Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Виды, различия между ними, их преимущества и недостатки. Топография плевры и плевральной полости. Пластика грыжевых ворот при прямых паховых грыжах....полностью>>
'Документ'
Владельцы персональных данных не возражают против обработки их персональных данных в целях организации пропускного режима на территории и объектах Але...полностью>>
'Документ'
Кон.тел....полностью>>
'Документ'
Иллона Сергеевна 19 Нестерович Анастасия Робертовна 0 Новокрещенова Анастасия Михайловна 1 Попова Алёна Юрьевна Степанова Светлана Сергеевна 3 Таракан...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

Üz-çənə cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu

Bölmə 1. Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri

1) Alt çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

A) Dişləmin hündürlüyün azalması

B) Çənə-gicgah oynağın bağ aparatın və oynaq kapsulanın zəifliyi

C) Çənə-gicgah oynağın artriti

D) Alt makroqnatiyası

E) Dərin kəsici üstü örtülmə

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

2) Alt çənə oynağının çıxığı əsas səbəbi nədir?

A) Oynaq qabarcığın hündürlüyün azalması

B) Dərin kəsici üstü örtülmə

C) Alt makroqnatiyası

D) Dişləmin hündürlüyün azalması

E) Çənə-gicgah oynağın artriti

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

3) Alt çənə oynağının çıxığında əsas simptom?

A) Alt çənənin hərəkətliyin məhdudlaşması

B) Qızdırmanın qalxması

C) Dişləmin hündürlüyün azalması

D) Dişlərin bir birinə bağlanmasının mümkün olmaması

E) Göz yaşı axması

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

4) Alt çənə oynağının çıxığın müalicəsi nədən ibarətdir?

A) Alt çənənin kondilus çıxıntıların rezeksiyasında

B) Antibiotiklərin verilməsində

C) Oynaq başlığın oynaq çuxuruna qoyulması

D) Oynaq qabarcığın rezeksiyası

E) İmmobilizasiya etməkdə

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

5) Alt çənə oynağının çıxığında molarlara təzyiq hansı istiqamətdə aparılır?

A) Yana

B) Aşağdan yuxarı

C) Mental nahiyədə olan dişlərə

D) Aşağı

E) Yuxarı

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

6) Çənə-gicgah oynağın kəskin artriti diferensiasiya etmək lazımdır?

A) Kəskin haymoritlə

B) Qulaq ətrafı hiperdrioz

C) Alt çənənin kondulis çıxıntısının sınığı ilə

D) Üst çənənin sınığı ilə

E) Alt çənə nahiyəsinin fleqmonası ilə

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

7) Çənə-gicgah oynaqların ankilozun əsas simptomu?

A) Ağrı simptomu

B) Alt çənənin hərəkətinin kəskin məhdudiyyəti

C) Udqunmanın pozulması

D) Çox sayda olan kariyes

E) Qulaqda qurultu

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

8) Çənə-gicgah oynağın ankilozun əsas səbəbi?

A) Şiş

B) Artrit

C) Mastoidit

D) Qulaq ətrafi hipertidroz

E) Qulaqətrafı-yanaq nahiyənin selluliti

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

9) Amil hansı ki, çənələrin odontogen osteomiyelit zamanı sümük toxumanın zədələnmə həcminə təsir etmir?

A) Bədənin yerli immun sistemin funksional vəziyyəti

B) Xəstənin yaşı və cinsi

C) Çənələrin topoqrafik anatomik xüsusiyyətləri

D) Mikrofloranın virulentliyi

E) Bədənin immunoloji reaktivliyin dərəcəsi və bədənin sensibilizasiya dərəcəsi

Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002. с.182

10) Çənə- gicgah oynağın spesifik olmayan kəskin artritin səbəbi?

A) Çənə- gicgah oynağın xroniki travması dişləmin dəyişməsi səbəbindən

B) Aktinomikoz

C) Leyşmanioz

D) Kəskin zədələnmə

E) Qulaq ətrafı hiperhidroz

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

11) Çənə-gicqah oynağın spesifik olmayan xroniki artritin səbəbi?

A) Leyşmanioz

B) Çənə gicgah oynağın xroniki travması dişləmin dəyişməsi səbəbindən

C) Aktinomikoz

D) Qulaq ətrafı hiperhidroz

E) Kəskin zədələnmə

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

12) Çənə-gicqah oynağın spesifik olmayan kəskin artritin səbəbi?

