Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
После авторизации необходимо зайти в раздел «Лицензии» на вкладке «Администрирование сервера». Если информация о лицензии отсутствует, раздел будет вы...полностью>>
'Документ'
Всероссийский конкурс «Я иду на урок» при поддержке издательства «Просвещение». (Для учителей начальных классов, работающих по УМК «Школа России» и «П...полностью>>
'Документ'
ucozru witcombe.sbc.edu www www www www zeitungen.de в-нижнем.рф Грамота.Ру девятаяшкола.рф задворка.рф золиноинтернат.рф кайская-школа.рф летневскаяш...полностью>>
'Документ'
ООО «Детки 48» в лице директора Головковой Ольги Алексеевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Информация о документе
Дата добавления:
Размер:
Доступные форматы для скачивания:

стор. 1 з 1

Додатковий договір_______________

до Договору № _______________ від ____ ___________ 20___ р.

про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису

м. Київ «____» ___________ 20___ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр сертифікації ключів «Україна» (далі - Центр)

в особі ________________________________________________________________________________________________, що діє на підставі _________________________________________________________________________, з одного боку, і ______________________________________________________________________________________ (далі - Клієнт) в особі ___________________________________________________, що діє на підставі ___________________________ з іншого боку, далі разом іменуються як Сторони, а кожна окремо - Сторона, дійшли до взаємної згоди і уклали цей додатковий договір відповідно до чинного цивільного законодавства про наступне:

 1. Сторони дійшли згоди про продовження дії Договору № _______________ від ____ ___________ 20___ р., у зв'язку з чим погодили наступну (нову) редакцію п. 13.3. Договору:

«Договір вважається укладеним до «____» ___________ 20___ р. включно»

 1. Цей Додатковий договір є невід’ємною частиною Договору № _______________ від ____ ___________ 20___ р.

 2. Додатковий договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами й скріплення печатками Сторін.

 3. Додатковий договір укладений українською мовою в двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

Центр

Клієнт

ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна»

04080, м. Київ, вул. Фрунзе, б.102

тел. 206-72-31, факс 206-72-32

ЄДРПОУ – 36865753

п/р 26004450815000 в ПАТ «УкрСиббанк»

код банку 351005

інд. податковий № 368657526561

свідоцтво платника ПДВ № 200007487

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________

М.П.

М.П.Похожие документы:

 1. Додатковий договір №  (1)

  Документ
  ... 20 ___ р включно.» Цей Додатковий договір є невід’ємною частиною Договору ... _______________ від ____ ___________ 20 ___ р. Додатковий договір набирає чинності з моменту його ... скріплення печатками Сторін. Додатковий договір укладений українською мовою ...
 2. Додатковий договір «Терміновий» / «Капітал» № до Договору про загальні умови розміщення банківських вкладів № від

  Документ
  ... Додатковий договір «Терміновий»/ «Капітал» №___ (далі – Додатковий договір) ... у разі пролонгації Вкладу) 3. Додатковий договір вважається укладеним та набира ... іщення Вкладу – Додатковий договір вважається неукладеним. 4. Додатковий договір припиняє свою ...
 3. Додатковий договір «Максимум» № до Договору про загальні умови розміщення банківських вкладів № від

  Документ
  ... – Сторони, уклали цей Додатковий договір «Максимум» №___ (далі – Додатковий договір) до Договору про загальн ... строку розміщення Вкладу – Додатковий договір вважається неукладеним. 4. Додатковий договір припиняє свою дію в Дату ...
 4. Договір № про закупівлю підручників 4 І 7 класів за державні кошти

  Документ
  ... ться додатковою угодою до цього Договору. 8.4. Зміни у цей Договір ... набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди ... оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 8.6. Цей Договір вважається ...
 5. Догов І р № про надання послуг з бухгалтерського обліку

  Документ
  ... іншої сторони, заключили цей договір про наступне: ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ Господарська ... Договору. 5.7. Вартість щорічного додаткового обслуговування, яке включає складання і здачу ... івки. 8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 8.1. Договір вступає в силу з моменту його ...

Другие похожие документы..