогольного сп’яніння - 121, наркотичного - 122, тверезий - 123.

Запис робиться на підставі висновку, що складається лікарем, який проводив огляд потерпілого.

Пункт 15. Заповнюється відповідно до загального міжгалузевого класифікатора "Система позначення органів державного управління" (СПОДУ) або загального міжгалузевого класифікатора "Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України"(ЄДРПОУ).

КЛАСИФІКАТОР

подій, що призвели до нещасного випадку невиробничого характеру для працівників:

1000 – Події, пов’язані з транспортом, у тому числі:

1001– вхід, вихід з транспортного засобу (автомобіля, автобуса, поїзда, метрополітену, тролейбуса, канатної дороги тощо)

1002 – дорожньо-транспортні пригоди, з них

1003 – наїзд або зіткнення транспортних засобів (автомобіля, мото- і велотехніки, засобів міського електротранспорту, поїздів)

1004 – інші пригоди, пов’язані з дорожньо-будівельною, сільськогосподарською технікою тощо

1100 – Події, пов’язані з використанням газу в побуті

1200 – Випадкові падіння потерпілого, у тому числі:

1201– під час пересування

1202 – з висоти

1203 – в колодязі, ями, ємності тощо

1300 – Випадкова дія механічних сил, у тому числі:

1301 – падіння, обрушення предметів, матеріалів, породи тощо

1302 – обрушення будівель, споруд та їх елементів

1400 – Дія предметів та деталей, що рухаються, обертаються, розлітаються

1500 – Ураження електричним струмом, у тому числі:

1501 – у разі доторкання до лінії електропередачі та обірваних проводів

1502 – у разі перебування на електропостачальних спорудах

1503 – у разі користування побутовими електроприладами

1600 – Вибухи, у тому числі:

1601 – боєприпасів, вибухових матеріалів

1700 – Вплив екстремальних температур (крім пожеж), що призвів до опіків, теплових ударів чи обморожень

1800 – Пожежа

1900 – Випадкові отруєння, у тому числі:

1901 – продуктами харчування та безалкогольними напоями

1902 – алкогольними напоями

1903 – наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами

1904 – грибами

1905 – ліками та медикаментозними препаратами

1906 – іншими хімічними та отруйними речовинами

2000 – Дія іонізуючого, радіоактивного, електромагнітного випромінювання

2100 – Самогубство, самопошкодження

2200 – Голодування, виснаження

2300 – Утоплення

2400 – Вбивство чи нанесення ушкоджень іншою особою

2500 – Використання або контакт з вогнепальною зброєю

2600 – Контакти з тваринами, комахами, отруйними рослинами та іншими представниками фауни і флори

2700 – Техногенне та стихійне лихо, дія сил природи

2800 – Інші

КЛАСИФІКАТОР

причин нещасного випадку для працівників

100 – Конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність, у тому числі:

101 – побутової техніки та приладів

102 – транспортних засобів

110 – Незадовільний технічний стан, у тому числі:

111 – транспортних засобів

112 – побутової техніки та побутових приладів

113 – споруд, будинків, конструкцій

114 – доріг, проїздів, проходів тощо

120 – Відсутність або недоліки документації з експлуатації чи користування побутовими приладами, устаткуванням, предметами, речовинами тощо

130 – Порушення або недотримання норм і правил безпеки, у тому числі:

131 – правил дорожнього руху

132 – правил пожежної безпеки

133 – вимог безпеки під час експлуатації технічних засобів, устаткування, побутових приладів

140 – Порушення або недотримання санітарно-гігієнічних норм і вимог, особистої гігієни, у тому числі:

141 – реалізація неякісних, небезпечних та фальсифікованих товарів

142 – споживання неякісних харчових продуктів, напоїв, грибів

150 – Відсутність систем сигналізації, оповіщення, вентиляції, захисних пристроїв, огороджень

160 – Недостатня інформованість населення

170 – Особиста необережність

180 – Незадовільний психофізіологічний стан, перебування в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, токсикологічного отруєння

190 – Протиправні дії інших осіб

200 – Інші

КЛАСИФІКАТОР

місця подій для працівників

10– Навчально-виховний заклад (дитячий садок, школа, інтернат, коледж, інститут тощо)

11 – Адміністративний будинок тощо

12 – Лікувально-профілактичний заклад або донорський пункт

13 – Видовищний або спортивний заклад (кінотеатр, театр, стадіон, плавальний басейн, зоопарк тощо)

14 – Місце організованого відпочинку (санаторій, профілакторій, будинок та база відпочинку, атракціон, парк, організований пляж, спортивний та оздоровчий табір, туристична база та база відпочинку тощо)

15 – Місце для занять спортом (стадіон, спортивний зал, футбольне поле, ковзанка, кінноспортивна база, спортивний майданчик тощо)

16 – Торговельний об’єкт (ринок, магазин) або об’єкт громадського харчування (ресторан, кафе, їдальня тощо)

17 – Місце неорганізованого відпочинку та туризму (ліс, річка, неорганізований пляж, гори, печери тощо)

18 – Місце проживання (квартира, житловий будинок, дача, домашні та господарські приміщення тощо)

19 – Спеціальне місце перебування (гуртожиток, лікарня, госпіталь, дитячий будинок, будинок для престарілих, притулок тощо)

20 – Дача, садова та присадибна ділянки, город, гараж

21 – Дорога, вулиця, тротуар, стежка, сходи

22 – Транспортні засоби (автобус, трамвай, метрополітен тощо)

23 – Ліфт будинку

24 – Інші місця.

Література

Перелік нормативно-правових актів, вимоги яких враховані в процесі розробки методичного посібника:

 1. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011р. № 1232

 1. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 31.08.2001 № 616 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 773 від 05.07.2004

 1. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України 19.08.2009р. № 885

1

Смотреть полностью


Похожие документы:

 1. Українці: народні вірування, повір`я, демонологія

  Документ
  ... часи культурна спорідненість народів індоєвропейської групи ... випадках і на вірі в їх надприродну силу. Через віру, шляхом виконання ... заклад ... трудовой ... тяжких ... нещасний ... смертельно». В Нагуевичах об ... дками, що розглядають різні галузі усної словесності у зв'язку ...
 2. Альманах издан при поддержке народного депутата Украины

  Документ
  ... виконання обовязк ... час подальше вивчення історії зазначеного навчального закладу потребує продовження пошуку й введення у науковий об ... групами ... тяжко ... трудовой ... наслідками ... нещасних випадк ... смертельным исходом» 21. 41. Мэра партийцы критиковали справедливо. Об ...

Другие похожие документы..