A) Revmatik hücum

B) Aktinomikoz

C) Çənə gicgah oynağın xroniki travması dişləmin dəyişməsi səbəbindən

D) Qulaq ətrafı hiperhidroz

E) Leyşmanioz

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

13) Çənə-gicgah oynağın spesifik olmayan xroniki artritin kəskinləşməsinin səbəbi?

A) Qulaq ətrafı hiperhidroz

B) Leyşmanioz

C) Əhatə edən toxumalardan infeksiyanın yayılması

D) Aktinomikoz

E) Çənə gicgah oynağın xroniki travması dişləmin dəyişməsi səbəbindən

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

14) Çənə-gicgah oynağın spesifik artritin səbəbi?

A) Revmatik hücum

B) Aktinomikoz

C) Qulaq ətrafı hiperhidroz

D) Leyşmanioz

E) Çənə-gicgah oynağın xroniki travması dişləmin dəyişməsi səbəbindən

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

15) Çənə-gicgah oynağın spesifik artritin səbəbi?

A) Qulaq ətrafı hiperhidroz

B) Revmatik hücum

C) Leyşmanioz

D) Vərəm

E) Çənə-gicgah oynağın xroniki travması dişləmin dəyişməsi səbəbindən

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

16) Çənə-gicgah oynağın spesifik artritin səbəbi?

A) Qulaq ətrafı hiperhidroz

B) Revmatik hücum

C) Leyşmanioz

D) Çənə-gicgah oynağın xroniki travması dişləmin dəyişməsi səbəbindən

E) Sifilis

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

17) Çənə-gicgah oynağın kəskin artritin başlanğıc mərhələdə xarakter simptomu?

A) Çeynəmə əzələrin trizmi

B) Ağrı, ağzın açılmasının məhdudlaşması

C) Qulaq ətrafı hiperhidroz

D) Bel sütunun boyun hissəsində ağrı ,çənə-gicgah oynağına irradiasiya edən

E) Qızdırmanın qalxması

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

18) Çənə-gicgah oynağın ankilozun növü?

A) Yapışqan

B) İrinli

C) Kataral

D) Fibroz

E) Atrofik

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

19) Çənə-gicgah oynağın ankilozun növü

A) Kataral

B) Atrofik

C) Sümüklü

D) Yapışqan

E) İrinli

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

20) Çənə-gicgah oynağın fibroz ankilozun klinikasının əlavə simptomu?

A) Qulaqda qurultu

B) Çox sayda olan kariyes

C) Udqunmanın pozulması

D) Alt çənənin sağlam tərəfə yerini dəyişməsi

E) Ağrı simptomu

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

21) Çənə-gicgah oynağın fibroz ankilozun klinikasının əlavə simptomu?

A) Ağrı simptomu

B) Udqunmanın pozulması

C) Çox sayda olan kariyes

D) Qulaqda qurultu

E) Xəstə tərəfdə çeynəmə əzəllərin hipertrofiyası

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

22) Çənə-gicgah oynağın fibroz ankilozun klinikasının əlavə simptomu?

A) Udqunmanın pozulması

B) Oynaqda çətin hərəkətlik, səhərlər zamanı

C) Qulaqda qurultu

D) Ağrı simptomu

E) Çox sayda olan kariyes

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

23) İki tərəfli sümüklü ankilozun klinikasının əsas simtomu?

A) Qulaqda qurultu

B) Ağrı simptomu

C) Udqunmanın pozulması

D) Çox sayda olan kariyes

E) Alt çənənin tam hərəkətsizliyi

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

24) Çənə gicgah oynağın ankilozun diaqnostikasında əlavə müayinə üsulu?

A) Mioqrafiya

B) Audiometriya

C) Kompüter tomoqrafiyası

D) Qanın biokimyası

E) Elektrodiaqnostika

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

25) Çənə-gicgah oynağın ankilozun diaqnostikasında əlavə müayinə üsulu?

A) Mioqrafiya

B) Elektrodiaqnostika

C) Audiometriya

D) Qanın biokimyası

E) Çənə-gicgah oynağın tomoqrafiyası

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

26) Xəstədə iki tərəfli sümük ankilozu ilə xarici görünüşü xarakterizə olunur?

A) Quş sifəti profili ilə

B) Üst retroqnatiya

C) Çeynəmə əzəllərin assimetrik hipertrofiyası ilə

D) Üst mikroqnatiya

E) Alt makroqnatiya

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

27) Xəstələrdə çənə-gicgah oynağın sümük ankilozu ilə əsas müalicə metodu?

