Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Заказчик/организатор настоящим объявляет о проведении открытого запроса предложений на поставку стационарных систем диагностики динамического оборудов...полностью>>
'Документ'
Каждый из нас в школе изучал, что такое наибольший общий делитель (далее НОД) двух чисел a и b. Конечно же, это наибольшее целое число d, на которое a...полностью>>
'Документ'
о принципах взаимодействия средств массовой информации и правоохранительных органов во время проведения массовых публичных мероприятий в городе Москве...полностью>>
'Документ'
Как известно, архивной коллекцией называется совокупность отдельных документов, образовавшихся в процессе деятельности различных лиц, объединенных сос...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

365 — устаткування целюлозно-паперове

366 — устаткування нафтопромислове, бурове, геологорозвідувальне і запасні частини до нього

367 — устаткування технологічне і апаратура для нанесення лакофарбового покриття на вироби машинобудування

368 — устаткування нафтогазопереробне

381 — верстати металорізальні

382 — машини ковальсько-пресові (без машин з ручним і ножним приводами)

383 — устаткування деревообробне

384 — устаткування технологічне для ливарного виробництва

385 — устаткування для гальванопокриття виробів машинобудування

386 — устаткування для зварювання тертям, холодного зварювання і допоміжне зварювальне обладнання

451 — автомобілі

452 — автомобілі спеціалізовані, автопоїзди, автомобілі-тягачі, кузови і фургони, причепи, тролейбуси, автонавантажувачі, мотоцикли, велосипеди

472 — трактори

473 — машини сільськогосподарські

474 — машини для тваринництва, птахівництва і кормовиробництва

481 — машини для землерийних і меліоративних робіт

482 — машини дорожні, устаткування для приготування будівельних сумішей

483 — устаткування і машини будівельні

484 — устаткування для промисловості будівельних матеріалів

485 — устаткування технологічне для лісозаготівельної і торф’яної промисловості, машинобудування комунальне

486 — устаткування для кондиціювання повітря і вентиляції

493 — устаткування і прилади для опалення і гарячого водопостачання

511 — устаткування технологічне і запасні частини до нього для легкої промисловості

512 — устаткування технологічне і запасні частини до нього для вироблення хімічного волокна

513 — устаткування технологічне і запасні частини до нього для харчової, м’ясної, молочної та рибної промисловості

514 — устаткування технологічне і запасні частини до нього для борошномельних, комбікормових підприємств та зерносховищ

515 — устаткування технологічне і запасні частини до нього для торгівлі, громадського харчування та блоків харчування, устаткування холодильне і запасні частини до нього, вироби культурно-побутового призначення та господарського вжитку

516 — устаткування поліграфічне і запасні частини до нього

517 — устаткування технологічне і запасні частини до нього для скляно-ситалової промисловості, кабельної промисловості, для розвантаження, розфасування та упакування мінеральних добрив і отрутохімікатів

525 — устаткування та оснащення спеціальне для ремонту та експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин, транспортування та складської переробки вантажів, пуску і налагоджування, технічного обслуговування та ремонту машин і устаткування тваринницьких та птахівницьких ферм, а також конструкції, устаткування та оснащення споруд захищеного ґрунту

945 — устаткування медичне

947 — устаткування технологічне для медичної промисловості і запасні частини до нього

968 — устаткування, інвентар та приладдя для театрально-видовищних підприємств і закладів культури

Додаток 4

ЖУРНАЛ
реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві*

_________________________________________________________________ (найменування підприємства, робочого органу виконавчої дирекції

_________________________________________________________________________

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань)

Порядковий номер

Дата і час події

Прізви­ще, ім’я та по бать­кові потер­пілого

Професія (посада)

Місце події (цех, діль­ниця, об’єкт тощо)

Обста­вини і причини настання нещас­ного випадку

Наслідки нещасного випадку, діагноз захворювання (отруєння), пов’язаний з умовами праці

Заходи щодо запобігання нещасним випадкам

Відмітка про виконання заходів

Дата видачі актів за формою
Н-5 і Н-1, прізвище, ім’я та по батькові, підпис особи,
яка їх
отримала

Прізвище, ім’я та по батькові, підпис особи, яка зареєст­рувала нещасний випадок

*Журнал зберігається на підприємстві протягом 45 років.

