Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Организация питания детей в МБДОУ осуществляется самостоятельно в соответствии с нормативно-методическими документами законодательства, а также санита...полностью>>
'Исследование'
Читая книги о животных, наблюдая за их повадками, мы обратили внимание на то, что с наступлением зимы, изменением цвета покрова земли, многие животные...полностью>>
'Документ'
Как уже было отмечено, связь при однородных членах предложения может быть бессоюзная (тогда единственным способом соединения является интонация) и сою...полностью>>
'Документ'
Найти производную третьего порядка от функции 11. Построить график функции 1 . Найти интеграл методом почленного интегрирования 13....полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

АКТ № ___

про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом

________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові потерпілого,

________________________________________________________________
його місце проживання)

1. Дата і час настання нещасного випадку

____________________________________________

(число, місяць, рік,

____________________________________________

годин, хвилин)

2. Найменування підприємства, працівником якого є потерпілий __________________________________

Місцезнаходження підприємства, працівником якого є потерпілий:

Автономна Республіка Крим, область, місто _______

район _______________________________________

населений пункт ______________________________

Орган, до сфери управління
якого належить підприємство ___________________

Реєстраційні відомості про підприємство (страхувальника) як платника єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування:

реєстраційний номер страхувальника _____________

дата реєстрації ________________________________

найменування основного виду діяльності
та його код згідно з КВЕД ______________________

встановлений клас професійного
ризику виробництва ___________________________

Найменування і місцезнаходження
підприємства, де стався нещасний
випадок __________________________________________________________

Цех, дільниця, місце, де стався
нещасний випадок ____________________________

3. Відомості про потерпілого:

стать ________________________________________

число, місяць, рік народження __________________

професія (посада) _____________________________

розряд (клас) _________________________________

загальний стаж роботи _________________________

стаж роботи за професією
(посадою) ____________________________________

ідентифікаційний код __________________________

4. Проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:

навчання за професією чи роботою, під час
виконання якої стався нещасний випадок

____________________________________________

(число, місяць, рік)

проведення інструктажу:

вступного ____________________________________

(число, місяць, рік)

первинного ___________________________________

(число, місяць, рік)

повторного ___________________________________

(число, місяць, рік)

цільового ____________________________________

(число, місяць, рік)

перевірка знань за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався нещасний випадок
(для робіт підвищеної небезпеки)
_____________________________________________

(число, місяць, рік)

Робота в умовах дії шкідливих або небезпечних факторів _________________________________________________________________

5. Проходження медичного огляду:

попереднього _________________________________

(число, місяць, рік)

періодичного _________________________________

(число, місяць, рік)

6. Обставини, за яких стався нещасний випадок _________________________

__________________________________________________________________

Вид події ____________________________________

(згідно з класифікатором, зазначеним у цьому додатку)

Шкідливий або небезпечний
фактор та його значення _______________________

7. Причини настання нещасного випадку:

основна ______________________________________

супутні ______________________________________

8. Устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, інструменти і пристосування, експлуатація яких призвела до настання нещасного випадку _________________________________________________________________
(найменування, тип, марка, рік випуску, підприємство-виробник,

__________________________________________________________________
дата останнього випробування (якщо воно проводилося)

9. Діагноз згідно з листком
непрацездатності або довідкою
лікувально-профілактичного закладу ______________________________________________

Перебування потерпілого в стані алкогольного чи
наркотичного сп’яніння згідно з медичним висновком

(так, ні або не визначалося)

10. Особи, які допустили порушення вимог
законодавства про охорону праці, або орган,
який проводить розслідування _________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, професія, посада, підприємство, порушення вимог законодавства про охорону праці із зазначенням статей, розділів, пунктів тощо,

_______________________________________________
найменування відповідного органу, який проводить розслідування)

11. Свідки нещасного випадку ___________________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові постійне місце проживання)

12. Заходи щодо усунення причин настання нещасного випадку:

Порядковий номер

Найменування заходу

Строк виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

Голова комісії з
розслідування
нещасного випадку


___________


_________


_______________

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Члени комісії

___________

_________

_______________

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

___________

_________

_______________

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)Похожие документы:

  1. Українці: народні вірування, повір`я, демонологія

    Документ
    ... часи культурна спорідненість народів індоєвропейської групи ... випадках і на вірі в їх надприродну силу. Через віру, шляхом виконання ... заклад ... трудовой ... тяжких ... нещасний ... смертельно». В Нагуевичах об ... дками, що розглядають різні галузі усної словесності у зв'язку ...
  2. Альманах издан при поддержке народного депутата Украины

    Документ
    ... виконання обовязк ... час подальше вивчення історії зазначеного навчального закладу потребує продовження пошуку й введення у науковий об ... групами ... тяжко ... трудовой ... наслідками ... нещасних випадк ... смертельным исходом» 21. 41. Мэра партийцы критиковали справедливо. Об ...

Другие похожие документы..