A) Ortodontik

B) Cərrahi

C) Ortopedik

D) Fizioterapiya

E) Konservativ

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

28) Çənə-gicgah oynağın fibroz ankilozun müalicəsi ibarətdir?

A) Alt çənənin osteotomiyası

B) Artroplastika

C) Yalançı oynağın yaranmasında

D) Redressasiya

E) Fizioterapiya

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

29) Alt çənənin kontrakturasının klinikasının əlavə simptomu?

A) Üst makroqnatiya

B) Dişləmin hündürlüyün azalması

C) Frontal qrup dişlərin yelpikvari duruşu

D) Alt çənənin hərəkətliyin məhdudlaşması çənə gicgah oynağında

E) Alt çənənin şaxəsinin azalması

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

30) Alt çənə çıxığının növləri hansılardır?

A) Ön

B) Ön-arxa

C) Arxa

D) Yan

E) Orta

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

31) Alt çənə çıxığının formaları nə cür olurlar?

A) Üçtərəfli

B) Yan

C) Orta

D) Birtərəfli

E) Arxa

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

32) Alt çənə çıxığının salınmasında hansı növ anesteziyadan istifadə edirlər?

A) Endotrakeal narkoz

B) Naqili anesteziya

C) Neyroleptoanalgeziya

D) Yerli

E) Narkoz

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

33) Xəstənin hansı vəziyyətində alt çənə çıxığı salınır?

A) Üzüstə

B) Ayaqüstə

C) Oturmuş vəziyyətdə

D) Yarıuzanmış

E) Uzanmış vəziyyətdə

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

34) Alt çənə çıxığının salınmasında həkimin baş barmağı hara qoyulur?

A) Üst çənə dişlərinə

B) Alt çənə bucağına

C) Sağ sol nahiyə molyarlara və alveol çıxıntıya

D) Ön dişlər nahiyəsinə

E) Çənəaltı nahiyəyə

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

35) Alt çənə çıxığını salarkən molyarlara təzyiq haradan verilir?

A) Aşağıdan

B) Aşağıdan yuxarı

C) Aşağı

D) Ön dişlər nahiyəsindən

E) Bayırdan

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

36) Alt çənə çıxığının salınmasında çənəaltı nahiyədən təzyiq hansı istiqamətdə olmalıdır?

A) Bayıra və arxaya

B) Yuxarıya

C) Bayıra

D) Aşağıdan yuxarı və arxaya

E) Aşağıya

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

37) Alt şənə çıxığının salınmasında narkoza göstəriş var?

A) Ağızda çoxlu hipersalvasiya olanda

B) Çeynəmə əzələsinin reflektor kontrakturasında

C) Birincili çıxıqda

D) Vidaci venanın trobofellitindən şübhələndikdə

E) Alt çənə vaxtaşırı çıxıqlarında

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

38) Çənə dilaltı nahiyənin iltihabi proseslərinin kompleks müalicəsinə nə aiddir?

A) Fizoterapiya

B) Kimyəvi müalicə

C) Krioterapiya

D) Elektrokoaqulatsiya

E) Retgenoterapiya

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Bölmə 2. Üz-çənə nahiyəsinin diş və şişəbənzər xəstəlikləri

39) Xəstədə üz-çənə nahiyəsinin bədxassəli şişinə şübhə olduqda hara göndərmək lazımdır?

A) Ümumi sahədə çalışan cərraha

B) Həkim-radioloqa

C) İxtisas həkimi-stomatoloqa

D) Rayon onkoloquna

E) Sahə terapevtinə

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

40) Xəstədə üz-çənə nahiyəsinin bədxassəli şişi olduqda hara mütləq göndərilməlidir?

A) İxtisas həkimi-stomotoloqa

B) Sahə terapevtinə

C) Rayon onkoloquna

D) Ümumi sahədə çalışan cərraha

E) Həkim-radioloqa

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

41) Üz-çənə nahiyəsinin bədxassəli şişi olan xəstədə əlavə müayinə üsulu ilə diaqnoz necə dəqiqləşdirilir?

A) İmmunoloji

B) Angioqrafiya

C) Biokimyəvi

D) Fiziki

E) Sitoloji

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

42) Üz-çənə nahiyəsinin bədxassəli şişi olan xəstədə əlavə müayinə üsulu ilə diaqnoz necə dəqiqləşdirilir?