Додаток 5

МАТЕРІАЛИ РОЗСЛІДУВАННЯ:

ПРОТОКОЛ
огляду місця, де стався нещасний випадок (сталася аварія)

____ ____________ 20__ р. о ___ год. ___ хв.

з __________________________________________________________________________________ (професія (посада), прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)

на _________________________________________________________________________________ (найменування підприємства та органу, до сфери управління якого воно належить)

Комісія у складі голови комісії ________________ ________________

(прізвище та ініціали) (посада, місце роботи)

членів комісії ______________________ _________________________

(прізвище та ініціали) (посада, місце роботи)

у період з ____ год. ____ хв. _____ _______________ 20__ р. до _____ год. ____ хв. _____ _____________ 20__ р. оглянула місце, де стався нещасний випадок

____________________________________________________________________________________ (детально описується місце, де стався нещасний випадок, __________________________________________________________________________________

наявність обладнання, устаткування, інструментів, пристосувань, їх __________________________________________________________________________________ технічний стан і відповідність вимогам нормативно-правових актів щодо безпечної експлуатації)

Голова комісії ________________ _______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії ________________ ________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

___________________________
(найменування підприємства)

ЕСКІЗ
місця, де стався нещасний випадок (сталася аварія)
___ ____________ 20__ р. о __ год. __ хв.

з _____________________________________________________________

(професія (посада), прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)

До події

Після події

Прив’язка до території підприємства — копія генерального плану (плану гірничих робіт) з прив’язкою до запасних виходів

Окремі характерні місця, вузли, розрізи тощо

Окремі характерні місця, вузли, розрізи тощо

Голова комісії _______________ ____________________________

( підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії _______________ ____________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Ескіз склав ________________ ________ ___________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

ПРОТОКОЛ

опитування потерпілого (потерпілих), свідків та
інших осіб, причетних до нещасного випадку (аварії),

що стався (сталася) ___ __________ 20__ р. о ____ год. ____ хв.

з _____________________________________________________

(професія (посада), прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)

або ___________________________________________________

(категорія і масштаб аварії)

Прізвище, ім’я та по батькові опитуваної особи ________________________

Професія (посада) _________________________________________________

Місце проживання ________________________________________________

Про нещасний випадок (аварію) розповів*:

Запитання та відповіді для уточнення:

запитання: ___________________________________________________

відповідь: ____________________________________________________

запитання: ___________________________________________________

відповідь: ____________________________________________________

запитання: ___________________________________________________

відповідь: ____________________________________________________

Протокол прочитав, з моїх слів записано вірно

_______________ ____________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Опитування провів і протокол склав

____________________________ ___________ _________________

(посада особи, що проводила опитування) (підпис) (ініціали та прізвище)

____ ____________ 20__ р.

*Розповідь про подію, що розслідується, викладається у довільній формі.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб,
причетних до нещасного випадку (аварії),
що стався (сталася) ___ ________ 20__ р. о ___ год. ____ хв.

