Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1.1. Положение о Комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Мытищи, реализующих основную общеобр...полностью>>
'Документ'
С.Пушкина ЗМР РТ» на 013/ 014 учебный год Секция Руководитель Математика, физика, информатика Иванова И.М. Русский язык и литература Чиглинцева О....полностью>>
'Документ'
ООО «Группа М», в дальнейшем именуемое Исполнитель, в лице Генерального директора Третьякова Даниила Евгеньевича, действующего на основании Устава, с ...полностью>>
'Документ'
О размере дополнительной оплаты труда председателей территориальных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий в период подготовки и п...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

ДОВІРЕНІСТЬ

м. ___________ «____» _____________ 20___ р.

____________________________________________________________________________________________

(повне найменування підприємства, установи чи організації або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця)

в особі _____________________________________________________________________________________,

(посада та прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої посадової особи - керівника)

що діє на підставі _________________________________________________________ (далі – ДОВІРИТЕЛЬ)

(назва документа, на підставі якого діє уповноважена посадова особа - керівник)

уповноважує _________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові представника)

__________________, паспорт серії ______ № ____________, виданий «_____» ________________ _____ р.

___________________________________________________________________________________________,

(відомості про орган, який видав паспорт представника)

що зареєстрований(на) за адресою: ______________________________________________________________

(адреса місця реєстрації представника)

___________________________________________(далі – ПРЕДСТАВНИК), здійснити від імені ДОВІРИТЕЛЯ процедуру реєстрації заявника та генерації ключів для наступних підписувачів акредитованого центру сертифікації ключів ТОВ «Український сертифікаційний центр» (далі - Центр):

  1. _____________________________________________________________ _____________,

(посада, ПІБ) (підпис)

  1. ______________________________________________________________ _____________,

(посада, ПІБ) (підпис)

  1. _____________________________________________________________ _____________.

(найменування для електронної печатки) (підпис керівника)

Для цього ПРЕДСТАВНИКУ надається право від імені ДОВІРИТЕЛЯ:

 • подати для реєстрації пакет документів (в тому числі персональні дані), необхідний для отримання посилених сертифікатів відкритих ключів ЕЦП (далі – сертифікати) для вищезазначених підписувачів;

 • укласти Договір про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів ЕЦП або Картку приєднання до нього, а за необхідності Додатки до нього та Додаткові договори, підписати Акт наданих послуг;

 • сформувати електронні заявки на сертифікати та генерувати ключі для вищезгаданих підписувачів Центру;

 • засвідчити вірність копій документів, що подаються для реєстрації до Центру;

 • підписати паперові заявки на формування посилених сертифікатів підписувачів ЕЦП, висловивши бажання кожного з підписувачів щодо умов обслуговування та підтвердивши інформацію, що внесена у заявці щодо кожного з вищезгаданих підписувачів;

 • отримати сертифікати для вищезазначених підписувачів в електронному та паперовому вигляді, за необхідності, розписатися про їх отримання.

Довіреність дійсна протягом одного місяця без права передоручення.

Підпис ПРЕДСТАВНИКА __________________________________ __________________ засвідчую

(ПІБ ПРЕДСТАВНИКА) (підпис ПРЕДСТАВНИКА)

Підпис ДОВІРИТЕЛЯ ______________________________________ ___________________

(ПІБ ДОВІРИТЕЛЯ) (підпис ДОВІРИТЕЛЯ)

М.П.Похожие документы:

 1. Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України"

  Документ
  ... податкової накладної; в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстровано ... плати за землю можуть бути: підприємства, установи і організації, яким відповідно до ...
 2. Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступн

  Документ
  ... Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ...
 3. Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»

  Документ
  ... (після вибуття особи); 6) найменування органу реєстрації, прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка вносила ... правонабувача або про нерухоме майно. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, ...
 4. Міністерство оборони україни

  Документ
  ... чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами ... та місце складання; повну або скорочену назву принципала [для фізичної особи-підприємця - прізвище, ім'я та по батькові та ... про повне найменування та ...
 5. Кабінетом Міністрів України (1)

  Документ
  ... чи кап ... Підприємства, установи та організації, як ... особи або місцем проживання фізичної особи, яка має намір стати підприємцем, та фізичної особи — підприємця ... повне найменування юридичної особи / ім’я, по батькові та прізвище фізичної особи — підприємця ...

Другие похожие документы..