A) Fiziki

B) İmmunoloji

C) Histoloji

D) Biokimyəvi

E) Angioqrafiya

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

43) Çənə sümüyü toxumalarında iltihabı prosesin inkişafı nəticəsində nə əmələ gəlir?

A) Keratokista

B) Radikulyar kista

C) Follikulyar kista

D) Kəsici kanalın kistaları

E) Nazoalvolyar kista

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

44) Çənələrdə diş emalının inkişafının pozulması nəticəsində nə əmələ gəlir?

A) Nazoalvolyar kista

B) Follikulyar kista

C) Kəsici kanalın kistası

D) Radikulyar kista

E) Keratokista

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

45) Çənədəki kistaların əsas kliniki əlamətləri hansılardır?

A) Ağrı

B) Ağrısız çənənin şişib deformasiya etməsi

C) Bərk kirəcləşmiş törəmə

D) Vensan siptomu

E) Udqunma çətinliyi

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

46) Follikulyar kistanı hansı xəstəlik ilə differensasiya etmək lazımdır?

A) Ameloblastomadan

B) Odontomadan

C) Bərk odontomadan

D) Diş kökü qranulomasından

E) Sementomadan

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

47) Fallikulyar kistanı hansı xəstəlik ilə differensasiya etmək lazımdır?

A) Diş kökü qranulamasından

B) Radikulyar kistadan

C) Sementomadan

D) Bərk odontomadan

E) Odontomadan

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

48) Follikulyar kistalar üçün rengten şəkillərdə sümük toxumasının destruksiyası nə xarakterikdir?

A) Bir və ya bir neçə diş kökünün dəqiq sərhədi

B) Dəqiq sərhəd və kista boşluğunda diş

C) Törəmə ətrafının qeyri-dəqiq sərhədi

D) Bir neçə boşluq dəqiq sərhədlərdə

E) "Əriyən qənd" görünüşü

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

49) Radikulyar kistanın punksiyasının iltihabi prosesi olmayanda görünüş necə olur?

A) Qatı maye

B) Qana oxşayır

C) Xolesterin kristalları ilə sarımtıl, şəffaf maye

D) Xolesterinəbənzər qatı maye

E) Limfaya oxşayır

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

50) Böyük olmayan çənə kistasının əsas müalicəsi hansıdır?

A) Sklerozlaşdırma

B) Çənənin hissəvi rezeksiyası

C) Kriodestruksiya

D) Sistektamiya

E) Çənənin bir tərəfinin rezeksiyası

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

51) Çənənin radikulyar kistalarında sistektamiyaya göstərişdir:

A) Tək diş kökünün kistası

B) Kistanın haymor boşluğuna keçməsi

C) Böyük kistalar (3 diş kökünün kistası)

D) Çənənin bayır kartikal sümüyünün tam destruksiyası

E) Kistanın burun boşluğuna keçməsi

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

52) Radikulyar kistada nə zaman oronazal sistotamiya aparılır?

A) Kista burun boşluğuna keçəndə

B) Alt çənənin böyük kistalarında

C) Kista haymor boşluğuna keçəndə

D) Kista mandibulyar kanalə sıxanda

E) Kista haymor boşluğuna doğru inkişaf edəndə

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

53) Radikulyar kistaların residivinə nə səbəb olur?

A) Əməliyyatdan sonra yarada iltihabın olması

B) Odontogen infeksiya

C) Uzun müddət kistanın olması

D) Kistanın qişasını tam çıxarmadıqda

E) Hematoma

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

54) Sistoektomiya əməliyyatına hazırlıq üçün necə plomblamaq lazımdır?

A) Səbəbkar dişi

B) Yandakı dişləri

C) Bütün dişləri

D) Kista boşluğuna kökü keçmiş bütün dişlər

E) Antaqanist dişləri

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

55) Çənələrin qeyri-odontogen kistalarının əsas hansı müalicə metodu sayılır?

A) Çənənin hissəvi rezesiyası

B) Sistotamiya

C) Kriodestruksiya

D) Çənənin bir tərəfinin rezeksiyası

E) Sistoektamiya

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

56) Ağız boşluğunun selikli qişasının şişlərinin inkişafında əsas etioloji faktor hansıdır?