з _____________________________________________________

(професія (посада), прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)

або ___________________________________________________

(категорія і масштаб аварії)

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи, що дає пояснення,

_________________________________________________________________

її професія (посада), місце роботи,

_________________________________________________________________

місце проживання)

(у довільній формі надаються пояснення відомих фактів, пов’язаних з подією, висловлюється думка щодо її обставин і причин. Зазначаються посадові особи, дії чи бездіяльність яких стали основною або супутньою причиною нещасного випадку (аварії), а також висловлюються пропозиції щодо запобігання подібним подіям)

_______________ ______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

___ ______________ 20___ р.

Додаток 6

ФОРМА Н-2

______________________________ ________________________________

(найменування підприємства, (найменування організації,

______________________________ ________________________________

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та

______________________________ ________________________________

реєстраційні відомості про підприємство по батькові її керівника

______________________________ ________________________________

як платника єдиного внеску на чи особи, яким

______________________________ ________________________________

загальнообов’язкове державне надсилається повідомлення,

_______________________________ ________________________________

соціальне страхування) адреса)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наслідки нещасного випадку,
що стався ___ _____________ 20__ р.

з _____________________________________________________________________________

(професія (посада), прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)

(акти за формою Н-5 і Н-1 (у разі наявності) про нещасний випадок від “___” ________20__ р. № _____)

1. Діагноз згідно з листком непрацездатності або довідкою

лікувально-профілактичного закладу _____________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Найменування лікувально-профілактичного закладу, що встановив діагноз _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Наслідок нещасного випадку

_________________________________________________

(потерпілий одужав, переведений на легшу роботу,

________________________________________________________________

установлено інвалідність I, II, III групи, помер)

4. Тривалість виконання потерпілим легшої роботи,

робочих днів _____________________________________

5. Звільнено (згідно з листком непрацездатності) від роботи з
___ __________ 20__ р. по ___ __________ 20__ р., тривалість тимчасової

непрацездатності, робочих днів _______________________

6. Витрати підприємства, зумовлені нещасним випадком (усього), гривень

___________________________________________________

у тому числі за рахунок коштів Фонду соціального

страхування від нещасних випадків та професійного

захворювання (далі — Фонд) __________________________

а саме:

1) сума відшкодування витрат згідно з листком

непрацездатності, усього ______________________________

у тому числі за рахунок коштів Фонду __________________

2) сума витрат на поховання потерпілого, усього _________

у тому числі за рахунок коштів Фонду __________________

3) сума відшкодування втрат потерпілому в разі його

переведення на легшу роботу, усього ___________________

у тому числі за рахунок коштів Фонду __________________

4) сума штрафів, що сплачена посадовими особами

підприємства за порушення вимог законодавства

про охорону праці, пов’язаних з нещасним випадком,

у тому числі за його приховування ______________________

5) вартість зіпсованого у зв’язку з нещасним випадком

(аварією) устаткування, інструменту, зруйнованих будівель,

споруд ____________________________________________

6) інші витрати _____________________________________

у тому числі за рахунок коштів Фонду ________________

Роботодавець __________________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _______________ _______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Примітки: 1. Кодування повідомлення є обов’язковим.

2. Пункт 1 кодується згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я (МКХ-10).

3. У пунктах 4 і 5 тривалість тимчасової непрацездатності кодується за кількістю робочих днів.

4. У пункті 6 зазначається загальна сума усіх витрат, у тому числі за рахунок коштів Фонду.

Сума виплат потерпілому зазначається згідно з листком непрацездатності.

Сума усіх витрат підприємства та сума виплат потерпілому визначається у гривнях.Похожие документы:

  1. Українці: народні вірування, повір`я, демонологія

    Документ
    ... часи культурна спорідненість народів індоєвропейської групи ... випадках і на вірі в їх надприродну силу. Через віру, шляхом виконання ... заклад ... трудовой ... тяжких ... нещасний ... смертельно». В Нагуевичах об ... дками, що розглядають різні галузі усної словесності у зв'язку ...
  2. Альманах издан при поддержке народного депутата Украины

    Документ
    ... виконання обовязк ... час подальше вивчення історії зазначеного навчального закладу потребує продовження пошуку й введення у науковий об ... групами ... тяжко ... трудовой ... наслідками ... нещасних випадк ... смертельным исходом» 21. 41. Мэра партийцы критиковали справедливо. Об ...

Другие похожие документы..