A) Hissəvi adentiya

B) Hipersalivasiya

C) Mədə-bağırsağ traktının xəstəlikləri

D) Selikli qişanın xroniki zədələnməsi

E) Diş çoküntüləri

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

57) Ağız boşluğunun selikli qişasının şişlərinin inkişafında əsas etioloji faktor hansıdır?

A) Hipersalivasiya

B) Xərçəngönü xəstəliklər

C) Mədə-bağırsağ traktının xəstəlikləri

D) Hissəvi adentiya

E) Selikli qişanın xroniki zədələnməsi

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

58) Üz-çənə nahiyəsinin bədxassəli şişinə şübhə olan xəstəni göndərmək vacibdir?

A) Ümumi profilli cərraha

B) Stomatoloqa

C) Radioloqa

D) Rayon onkoloquna

E) Sahə terapevtinə

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

59) Üz-çənə nahiyəsinin “bədxassəli şişi” diaqnozu ilə xəstə göndərilməlidir?

A) Rayon onkoloquna

B) Ümumi profilli cərraha

C) Stomatoloqa

D) Radioloqa

E) Sahə terapevtinə

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

60) Üz-çənə nahiyəsinin “bədxassəli şişi” diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün aparilan əlavə müayinə üsullarına aiddir?

A) Anqioqrafik

B) Sitoloji

C) Biokimyəvi

D) Fiziki

E) İmmunoloji

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

61) Üz-çənə nahiyəsinin “bədxassəli şişi” diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün aparılan əlavə müayinə üsullarina aiddir?

A) Biokimyəvi

B) Histoloji

C) Anqioqrafik

D) Immunoloji

E) Fiziki

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

62) Çənə sümüklərinin periapikal toxmalarının iltihabı nəticəsində inkişaf edir?

A) Radikulyar kista

B) Nazoalveolyar kista

C) Keratokista

D) Insizivial kanalın kistası

E) Follikulyar kista

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

63) Çənə sümüklərində mina orqanının inkişaf pozğunluğu nəticəsində inkişaf edir?

A) İnsizivial kanalın kistası

B) Follikulyar kista

C) Radikulyar kista

D) Keratokista

E) Nazoalveolyar kista

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

64) Çənə kistalarının əsas klinik əlamətləridir?

A) Udqunmanın pozulması

B) Vensan simptomu

C) Törəmənin sıx şaxələnməsi

D) Ağrı

E) Şişmiş şar formasında ağrısız deformasiya

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

65) Radikulyar kistanın rentqenoloji şəkili üçün sümük toxumasının destruksiyası xarakterikdir?

A) Nahamar sərhədlərlə

B) Dəqiq sərhədlərlə bir neçə boşluq şəklində

C) Törəmə nahiyəsində dəqiq olmayan sərhədlərlə

D) Bir və ya bir neçə dişi zirvə nahiyəsində dəqiq sərhədlərlə

E) “Əriyən gənd” şəklində

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

66) Follikulyar kistanı differensiasiya etmək lazımdır?

A) Sementoma ilə

B) Ameloblastoma ilə

C) Bərk odontoma ilə

D) Odontoma ilə

E) Reparativ qranuloma ilə

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

67) Follikulyar kistanı differensasiya etmək lazımdır?

A) Radikulyar kista ilə

B) Reparativ qranuloma ilə

C) Odontoma ilə

D) Sementoma ilə

E) Bərk odontoma ilə

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

68) Follikulyar kistanın rentgenoloji şəkli üçün xarakterikdir?

A) Bir və ya bir neçə diş zirvəsində dəqiq sərhədlərlə

B) Törəmə nahiyəsində qeyri-dəqiq sərhədlər

C) Dəqiq sərhədlərlə bir neçə boşluq şəklində

D) “Əriyən qənd” şəklində

E) Dəqiq sərhədlərlə və boşluqda diş kölgəsi

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

69) Radikulyar kistanın punktatı aşağıdakı formaya malikdir?

A) Qarışıq maye

B) Qan

C) Xolesteom kütlə

D) Qarışıq

E) Limfa

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

70) Çənədə orta ölçülü kistanın müalicə metodu hansıdır?

A) Çənənin yarısının rezeksiyası

B) Sklerozlaşdırma

C) Kriodestruksiya

D) Sistektomiya

E) Çənənin bir hissəsinin rezeksiyası

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

71) Çənədə böyük ölçülü kistanın müalicə metodu?

A) Kriodestruksiya

B) Sistektomiya

C) Sistotomiya

D) Çənənin bir hissəsinin rezeksiyası

E) Çənənin yarısının rezeksiyası

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

72) Çənənin radikulyar kistasının sistektomiyasının göstəricisi?

A) Kistanın haymor boşluğu nahiyəsinə yayılması

B) Kistanın burun hissəsində yayılması

C) Böyük ölçülü ( üç dişə qədər)

D) Çənənin üz kortikal səhifəsinın destruksiyası

E) Orta ölçülü ( üç dişə qədər)

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

73) Çənənin radikulyar kistasının sistektomiyasının göstəricisi?

A) Bir köklü tək kista boşluğu

B) Kistanın burun hissəsində yayılması

C) Orta ölçülü ( üç dişə qədər)

D) Çənənin üz kortikal səhifəsinin destruksiyası

E) Böyük ölçülü ( üç dişə qədər)

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

74) Çənənin radikulyar kistası zamanı sistotomiya olunur, əgər?

A) Kortikal səhifəyə yaxındırsa

B) Orta ölçüdədirsə ( üç dişə qədər)

C) Həmin nahiyədə bir neçə intakt diş kökü yerləşirsə

D) Haymor boşluğu nahiyəsinə doğru böyüyürsə

E) Kiçik öçüdədirsə (bir diş)

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

75) Çənənin radikulyar kistası zamanı sistotomiya olunur, əgər?

A) Kortikal səhifəyə yaxındırsa

B) Orta ölçüdədirsə ( üç dişə qədər)

C) Kiçik öçüdədirsə (bir diş)

D) Haymor boşluğu nahiyəsinə doğru böyüyürsə

E) Burun nahiyəsində böyüyürsə

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

76) Radikulyar kistasının oronazal sistotomiyası olunur:

A) Haymor boşluğu nahiyəsini sıxmış

B) Böyük ölçülü alt çənədə

C) Kiçik ölçülü alt çənədə

D) Haymor boşluğu nahiyəsinə doğru böyüyürsə

E) Burun boşluğuna doğru yayılmış

Ədəbiyyat:

77) Radikulyar kistasının oronazal sistotomiyası olunur?

A) Kiçik ölçülü alt çənədə

B) Böyük ölçülü alt çənədə

C) Haymor boşluğu nahiyəsini sıxmış

D) İçində bir neçə intakt diş olan boşluğun haymor cibinə yayılması

E) Burun boşluğunu sıxmış

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

78) Sistektomiyanın yerli ağırlaşması müşahidə olunur?

A) Holesistit ilə

B) Miokarda infarkdı ilə

C) Miozit ilə

D) Residiv ilə

E) Pankreatit ilə

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

79) Çənənin radikulyar kistasının residivinin səbəbi?

A) Odontogen infeksiya

B) Hematoma

C) Kista kisəsinin tam götürülməməsi

D) Kistanın mövcudolma müddəti

E) Yaranın əməliyyatdan sonrakı iltihabı

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

80) Sistektomiyanın əməliyyat hazırlığına daxildir?

A) Karioz dişlərin plomblanması

B) Antaqonist dişlərin plomblanması

C) Çənənin bütün dişlərin plomblanması

D) Kökü kistaya tərəf olan bütün dişlərin plomblanması

E) “Səbəbkar” diş plomblanması

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

81) Sistotomiyanın əməliyyat hazırlığına plomblama daxildir?

A) Çənənin bütün dişlərinin

B) “Səbəbkar” dişin

C) Antaqonist dişlərin

D) Heç bir dişin

E) Kistaynın kənarında olan dişlər

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

82) Çənə kistasının əməliyyata hazırlığı zamanı kanalların plomblanması üçün əlverişlidir?

A) Fosfat-sement

B) Simedent

C) Evqenol-timol pasta

D) Rezorsin-formalin pasta

E) Amalqama

Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998Похожие документы:

  1. Stomatologiya ixtisası üzrə nümuməvi test sualları siyahısına əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir

    Документ
    ... Gicgah - çənə oynağında ağrılar C) ... hansı istiqamətdə icra olunur? A) Bayıra molyarlar ... tdə 100 bucaq altında C) Pulpanın buynuzlarına nisbətdə 150 bucaq altında ... aparılır? A) Yuxarı frontal dişlərin kəsici kənarlarına vestibulyar istiqamətdə təzyiq ...

Другие похожие документы..